Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Konopka, dr

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowymInvestigations on the treatment waste mine's water accompanying of the hydrocarbon raw materials / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 137–145. — Bibliogr. s. 144-145, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_10.pdf

 • słowa kluczowe: flokulacja, odpadowe wody kopalniane, koagulacja, górnictwo ropy, górnictwo gazu

  keywords: flocculation, coagulation, oil mining, waste mine's water, gas mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie warunków długookresowego ługowania ołowiu zanieczyszczającego koncentrat miedziowyStudies on conditions of long-term leaching of lead contaminating the copper concentrate / Elżbieta KONOPKA, Ewa MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. spec., s. 103–112. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biochemical aspects of petroleum substances deactivation in contaminated ground environment / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: 11\textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 31.5.–2.6.2007, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / ed. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2007. — ISBN: 978-80-248-1431-5. — S. 353–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Condition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 9\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 23. 6. – 25. 6. 2005, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2005. — S. 35–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Effect of the waste products storage on the environmental pollution by toxic organic compounds / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 190–196. — Bibliogr. s. 195–196. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Examination of the waste ceramic raw material purification by means of microbiological methods / Elżbieta KONOPKA, Ewa KISIELOWSKA, Kazimierz SZTABA // W: Mineral resources, environment and health : first international conference : Frýdek-Místek, Czech Republic, Europe : 12–14 October 1994 : proceedings = Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví : první mezinárodní konference / eds. Prabir Kumar Ganguly, Adriana Stahovcová, Pavel Honzík, Vladimír Homola. — Ostrava : Technical University of Ostrava, 1994. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476). — S. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Injection of waste brine accompanying copper ore exploitation to the rock mass – possibilities and limitations / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 199–200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kierunki i skuteczność oczyszczania ciekłych odpadów górnictwa naftowego[Directions and efficiency of liquid wastes of oil mining] / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Úprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych[Microbiological neutralization of hydrogen sulfide wastewater] / Ewa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Kazimierz St. SZTABA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 179–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgicznąPossibilities of improvement of the copper concentrate quality by hydrometallurgical method / Elżbieta KONOPKA, Ewa MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 3, s. 95–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96638-29741?filename=Possibilities%20of.pdf

 • słowa kluczowe: ołów, koncentrat miedzi, ługowanie chemiczne

  keywords: lead, copper concentrate, chemical leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedziLowering lead content in copper cncentrate / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Ewa MAŁYSA, Zofia OCIEPA, Elżbieta KONOPKA, Bozena Spalinska, Sylwester Kamiński // W: „ICNOP'99” : V [piąta] międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : materiały konferencyjne : Szklarska Poręba – Poland, 25–27. 10. 1999 r. : conference proceedings = „ICNOP'99” : V [fifth] International Conference on Non-ferrous Ore Processing / Instytut Metali Nieżelaznych – Gliwice, KGHM „Polska Miedź” SA, CBPM „Cuprum”. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 1999. — S. 193–209. — Bibliogr. s. 209. — Abstrakt W: „ICNOP'99” : V międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych V International Conference on Non-ferrous Ore Processing : Szklarska Poręba – Poland, 25–27. 10. 1999 r. : streszczenia referatów = abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A., CBPM „Cuprum” Ltd. — [Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 1999]. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedziLowering of lead content in copper concentrate / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Ewa MAŁYSA, Bożena Spalińska, Zofia OCIEPA, Elżbieta KONOPKA, Sylwester Kamiński // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 8, s. 430–435. — Bibliogr. s. 435, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena i wykorzystanie warunków środowiskowych w procesie wzbogacania kopaliny na drodze (bio)hydrometalurgicznejEvaluation and utilization of the environmental conditions in mineral dressing by (bio)hydrometalurgical method / Elżbieta KONOPKA, Ewa KISIELOWSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 105–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_09.pdf

 • słowa kluczowe: uran, łupki metalonośne, mikroflora, wzbogacanie

  keywords: uranium, metal bearing shales, microorganisms, en richment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznychEvaluation of groundwater quality within the industrial organic waste repository / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 441–446. — Bibliogr. s. 446, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_37.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, wody podziemne, pestycydy, odpady organiczne

  keywords: monitoring, organic waste, pesticides, ground waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnychEvaluation of colmatation abilities of a deposit in view of biochemical properties of the contacting water environments / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnychEvaluation of colmatation abilities of a deposit in view of biochemical properties of the contacting water environments / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 139–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wody kopalniane, kolmatacja złoża, środowisko wodne

  keywords: mine waters, water environment, colmatation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena skuteczności termicznego unieszkodliwiania odpadów rafineryjnychEfficiency assessment of the thermal neutralization of refinery waste / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2004 R. 38 nr 6, s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ochrona naturalnych właściwości zbiornikowych górotworu jako składowiska odpadowych wód złożowychProtection of natural rock mass properties as a storage yard of the deposit waste-water / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 177–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_15.pdf

 • słowa kluczowe: kolmatacja, zatłaczanie, odpadowe wody złożowe, warstwy chłonne

  keywords: injection, colmatation, deposit waste-water, absorptive wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Odpady rafineryjne: przydatność spalania w ich unieszkodliwianiu[Refinery wastes: usefulness of combustion in their neutralization] / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 29–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Physicochemical properties of mixed mine and deposit brines and their expected impact on the reservoir rock porosity / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environmental and mineral processing : 24.6. – 26.6. 2004 Ostrava, Czech Republic : [proceedings], Pt. 1 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 335–340. — Bibliogr. s. 339–340, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Poszukiwanie nowych efektywnych metod w unieszkodliwianiu odpadów przemysłu galwanizerskiego[Development of the new, effective methods in neutralization of galvanizing industry wastes] / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–21 czerwca 1996, T. 2 = New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering : 7th international scientific-technical conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 1996. — S. 115–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Practical aspects of asbestos elimination in the Poland's condition / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 85–89. — Bibliogr. s. 88–89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stan wód podziemnych rejonu wielofunkcyjnego składowiska odpadów przemysłu chemicznegoThe state of infiltration underground waters in a multifunctional storage yard region of chemical solid wastes / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 571–578. — Bibliogr. s. 577–578, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wody podziemne, odpady, składowiska odpadów

  keywords: wastes, underground waters, wastes storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: