Wykaz publikacji wybranego autora

Emil Stańczyk, dr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analysis of the influence of factors on the photometry of the optical light system CHMSL car lampsAnaliza czynników wpływających na fotometrię systemu optyczno-świetlnego lampy samochodowej typu CHMSL / Bolesław KARWAT, Dariusz Głowiński, Emil STAŃCZYK // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2013 vol. 15 no. 4, s. 369–375. — Bibliogr. s. 375

 • słowa kluczowe: fotometria, systemy optyczne, lampy samochodowe, tworzywa sztuczne

  keywords: photometry, optical system, car lamp, plastics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania reakcji czujek pożarowych w różnych warunkach pożaruTesting the reaction of fire detectors in various fire conditions / Bolesław KARWAT, Artur Górski, Emil STAŃCZYK // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2015 vol. 37 iss. 1, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Abstr., Annot.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo w budynkach, czujka pożarowa, zjawiska zwodnicze, systemy pożarowe

  keywords: safety in buldings, deceptive events, fire detector, fire systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12845/bitp.37.1.2015.5

3
 • Badania wpływu czynników technologicznych na parametry fotometryczne lampy samochodowej typu CHMSLStudy of the impact of technological factors on the photometric parameters of CHMSL automotive lamps / Bolesław KARWAT, Dariusz Głowiński, Emil STAŃCZYK // Przetwórstwo Tworzyw ; ISSN 1429-0472. — 2015 nr 2, s. 29–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz.

 • słowa kluczowe: fotometria, lampy samochodowe, tworzywa sztuczne, zgrzewanie ultradźwiękowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja wykorzystania ciepła odpadowego na przykładzie wybranych procesów technologicznych do wytwarzania wody lodowej na potrzeby klimatyzacjiSelected examples of technological processes of using waste heat in generation of chilled water for air conditioning / Bolesław KARWAT, Emil STAŃCZYK // Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2013 R. 48 nr 9, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Operational research of adsorption chiller aggregate utilizing heat from district heating to produce chilled water for air conditioningBadania eksploatacyjne sorpcyjnego agregatu chłodniczego wykorzystującego ciepło sieciowe do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji / Emil STAŃCZYK, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2017 vol. 19 no. 2, s. 254–259. — Bibliogr. s. 258–259. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://ein-1org-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/sites/default/files/2017-02-13.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, sieć ciepłownicza, energia chłodnicza, proces adsorpcji

  keywords: district heating, adsorption process, air conditioning, chilled water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2017.2.13

6
7
 • Sposób przetwarzania ciepła z sieci ciepłowniczej oraz układ trójfunkcyjnego węzła cieplno-chłodzącego przetwarzającego ciepło z sieci ciepłowniczej[Method for converting heat from the heat distribution network and the three-functional heating and cooling centre converting heat from the heat distribution network] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KARWAT Bolesław, STAŃCZYK Emil. — Int.Cl.: F25B 29/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411132 A1 ; Opubl. 2016-02-15. — Zgłosz. nr P.411132 z dn. 2015-02-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 4, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411132A1.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, sieć ciepłownicza, sorpcyjny agregat chłodniczy, układ trójfunkcyjnego węzła cieplno-chłodzącego

  keywords: district heating, air conditioning, sorption chiller, three-functional heating and cooling centre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Systemy klimatyzacyjne zasilane ciepłem sieciowym[Air conditioning systems powered via heat network] / Bolesław KARWAT, Emil STAŃCZYK // W: Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych : III edycja seminarium : 26 sierpnia 2015, Warszawa = Development prospect of cogeneration : 3rd edition of seminar : 26th August 2015, Warsaw, Poland. — [Warszawa : s. n.], [2015]. — S. 85–101. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Układ chłodzenia klinkieru cementowego w chłodziarce[Cooling system of cement clinker in the refrigerator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KARWAT Bolesław, STAŃCZYK Emil, Swatek Mieczysław. — Int.Cl.: C04B 7/47\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 403944 A1 ; Opubl. 2014-11-24. — Zgłosz. nr P.403944 z dn. 2013-05-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 24, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL403944A1.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, chłodnik klinkieru, sorpcyjny agregat chłodniczy

  keywords: air conditioning, clinker cooler, sorption chiller

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Układ chłodzenia klinkieru cementowego w chłodziarce[Cooling system of cement clinker in the refrigerator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bolesław KARWAT, Emil STAŃCZYK, Mieczysław Swatek. — Int.Cl.: C04B 7/47\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221282 B1 ; Udziel. 2015-04-20 ; Opubl. 2016-03-31. — Zgłosz. nr P.403944 z dn. 2013-05-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221282B1.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, chłodnik klinkieru, sorpcyjny agregat chłodniczy

  keywords: air conditioning, clinker cooler, sorption chiller

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Układ urządzeń do odzysku ciepła odpadowego[System of equipment for recovery of waste heat] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KARWAT Bolesław, STAŃCZYK Emil. — Int.Cl.: F27D 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405936 A1 ; Opubl. 2015-05-11. — Zgłosz. nr P.405936 z dn. 2013-11-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 10, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405936A1.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, sorpcyjny agregat chłodniczy, ciepło odpadowe, chłodnia spieku, woda lodowa

  keywords: air conditioning, sorption chiller, waste heat, sinter cooler, ice water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła przesyłanego sieciami ciepłowniczymi[Complex of devices for the production of chilled water using the heat transferred through heat distribution networks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KARWAT Bolesław, STAŃCZYK Emil, Swatek Mieczysław. — Int.Cl.: F25B 29/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 409709 A1 ; Opubl. 2016-04-11. — Zgłosz. nr P.409709 z dn. 2014-10-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 8, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL409709A1.pdf

 • słowa kluczowe: sorpcja, klimatyzacja, sieć ciepłownicza, ciepło, woda lodowa

  keywords: sorption, heat, district heating, air conditioning, chilled water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła przesyłanego sieciami ciepłowniczymi[Complex of devices for the production of chilled water using the heat transferred through heat distribution networks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bolesław KARWAT, Emil STAŃCZYK, Mieczysław Swatek. — Int.Cl.: F25B 29/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226869 B1 ; Udziel. 2017-04-06 ; Opubl. 2017-09-29. — Zgłosz. nr P.409709 z dn. 2014-10-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226869B1.pdf

 • słowa kluczowe: sorpcja, klimatyzacja, sieć ciepłownicza, ciepło, woda lodowa

  keywords: sorption, heat, district heating, air conditioning, chilled water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła z zakładów termicznej utylizacji odpadów[Device system for producing ice water using the heat from waste incineration plants] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KARWAT Bolesław, STAŃCZYK Emil, Swatek Mieczysław. — Int.Cl.: F24F 3/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404298 A1 ; Opubl. 2014-12-22. — Zgłosz. nr P.404298 z dn. 2013-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 26, s. 29-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404298A1.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, sieć ciepłownicza, sorpcyjny agregat chłodniczy, spalarnia odpadów

  keywords: district heating, air conditioning, sorption chiller, incineration plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła z zakładów termicznej utylizacji odpadów[Device system for producing ice water using the heat from waste incineration plants] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bolesław KARWAT, Emil STAŃCZYK, Mieczysław Swatek. — Int.Cl.: F24F 3/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221787 B1 ; Udziel. 2015-06-11 ; Opubl. 2016-05-31. — Zgłosz. nr P.404298 z dn. 2013-06-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221787B1.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, sieć ciepłownicza, sorpcyjny agregat chłodniczy, spalarnia odpadów

  keywords: district heating, air conditioning, sorption chiller, incineration plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Using alternative fuels in the production of cementWykorzystanie paliw alternatywnych przy produkcji cementu / Bolesław KARWAT, Dariusz Głowiński, Emil STAŃCZYK // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2014 vol. 25 no. 2, s. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, paliwa alternatywne, klinkier, piec cementowy

  keywords: environmental protection, alternative fuels, clinker, cement klin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • W lecie będzie zimno : adsorpcyjne wytwarzanie chłodu - krakowski pilotaż[It will be cold in the summer : adsorption of cold production - Cracow pilot] / Bolesław KARWAT, Emil STAŃCZYK // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2017 nr 4, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu w procesie adsorpcjiUse of network heat for production of cold air in the adsorption process / Bolesław KARWAT, Emil STAŃCZYK, Marek Mazurek // Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2014 R. 49 nr 5, s. 26–29. — Bibliogr. s. 29

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, sieć ciepłownicza, energia chłodnicza, proces adsorpcji

  keywords: district heating, cooling energy, adsorption process, air-conditioning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wytwarzanie chłodu z wykorzystaniem ciepła sieciowego w agregacie adsorpcyjnym : projekt pilotażowy - AGH, MPEC, EDF, CEZ[Production of cold from the use of district heat in the absorption aggregate : pilot project - AGH, MPEC, EDF, CEZ] / Emil STAŃCZYK // W: Chłód z ciepła sieciowego - perspektywy rozwoju w Polsce [Dokument elektroniczny] : [konferencja] : 19 lipca 2016, Warszawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : s. n.], [2016]. — Slajdy 1–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/qNkdZK [2016-09-27]. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wytwarzanie chłodu z wykorzystaniem ciepła sieciowego w agregacie adsorpcyjnym : projekt pilotażowy - AGH, MPEC, EDF, CEZ / Emil STAŃCZYK // W: XXIV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników [Dokument elektroniczny] : WSC 2017 : 24–26 kwietnia 2017, Zakopane. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — Slajdy 1–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kierunekbmp.pl/Resources/Konferencje/wsc_2017/wsc_2017_prezentacje.zip [2017-05-11]. — Dostęp po zalogowaniu. — E. Stańczyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: