Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Wojna-Dyląg, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9013-2178 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 14020824100

PBN: 5e70920b878c28a04738f04c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • 40 lat PCK w AGH[40 years of Polish Red Cross in AGH-UST] / Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2002 nr 104/105, s. 17–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Hydrodynamic conditions of hydrocarbon accumulation exemplified by the Żarnowiec oil field, Poland / L. ZAWISZA, E. WOJNA-DYLĄG, R. SMULSKI, J. MACUDA // W: OMC 2005 : Offshore Mediterranean Conference : “The Mediterranean: the key to the stability of oil & gas markets” : 7\textsuperscript{th} offshore Meditteranean conference and exhibition : Ravenna, March 16–18, 2005. — [Italy : s. n.], [2005]. — Opis wg programu konferencji. — S. 1–6. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hydrodynamic conditions of hydrocarbon migration and accumulation exemplified by the Pomorsko, Czerwiensk and Zarnowiec oil fields, Poland / L. ZAWISZA, E. WOJNA-DYLĄG, R. SMULSKI // W: IPTC : International Petroleum Technology Conference (IPTC) : sustaining world growth – technology and people : 21–23 November 2005, Doha, Qatar : conference preview / Qatar Petroleum [etc.]. — [Qatar : s. n.], [2005]. — S. 1–14. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydrodynamiczne warunki akumulacji węglowodorów w utworach dolomitu głównego na przykładzie złóż ropy naftowej Pomorsko i CzerwieńskHydrodynamic conditions of hydrocarbon accumulation in the main dolomite exemplified by the oil fields Pomorsko and Czerwieńsk / Elżbieta WOJNA-DYLĄG // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 253–257. — Bibliogr. s. 256–257, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydrodynamiczne warunki tworzenia się złóż węglowodorów w ośrodkach porowatychHydrodynamic conditions of hydrocarbons generation in porous media / Ludwik ZAWISZA, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 273–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Rozwinięte modele kreowania akumulacji węglowodorów w warstwach porowatych w obecności przepływających wódDeveloped models for creating hydrocarbon accumulations in porous strata in the presence of flowing waters / Ludwik ZAWISZA, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 455–465. — Bibliogr. s. 465, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: akumulacja węglowodorów, warstwy porowate

  keywords: porous strata, hydrocarbon accumulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wyznaczanie konturów złóż ropy i gazu w oparciu o kryteria hydrodynamiczneDetermination of contours of oil and gas deposits on the basis of hydrodynamic criteria / Ludwik ZAWISZA, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 3–4, s. 126–130. — Bibliogr. s. 130. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r.

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, złoże ropy naftowej, złoże gazu, granice geologiczne, kontur złożowy, gaz ziemny

  keywords: natural gas, oil deposit, petroleum, gas deposit, geological boundaries, reservoir contour

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wyznaczanie położenia konturów złożowych dla złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w oparciu o kryteria hydrodynamiczneDetermining contours of oil and natural gas fields on the basis of hydrodynamic criteria / Elżbieta WOJNA-DYLĄG, Ludwik ZAWISZA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 433–443. — Bibliogr. s. 442–443, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_48.pdf

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, kontury złożowe, kryteria hydrodynamiczna, gaz ziemny

  keywords: natural gas, oil, contours of fields, hydrodynamic criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zagrożenia środowiska występujące podczas eksploatacji podmorskich złóż węglowodorówEnvironmental hazards accompanying exploitation of marine hydrocarbon deposits / Sylwia Sikora, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 369–379. — Bibliogr. s. 378–379, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_32.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zagrożenia występujące przy eksploatacji wód mineralnychHazards of mineral waters exploitation / Barbara ULIASZ-MISIAK, Elżbieta WOJNA-DYLĄG // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 24. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, wody mineralne, zagrożenia antropogeniczne, zagrożenia neogeniczne

  keywords: exploitation, mineral waters, geogenic hazards, anthropogenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: