Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Ermer-Kowalczewska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza składu politypowego proszków SiC wytwarzanych techniką SHS[Polytypic analysis of silicon carbide powders obtained with self-propagating high temperature synthesis (SHS)] / Elżbieta ERMER, Ludosław STOBIERSKI // W: „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur” : VII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE'08 : Darłówko Wschodnie, 02–04.06.2008 / red. Mariusz Sochacki, Małgorzata Trzaskowska. — Warszawa : [s. n.], 2008. — Materiały specjalnej sesji konferencji poświęconej Projektowi Badawczemu Zamawianemu PBZ-MEiN-6/2/2006. — S. [274]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza strukturalna spieków węglika krzemu dotowanych boremStructural analysis of silicon carbide sintered with boron addition / Elżbieta ERMER, Wiesław PTAK, Ludosław STOBIERSKI, Witold JASTRZĘBSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 670–677. — Bibliogr. s. 677, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza strukturalna węglika krzemu dotowanego borem[Structural analysis of silicon carbide sintered with boron addition] / Elżbieta ERMER, Wiesław S. PTAK, Ludosław STOBIERSKI, Witold JASTRZĘBSKI // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania nad efektywnością spiekania azotku krzemuResearch into effectiveness silicon nitride sintering / Elżbieta ERMER // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania nad spiekaniem azotku krzemuResearch into silicon nitride sintering / Elżbieta ERMER // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania nad spiekaniem azotku krzemuResearch into silicon nitride sintering / Elżbieta ERMER // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 147–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dobór środków ułatwiających zagęszczanie proszków ${Si_{3}N_{4}}$Selection of the agents to make concentration of ${Si_{3}N_{4}}$ powders easier / Elżbieta ERMER // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dobór środków ułatwiających zagęszczanie proszków $Si_{3}N_{4}$Selection of agents facilitating densification of $Si_{3}N_{4}$ powders / Elżbieta ERMER // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 2, s. 102–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • FTIR studies of sintered SiC derived from SHS powders / Elżbieta ERMER, Ludosław STOBIERSKI // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis ; ISSN 1061-3862. — 2004 vol. 13 no. 1, s. 41–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • FTIR studies of structural effects of sintered silicon carbide due to boron addition / E. ERMER, W. PTAK // W: ICAVS-1 : the first international conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 19–24, 2001 Turku, Finland : book of abstracts and program. — Turku : Typopress Oy, 2001. — S. P17.195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mikrostruktura azotku krzemu spiekanego z dodatkiem tlenku wapniaMicrostructure of silicon nitrade sintered with calcia additive / Elżbieta ERMER // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Oznaczanie politypów ${SiC}$ metodą spektroskopii w podczerwieniPolytypic study of ${SiC}$ by means of FTIR techniques / Elżbieta ERMER // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Oznaczanie politypów SiC metodą spektroskopii w podczerwieniDetermination of SiC polytypic composition by means of IR reflection techniques / Elżbieta ERMER // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 425–430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Polytypes identification of polycrystalline ${SiC}$ by FTIR reflection spectroscopy / E. ERMER // W: MICROTHERM 2007 [Dokument elektroniczny] : VII conference Thermal problems in electronics : 24.06.–27.06.2007, Lodz, Poland / Technical University of Lodz. Institute of Electronics ; coop. Warsaw University of Technology. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lodz : TUL], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 95–98. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 98, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Polish national SiC project”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Proszek węglika krzemu otrzymywany techniką SHS jako surowiec do wytwarzania elementów elektronicznychSilicon carbide powder obtained by SHS method as a raw material for electronics / STOBIERSKI L., ERMER E. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 45. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Skład politypowy rekrystalizowanych proszków SiC[Polytypic composition of recrystalized silicon carbide powders] / Elżbieta ERMER, Ludosław STOBIERSKI // W: „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur” : VIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE'09 : Darłówko Wschodnie, 07–10.06.2009 / red. Mariusz Sochacki. — Warszawa : [s. n.], 2009. — Materiały specjalnej sesji konferencji poświęconej Projektowi Badawczemu Zamawianemu PBZ-MEiN-6/2/2006. — S. 232–233. — W publikacji błąd w nazwisku Autora. Jest: Sobierski, powinno być: Stobierski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Spiekanie azotku krzemu z dodatkiem tlenku glinu – charakterystyka zmian strukturalnychSilicon nitride sintering with alumina addition – characterization of structural changes / Elżbieta ERMER, Jerzy LIS, Wiesław S. PTAK, Magali Szepizdyn, Witold JASTRZĘBSKI, Mirosław M. BUĆKO // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 303–308. — Bibliogr. s. 308. — Abstrakt pt.: Charakterystyka zmian strukturalnych zachodzących podczas spiekania azotku krzemu z dodatkiem tlenku glinu W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 130 [Autorzy: Elżbieta Ermer, Jerzy Lis, Wiesław Ptak, Witold Jastrzębski, Mirosław M. Bućko]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Transformacja fazowa $\alpha \rightarrow \beta$ azotku krzemu spiekanego z dodatkiem tlenku wapniaPhase transformation $\alpha \rightarrow \beta$ $Si_{3}N_{4}$ sinteried with CaO addition / Elżbieta ERMER, Mirosław M. BUĆKO, Witold JASTRZĘBSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 347–353. — Bibliogr. s. 353

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Transformacja fazowa $\alpha \rightarrow \beta$ azotku krzemu spiekanego z dodatkiem tlenku wapniaPhase transformation $\alpha \rightarrow \beta$ of silicon nitrade sintered with calcia additive / Elżbieta ERMER, Mirosław M. BUĆKO, Witold JASTRZĘBSKI // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tworzywa azotkowe otrzymywane z proszków wytwarzanych techniką samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS)Nitrogen materials obtained from powders produced by technique Self-Propaging High – Temperature Synthesis (SHS) / Jerzy LIS, Elżbieta ERMER, Ludosław STOBIERSKI, Dariusz ZIENTARA // Ceramika Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2000 R. 52 nr 2, s. 43–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ aktywatora CaO na spiekanie azotku krzemuInfluence CaO addition on silicon nitride sintering / Elżbieta ERMER // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 155-162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ metody spiekania na skład fazowy spieków ${Si_{3}N_{4}}$Influence of densification method on phase composition sintered ${Si_{3}N_{4}}$ / Elżbieta ERMER // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: