Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Brylska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Badanie przydatności popiołów z fluidalnego spalania węgla kamiennego dla technologii ceramiki budowlanejThe investigation of suitability of the fly ash from coal fluidal combustion for building materials technology / Elżbieta BRYLSKA // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie przydatności popiołów z nowych systemów spalania węgla dla technologii ceramiki budowlanejThe investigation of suitability of the fly ash from new system of coal combustion for building materials technology / Elżbieta BRYLSKA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie przydatności popiołów z nowych systemów spalania węgla dla technologii ceramiki budowlanejInvestigation of the suitability of ashes from new systems of coal combustion for the building ceramics technology / Elżbieta BRYLSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4, s. 191–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ceramiczne materiały budowlane : metody badań surowców i wyrobów[Ceramic construction materials : test methods of raw materials and products] / Elżbieta BRYLSKA, Paweł MURZYN, Józef STOLECKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 227, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0495). — Bibliogr. s. 225–[228]. — ISBN: 978-83-7464-653-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ceramika budowlana – certyfikaty i deklaracje wymagane przy stosowaniu ceramicznych materiałów budowlanych[Building ceramics – certificates and declarations required in the application of ceramic building materials] / Elżbieta BRYLSKA // Renowacje i Zabytki ; ISSN 1643-2029. — 2007 nr 1, s. 152–159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka łupku karbońskiego z Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW) i dodatków technologicznych pod kątem produkcji klinkieru budowlanego, Cz. 1Characteristics of carbon clay shale from the Lublin Coal Basin (LCB) and technological additives designed from the clinker production, Part. 1 / J. STOLECKI, P. MURZYN, E. BRYLSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 175–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • „Czarny rdzeń” w ceramicznych materiałach budowlanych“Black core” in ceramic building materials / Elżbieta BRYLSKA // Ceramika Budowlana i Silikaty ; ISSN 1642-1663. — 2003 R. 45 nr 1, s. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Materiały budowlane : podstawy technologii i metody badań[Building materials : technologies bases and analysis methods] / pod red. Jana MAŁOLEPSZEGO ; [zespół autorów]: Marek GAWLICKI, Waldemar PICHÓR, Elżbieta BRYLSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marek PETRI, Zdzisław PYTEL, Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Józef STOLECKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 323, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0159). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-94-4. — Dla studentów III roku WIMiC kierunku: technologia chemiczna i dla słuchaczy studiów podyplomowych

9
10
 • Mieszanka ceramiczna na wyroby klinkierowe i kamionkowe[Ceramic mixture for clinker and stoneware products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, BRYLSKA Elżbieta, WONS Wojciech. — Int.Cl.: C04B 33/135\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384477 A1 ; Opubl. 2009-08-31. — Zgłosz. nr P.384477 z dn. 2008-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 18, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384477A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mieszanka ceramiczna na wyroby klinkierowe i kamionkowe[Ceramic mixture for clinker and stoneware products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Elżbieta BRYLSKA, Wojciech WONS. — Int.Cl.: C04B 33/135\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212051 B1 ; Udziel. 2012-02-27 ; Opubl. 2012-08-31. — Zgłosz. nr P.384477 z dn. 2008-02-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212051B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Powstawanie i właściwości „czarnego rdzenia” w ceramicznych materiałach budowlanychFormation and properties of the “black core” in ceramic building materials / Elżbieta BRYLSKA, Jan Hejmo // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 599–604. — Bibliogr. s. 604, Abstr.. — Abstrakt także W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Prażony łupek karboński surowcem do produkcji cegły klinkierowej[Calcined carbon slate as a raw material in production of clinker bricks] / Józef STOLECKI, Elżbieta BRYLSKA // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2009 nr 2, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Przyczepność zapraw budowlanych do ceramicznych elementów murowych[Adhesion of mortars to porous ceramic wall materials] / Elżbieta BRYLSKA, Artur ŁAGOSZ // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2010 nr 2, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przyczepność zapraw budowlanych do różnych podłoży[Adherence on mortars to different surfaces] / Elżbieta BRYLSKA, Marek GAWLICKI // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2009 nr 1, s. 11–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przydatność popiołów ze współspalania węgla kamiennego z biomasą dla technologii ceramiki budowlanejUsability of ashes derived from hard coal and biomass combustion for building materials technology / Elżbieta BRYLSKA, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech WONS // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Spiekanie łupka karbońskiego z dodatkiem wybranych glin i melafiruSintering of carbon stale with part of selected clays and melaphyre / Józef STOLECKI, Paweł MURZYN, Elżbieta BRYLSKA // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Właściwości mas i tworzyw z łupku karbońskiego z LZW z udziałem dodatków technologicznych, Część 2Properties of masses and bulk materials from LCB carbon clay shale and technological additives, Part 2 / J. STOLECKI, P. MURZYN, E. BRYLSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 186–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Właściwości popiołów lotnych powstających w nowych systemach spalania węgla[Properties of fly ash from new systems of coal combustion] / Elżbieta BRYLSKA, Marek GAWLICKI // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2005 R. 47 nr 1, s. 10–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Właściwości termoizolacyjne ceramicznych materiałów budowlanych[Thermal properties of ceramic building materials] / Elżbieta BRYLSKA // Ceramika Budowlana i Silikaty ; ISSN 1642-1663. — 2001 R. 43 nr 3, s. 2–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Właściwości tworzyw ceramicznych modyfikowanych iłołupkiem karbońskimProperties of ceramic materials modified by carboniferous clay / Józef STOLECKI, Elżbieta BRYLSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 495–502. — Bibliogr. s. 502, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Właściwości tworzyw ceramicznych modyfikowanych iłołupkiem karbońskim[Properties of ceramic materials modified by carboniferous clay] / Józef STOLECKI, Elżbieta BRYLSKA // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — s. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ dodatków technologicznych na właściwości cieplne tworzywa ceramicznegoInfluence of technological additions on thermal properties of ceramic material / Elżbieta BRYLSKA, Józef STOLECKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 437–444. — Bibliogr. s. 444, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: