Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Pamuła, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0464-6189 orcid iD

ResearcherID: A-2813-2017

Scopus: 6602978082

PBN: 5e70920b878c28a04738efec

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 490, z ogólnej liczby 499 publikacji Autora


1
 • A new material for guided tissue regenerationNowy materiał przeznaczony do sterowanej regeneracji tkanek / Elżbieta PAMUŁA, Marta BŁAŻEWICZ, Maria Chomyszyn-Gajewska, Barbara SZARANIEC // W: Biomineralogy, biotechnologies and biomaterials in medicine : proceedings of the conference “Biotechnologies and biomaterials 2000” : Cracow, 18 September, 2000 = Biomineralogia, biotechnologie i biomateriały w medycynie : materiały konferencji: „Biotechnologie i biomateriały 2000” : Kraków, 18 września 2000 / [red. Andrzej Manecki] ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Naukowej, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 89). — ISBN10: 83-7108-075-1. — S. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Accelerated, double-enzymatic mineralization of hydrogels for bone regeneration / Timothy E. L. Douglas, Agata Łapa, Elżbieta PAMUŁA, Andre G. Skirtach // W: UKSB 2015 : UK Society for Biomaterials 14\textsuperscript{th} annual conference and postgraduate day : 25\textsuperscript{th} and 26\textsuperscript{th} June 2015, Belfast, Northern Ireland : abstract booklet and programme. — [UK : UK Society for Biomaterials], [2015]. — S. 67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adhesion and growth of human osteoblast-like cells on aliphatic polyesters with different chemical composition, surface roughness and modification with hydroxyapatite / Barbora Vagaska, Lucie Bacakova, Elżbieta PAMUŁA, Vera Lisa, Piotr Dobrzyński // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 4–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/58-60F.pdf

 • keywords: wettability, hydroxyapatite, roughness, poly(ethylene glycol), cell adhesion, cell proliferation, glycolide, L-lactide, bone cells, trimethylene carbonate, epsilon-caprolactone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Adhesion and growth of MC3T3 cells on surface-modified polymeric microspheres in different cell culture media / B. MIELAN, D. M. Sousa, M. KROK-BORKOWICZ, M. Lamghari, E. PAMUŁA // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 896. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]. — Bibliogr. s. 896

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Adsorpcja katalazy na powierzchni modyfikowanych włókien węglowychAdsorption of catalase on surface-modified carbon fibres / E. PAMUŁA, P. G. Rouxhet // W: International conference of Biomaterials Cracow'99 : 30.05.–02.06.1999 : book of abstracts / Polish Society of Biomaterials. — Kraków : FAST PLK, 1999. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Aliphatic polyesters versatile materials for the treatment of bone tissue defects and diseases / Elżbieta PAMUŁA // W: AMBA 2014 : Advanced Materials for Biomedical Applications : Ghent, Belgium, November 18th–21st 2014 : conference information : book of abstracts / Polymer Chemistry & Biomaterials Group, Universiteit Gent. — [Belgium : s. n.], [2014]. — S. 67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An in vitro study of silicon contained-carbon composites / T. GUMUŁA, M. BŁAŻEWICZ, E. PAMUŁA, W. Krol, J. CHŁOPEK // W: Carbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Anhydride-based copolymers of sebacic acid and poly(ethylene glycol) as inhalable carriers of curcumin / Konrad KWIECIEŃ, Rafał SZOSTECKI, Karolina KNAP, Katarzyna RECZYŃSKA-KOLMAN, Daria Niewolik, Katarzyna Jaszcz, Elżbieta PAMUŁA // W: Biomaterials in medicine and veterinary medicine [Dokument elektroniczny] : 32\textsuperscript{nd} annual conference : 12-15 October 2023 Rytro, Poland : conference proceedings / Polish Society for Biomaterials ; AGH University of Krakow. Faculty of Materials Science and Ceramics. Department of Biomaterials and Composites. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, 2023. — e-ISBN: 978-83-65955-68-5. — S. 106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://biomat.krakow.pl/files/konferencje/rytro/rytro_2023_conference_proceedings.pdf [2023-10-19]. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Animal models of smoke inhalation injury and related acute and chronic lung diseases / Katarzyna RECZYŃSKA, Priyanka Tharkar, Sally Yunsun Kim, Yiwei Wang, Elżbieta PAMUŁA, Hak-Kim Chan, Wojciech Chrzanowski // Advanced Drug Delivery Reviews ; ISSN 0169-409X. — 2018 vol. 123, s. 107–134. — Bibliogr. s. 131–134, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-03. — K. Reczyńska - dod. afiliacja: The University of Sydney, Australia. — tekst: https://goo.gl/aKs5to

  orcid iD
 • keywords: large animals, small animals, lung injury models, smoke inhalation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.addr.2017.10.005

12
13
14
15
 • Application of different methods for complex description of flaws in ceramic-metal composite fibres reinforced casts / Gawdzińska K., PĘDZICH Z., PAMUŁA E. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Artificial extracellular matrices on poly (L-lactide-co-glycolide) scaffolds for bone tissue engineering : [poster presentations] / I. Wojak, V. Hintze, E. PAMUŁA, R. Hess, P. Dobrzyński, M. Schnabelrauch, H. Worch, D. Scharnweber // W: 22\textsuperscript{nd} European conference on Biomaterials [Dokument elektroniczny] : Lausanne, Switzerland, September 7–11, 2009 : the annual conference of the European Society for Biomaterials / European Society for Biomaterials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lausanne : ESB, SSB, [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Atomic force microscopy, scanning electron microscopy and optical microscopy characterization of drug delivery systems for osteoporosis treatment : poster / U. POSADOWSKA, R. Martins, A. Moreira, E. PAMUŁA // W: Bioimaging 2013 [Dokument elektroniczny] : international symposium in appleid bioimaging : from molecule to man : Porto, October 3–4, 2013 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Porto : University of Porto], [2013]. — 1 dysk Flash. — S. 70. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 70. — Dodatkowa afiliacja R. Martins, A. Moreira: University of Porto

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Badania adsorpcji białka na powierzchni biomateriałów za pomocą mikroskopu sił atomowych[Investigation of protein adsorption on biomaterials' surface studied by atomic force microscopy] / Elżbieta PAMUŁA // W: Seminarium STM/AFM : [badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2004] : [Zakopane, 1–5 grudnia 2004] : streszczenia / NANOSAM. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. [1], P-19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania biologiczne materiałów biopolimerowych zawierających cząstki magnetyczne[In vitro testing of biopolymeric materials loaded with magnetic particles] / Sylwia Grabska-Zielińska, Alina Sionkowska, Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA // W: XIII KSD : XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : 16–18 czerwca 2019, Bachotek / red. nauk. S. Grabska-Zielińska, [et al.]. — Bachotek : [s. n.], 2019. — S. 73. — Bibliogr. s. 73. — K. Reczyńska, E. Pamuła - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biopolimery, cząstki magnetyczne, badania biologiczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania korelacji struktury i właściwości elastomerów na bazie kwasu cytrynowego[Studies of the structure-property correlation of citric acid-based elastomers] / Wiktor P. Kasprzyk, Filip Koper, Tomasz Świergosz, Anna Żaba, Agata FLIS, Martina Trávníčková, Lucie Bačáková, Elżbieta PAMUŁA, Dariusz Bogdał // W: FGF [Dokument elektroniczny] : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : Lublin, 22-26 sierpnia 2021 : abstrakty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : [s. n.], 2021. — S. 84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fgf.umcs.pl/sites/default/files/Fizykochemia-granic-faz_metody_instrumentalne_2021.pdf [2021-09-23]. — A. Flis, E. Pamuła - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania metodą spektroskopii w podczerwieni FTIR szkliwa i zębiny po procesie wybielaniaFTIR studies of enamel and dentin after bleaching / Dorota Kościelniak, Elżbieta PAMUŁA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Maria Chomyszyn-Gajewska // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania nad opracowaniem biomateriału kompozytowego do rekonstrukcji krtaniStudies on the development of composite biomaterial in reconstruction of larynx / Elżbieta PAMUŁA, Bożena KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ // Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine ; ISSN 0370-0747. — 2001 t. 31 nr 1–2, s. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania za pomocą spektroskopii w podczerwieni FTIR szkliwa i zębiny po procesie wybielaniaFTIR studies of enamel and dentin after bleaching / Dorota Kościelniak, Elżbieta PAMUŁA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Maria Chomyszyn-Gajewska // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 585–592. — Bibliogr. s. 592

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: