Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Greiner-Wrona, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: B-4853-2016

Scopus: 6508364495

PBN: 5e70920a878c28a04738efb9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 93, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • Analiza korozji połączeń szkło-metal[Corrosion analysis of glass-metal joints] / Elżbieta GREINER-WRONOWA // W: Analiza chemiczna w ochronie zabytków : XI konferencja : 8–9 grudnia 2011, Warszawa. — Warszawa : [s. n.], 2011. — S. 29. — Afiliacja Autora: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Archeometria szkieł historycznychArcheometry of historical glasses / Elżbieta GREINER-WRONOWA // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5 / pod red. Leszka Stocha ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — ISBN: 978-83-7676-125-1. — S. 31–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Archeometria szkieł zabytkowych[Archeometry of monument glasses] / Elżbieta GREINER-WRONOWA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 265, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0612). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-771-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Archeometria w badaniach zmian korozyjnych biżuterii wykopaliskowej[Archaeometry for testing corrosion changes of archaeological excavated jewellery] / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Dominika Zabiegaj, Barbara MUIR // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 375–384. — Bibliogr. s. 383-384

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania degradacji emalii na miedziorycie[Study of enamel degradation on copper relief] / Elżbieta GREINER-WRONA // W: Analiza chemiczna w ochronie zabytków : XII konferencja : 6–7 grudnia 2012, Warszawa. — Warszawa : [s. n.], 2012. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania termowizyjne w przygotowaniu konserwacji zachowaczej zabytków szklanych w muzeumThermovision investigations in preparation of historical glass conservation in museum / Elżbieta GREINER-WRONOWA // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie temperatury zabytkowych przedmiotów z wykorzystaniem termografiiMeasuring temperature of historical objects by means of thermography / Alina WRÓBEL, Elżbieta GREINER-WRONA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 707–716. — Bibliogr. s. 715, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Biały nalot na obiektach szklanych w gablotach muzealnych[White deposit on the glass objects in museum show-cases] / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Anna Pusosoka, Dorota Piasecka // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2007 R. 58 nr 1, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Chemical contaminations and physical conditions in museum on glass object deterioration / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Anna Pusoska // W: XX ICG 04 Kyoto [Dokument elektroniczny] : XX International Congress on Glass : September 27–October 1, 2004, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan. : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Complementary Raman spectroscopy study of corroded Limoges enamels / Elżbieta GREINER-WRONOWA // W: 5\textsuperscript{th} Biennial experts meeting on Enamel on metal conservation : 17\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} July 2014, London : extended abstracts / ICOM-CC Enamel Network, The Glass & Ceramics and Metals Working Groups. — [London : s. n.], [2014]. — S. 77. — Bibliogr. s. 77

 • keywords: corrosion, Limoges enamel, enamel sensor, RS, VOCs, socoformacite, local environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Complementary measurements to diagnostic glass surface corrosion by Raman spectroscopy: ground breaking research / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Anna Pusoska, Norman L. BUTLER, Louis Reed, William Allan Kritsonis // The Lamar University Electronic Journal of Student Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 Summer, s. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://docstoc.com [2011-06-03]. — Bibliogr. s. [19], Abstr. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Complementary study of historical glass phase separation and volume corrosion deformation due to artificial alternation process by AFM / E. GREINER-WRONOWA, A. Kowal // W: International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 28 – June 1, 2006, Kraków, Poland : book of abstracts / eds. W. Barzyk, W. Kraus, P. Nowak ; Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Warsaw University. Deparment of Chemistry. — Kraków : PAS ICSC, 2006. — S. 133, P-26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Conservation of historic materials in material technology education / Elżbieta GREINER-WRONOWA // W: Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge : proceedings of the 5th EC conference : May 16–18. 2002. Cracow. Poland / eds. Roman Kozłowski ; Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. — [Cracow : ICSCh, PAS], [2003]. — ISBN10: 92-894-4412-6. — S. 180–181. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Corrosion of the XVIII-th c.glasses in the museum circumstances / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Leszek STOCH // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 268–269. — Bibliogr. s. 269

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Corrosion stratifications on glass jewellery excavated beneath the market square in Kraków, Poland / Dominika Zabiegaj, Barbara SZALA, Elżbieta GREINER-WRONOWA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 2, s. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/617/996

 • keywords: induced corrosion, glass corrosion, glass jewelry, glass sensor, metal corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/gcol.2014.40.2.233

18
 • Crizzling phenomema in historical glass measurements / Elżbieta GREINER-WRONOWA // W: art'05 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} international conference on “Non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of the cultural and environmental heritage” : Lecce (Italy), 15–19 May 2005 : proceedings / sci. eds. M. Marabelli [et al.], proceedings eds. C. Parisi, G. Buzzanca, A. Paradisi ; Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics (AIPnD), Ministry of Cultural Heritage and Activities. Central Institute of Resoration (I. C. R.), University of Lecce. Dpt. of Materials Science. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brescia ; Roma ; Lecce : Italian Society of Non Destructive Testing Monitoring Diagnostics – AIPnD ; Central Institute of Restoration – I. C. R. ; University of Lecce, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Destrukcja historycznych obiektów ze szkła i metalu, wskutek oddziaływania lotnych związków organicznych w pomieszczeniach muzealnych[Destruction of historical glass-metal monuments, due to influence of volatile organic compounds in museum area] / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Paweł Świt // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 206. — Bibliogr. s. 206. — E. Greiner-Wronowa – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Destrukcja historycznych obiektów ze szkła i metalu, wskutek oddziaływania lotnych związków organicznych w pomieszczeniach muzealnychHistorical glass-metal monument destruction, due to volatile organic compounds activity in museum / Elżbieta GREINER-WRONOWA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Deterioration of the XVIII-th c. gown / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Anna Pusoska, Anna Prokopowicz // W: XX ICG 04 Kyoto [Dokument elektroniczny] : XX International Congress on Glass : September 27–October 1, 2004, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan. : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Exposed historical glass corrosion changes due to temperature and relatively humidity gradients created in museum circumstances / GREINER-WRONA E., Wrona J. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Exposed historical glass corrosion changes due to temperature and relatively humidity gradients created in museum circumstances / Elżbieta GREINER-WRONA, Jarosław Wrona // Verre (Paris, 1987) ; ISSN 0984-7979. — 2009 vol. 15 no. 6, s. 63–67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Formaldehyde activity on historical glass objects in museum microclimate / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Anna Pusoska // Annali di Chimica ; ISSN 0003-4592. — 2006 vol. 96 iss. 9–10, s. 623–634. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-10-11. — EUCHEM 2006 Conference : Rimini, Italy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/adic.200690063

25
 • Glass archaeometry in the aspect of cultural heritage / E. GREINER-WRONA // W: ICG 2019 [Dokument elektroniczny] : 25th International Congress on Glass : June 9–14, 2019, Boston, USA : abstract book / American Ceramic Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : American Ceramic Society], [2019]. — S. 81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ceramics.org/wp-content/uploads/2018/09/ICG19_Abstracts_0520.pdf [2019-07-16]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: