Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Vogt, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5178-267X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7004427654

PBN: 5e70922c878c28a047391288

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 91, z ogólnej liczby 93 publikacji Autora


1
 • A new method of production of non-explosive stone dusts / Bronisław BUCZEK, Elzbieta VOGT // W: Twenty-fourth annual international Pittsburgh Coal Conference : coal - energy, environment and sustainable development : September 10–14, 2007, Johannesburg, South Africa : abstracts booklet. — Pittsburgh, PA : Pittsburgh Coal Conference PCC, cop. 2007. — Opis wg okł.. — S. 51, P4-2. — Pełny tekst W: Twenty - fourth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : coal - energy, environment and sustainable development : September 10–14, 2007, Johannesburg, South Africa : CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh, PA : Pittsburgh Coal Conference PCC, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN 1-890977-24-1. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index ; Poster session 4: Other topics”). — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości wykorzystania roztworów polimerów do oceny struktury porowatej adsorbentów węglowych : [abstrakt][The analyze of possibility of polymers solutions using for porous structure of carbonaceous adsorbents evaluation] / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 230, S8-P140. — Bibliogr. s. 230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przydatności mediów piknometrycznych do oceny struktury mikroporowatej adsorbentów węglowychThe analysis of suitability of pycnometric fluids for carbonaceous adsorbents microporous structure evaluation / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 59). — S. 94–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych[Evaluation of structure of carbonaceous adsorbents using the pycnometric method] / E. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 909. — Bibliogr. s. 909

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnychEvaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the pycnometric method / E. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2002. — [9] s.. — Bibliogr. s. [9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Anti-explosive powders for coal mining industry / B. BUCZEK, E. VOGT // W: IMCET2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 23\textsuperscript{rd} International Mining Congress and Exhibition of Turkey : Antalya, Turkey, April 16–19 2013 / eds. İlkay Bengü Çelik, Mehtap Gülsün Kiliç. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ankara : TMMOB Maden Mühendisleri Odasi, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-605-01-0467-7. — S. 1173–1178. — Bibliogr. s. 1178, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Applicability of the molecular probe method for the evaluation of carbonaceous adsorbents microporous texture / E. VOGT, B. BUCZEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 suppl. 4, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of adsorption measurements to characterisation of hydrophobized fine dispersional limestone material / E. VOGT // W: ISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-83-7784-669-8. — S. 150–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of krypton and nitrogen isotherms to characterisation of hydrophobized fine dispersional limestone material / Elżbieta VOGT, Adam Węgrzynowicz, Vladimír Čablík // W: ISSHAC-10 [Dokument elektroniczny] : tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related phenomena : 27–31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 147. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 147. — E. Vogt - afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of krypton and nitrogen isotherms to characterisation of hydrophobized fine dispersional limestone material / Elżbieta VOGT, Adam Węgrzynowicz, Otmar Vogt, Vladimír Čablík // Adsorption : Journal of the International Adsorption Society ; ISSN 0929-5607. — 2019 vol. 25 iss. 3 spec. iss., s. 477–483. — Bibliogr. s. 482–483, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-19. — ISSHAC : 10th International Symposium on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related phenomena : Lublin, Poland, August 27-31, 2018. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10450-019-00033-5.pdf

 • keywords: adsorption, limestone, hydrophobization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10450-019-00033-5

11
12
 • Application of Multiple Sorption Model to estimation of $CO_{2}$ sequestration capacity or $CH_{4}$ recovery in Polish hard coals / Grzegorz S. JODŁOWSKI, Natalia FLORENCKA, Elżbieta VOGT, Marta WÓJCIK, Magda ZIÓŁKOWSKA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 107. — Bibliogr. s. 107

 • keywords: modelling, sorption, sequestration, methane recovery, coal bed

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania rozkładu termicznego pyłów wapiennych hydrofobizowanych handlowymi modyfikatoramiStudy of the thermal decomposition of the limestone powders hydrophobized with commercial modifiers / Elżbieta VOGT // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2011 t. 90 nr 1, s. 135–137. — Bibliogr. s. 137. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57076

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie właściwości adhezyjnych piasku wapiennego hydrofobizowanego handlowymi modyfikatoramiStudy of the adhesion properties of the lime sand hydrophobized with commercial modifiers / Elżbieta VOGT // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2012 t. 91 nr 4, s. 545–549. — Bibliogr. s. 549

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badanie właściwości hydrofobowych modyfikowanych pyłów wapiennychStudy of hydrophobic properties of lime dusts / Elżbieta VOGT, Daria Hołownia // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 2, s. 41–56. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96870-29891?filename=Study%20of%20hydrophobic.pdf

 • słowa kluczowe: pył wapienny, hydrofobowość, wzniesienie kapilarne

  keywords: hydrophobicity, lime dust, capillary rise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badanie właściwości hydrofobowych proszków wapiennych modyfikowanych handlowymi modyfikatorami[The study of hydrophobicroperties of limestone powders modified by commercial modifiers] / Elżbieta VOGT, Agnieszka Bisztyga // W: XXI Ogólnopolska konferencja Inżynierii chemicznej i procesowej : 2–6 września 2013, Kołobrzeg : sesja specjalna: XIII Polskie sympozjum suszarnictwa : 5–6 września 2013, Kołobrzeg : streszczenia. — Szczecin : WTiICh, 2013. — ISBN: 978-83-7518-594-2. — S. 267

 • słowa kluczowe: właściwości, modyfikacja, hydrofobowy, proszek wapienny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badanie właściwości hydrofobowych proszków wapiennych modyfikowanych handlowymi modyfikatorami[The study of hydrophobicroperties of limestone powders modified by commercial modifiers] / Elżbieta VOGT, Agnieszka Bisztyga // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2014 R. 53 nr 1, s. 42–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badanie właściwości powierzchniowych i reologicznych modyfikowanego pyłu wapiennego : [streszczenie][Surface and rheological properties research of modified limestone powder] / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Characterization of fine porous particles using different techniquesOcena struktury materiałów drobnodyspersyjnych różnymi metodami / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2002 vol. 23 iss. 2, s. 269–276. — Bibliogr. s. 275, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Charakterystyka mikroporowatej struktury węglowych sit cząsteczkowych określona metodą sond molekularnychCharacterization microporous structure of carbon molecular sieves using molecular probe method / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2005 R. 50 nr 1, s. 20–23. — Bibliogr. s. 23

 • słowa kluczowe: struktura mikroporowata, metoda piknometryczna, gęstość efektywna, węglowe sito cząsteczkowe

  keywords: carbon molecular sieves, micropore structure, pycnometric technique, effective density

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Charakterystyka strukturalna złoża materiałów porowatych o mikrometrycznych wymiarach ziarenStructural characteristics of the bed of porous materials with micrometric size of particles / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2006 vol. 27 z. 2, s. 421–430. — Bibliogr. s. 429–430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Chemical and hydrophobic modification of activated carbon WD-extra / Eliza WOLAK, Elżbieta VOGT, Jakub SZCZUROWSKI // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 122. — Bibliogr. s. 122

 • keywords: hydrophobicity, activated carbon WD-extra, chemical modification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Chemical and hydrophobic modification of activated WD-extra carbon / Eliza WOLAK, Elżbieta VOGT, Jakub SZCZUROWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 02033, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/8su5xg [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171402033

25
 • Determination of the heat of wetting of selected liquids on modified activated carbons / Eliza WOLAK, Elżbieta VOGT, Jakub SZCZUROWSKI // W: 2\textsuperscript{nd} workshop on Porous media : Olsztyn, Poland, 28–30 June 2018 : book of abstracts / ed. by Seweryn Lipiński ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. — [Polska : s. n.], [2018]. — ISBN: 978-83-950921-1-4. — S. 55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: