Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Bilkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1038-2028

ResearcherID: S-1633-2018

Scopus: 55753242100

PBN: 3989917

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Genetic correlation between source rocks and natural gas in the western part the Polish Outer Carpathians and Paleozoic-Mesozoic basement / M. J. KOTARBA, D. WIĘCŁAW, P. Dziadzio, P. KOSAKOWSKI, A. KOWALSKI, E. BILKIEWICZ // W: AAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18\textsuperscript {th} – 19\textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 92–93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Genetic correlation of source rocks and natural gas in the Polish Outer Carpathians and Paleozoic–Mesozoic basement east of Kraków (southern Poland) / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Elżbieta BILKIEWICZ, Piotr Dziadzio, Adam KOWALSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2017 vol. 61 no. 4, s. 795–824. — Bibliogr. s. 822–824. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-19. — tekst: https://goo.gl/jbzzH4

 • keywords: natural gas, Polish Outer Carpathians, source rock potential, biomarkers, Paleozoic–Mesozoic basement, stable carbon, hydrogen and nitrogen isotopes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1367

3
 • Mechanisms of generation of hydrogen sulphide, carbon dioxide and hydrocarbon gases from selected petroleum fields of the Zechstein Main Dolomite carbonates of the western part of Polish Southern Permian Basin: isotopic and geological approach / M. J. KOTARBA, E. Bilkiewicz, S. HAŁAS // Journal of Petroleum Science & Engineering : an International Journal Devoted to Integrated Reservoir Studies ; ISSN 0920-4105. — 2017 Vol. 157, s. 380–391. — Bibliogr. s. 390–391, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-15. — tekst: https://goo.gl/NRL62r

 • keywords: stable isotopes, Polish part of the Southern Permian Basin, Zechstein main dolomite gas, Thermochemical and microbial sulphate reduction, origin of hydrogen sulphide, carbon dioxide and hydrocarbon gases

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.petrol.2017.07.015

4
 • Molecular and isotopic compositions, origin and biodegradation of natural gas in the central part of the Polish Outer Carpathians / Maciej J. KOTARBA, Elżbieta BILKIEWICZ // W: ICGG 14 : XIVth international conference on Gas geochemistry : Wrocław–Świeradów Zdrój, Poland, 24–28 September 2017 : book of abstracts / eds. Tadeusz A. Przylibski. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-946706-3-4. — S. 53–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
9
10
11
 • Origin of hydrocarbon and non-hydrocarbon gases in Zechstein Main Dolomite reservoir of western part of the Polish Permian Basin : [abstract] / E. BILKIEWICZ, M. J. KOTARBA // W: Goldschmidt 2016 [Dokument elektroniczny] : 26th goldschmidt conference : Yokohama, Japan, 26th June – 1st July. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Yokohama : s. n.], [2016]. — S. 234. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goldschmidt.info/2016/uploads/abstracts/finalPDFs/234.pdf [2016-07-19]. — Bibliogr. s. 234

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Origin of hydrocarbon and non-hydrocarbon ($H_{2}S$, $CO_{2}$ and $N_{2}$) components of natural gas accumulated in the Zechstein Main Dolomite (Ca2) strata in SW part of the Polish Permian Basin: stable isotope and hydrous pyrolysis studies / Elżbieta BILKIEWICZ, Tomasz KOWALSKI // Journal of Petroleum Science & Engineering : an International Journal Devoted to Integrated Reservoir Studies ; ISSN 0920-4105. — 2020 vol. 192 art. no. 107296, s. 1–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-18

 • keywords: hydrous pyrolysis, upper Permian, natural gas origin, H, N and S isotopes, stable C, Zechstein Main Dolomite Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.petrol.2020.107296

13
 • Origin of hydrocarbon and non-hydrocarbon $(H_{2}S, CO_{2} and N_{2})$ components of natural gas accumulated in the Zechstein Main Dolomite carbonate reservoir of the western part of the Polish sector of the Southern Permian Basin / Maciej J. KOTARBA, Elżbieta BILKIEWICZ, Paweł KOSAKOWSKI // Chemical Geology ; ISSN 0009-2541. — 2020 vol. 554 art. no. 119807, s. 1-21. — Bibliogr. s. 18-21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-09

 • keywords: hydrogen, thermogenic gas, microbial gas, gas origin, stable carbon, Polish Upper Permian Main Dolomite Basin, nitrogen and sulphur isotopes, 1-D modelling of hydrocarbons and hydrogen sulphide generation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemgeo.2020.119807

14
 • Origin of hydrocarbon gases, carbon dioxide and hydrogen sulphide from selected petroleum fields of the Zechstein Main Dolomite carbonates of the southern Permian Basin (Poland): isotopic and geological approach / Maciej J. KOTARBA, Elżbieta BILKIEWICZ, Stanisław Hałas // W: ESIR 2017 : ESIR Isotope Workshop XIV : European Society for Isotope Research : B$\breve{a}$ile Govora, Romania, June 25–29, 2017 : book of abstracts / ed. Roxana Elena Ionete ; European Society for Isotope Research. — Râmnicu Vâlcea : National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies, 2017. — ISBN: 978-973-0-24503-5. — S. 141–142. — Bibliogr. s. 142

 • keywords: carbon dioxide, hydrocarbon gases, hydrogen sulphide, MSR, TSR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Origin of hydrocarbon gases in the Zechstein Main Dolomite reservoir in Wielkopolska Province of the Polish Permian Basin: isotope and hydrous pyrolysis studies / Elżbieta BILKIEWICZ, Maciej J. KOTARBA // W: ICGG 14 : XIVth international conference on Gas geochemistry : Wrocław–Świeradów Zdrój, Poland, 24–28 September 2017 : book of abstracts / eds. Tadeusz A. Przylibski. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-946706-3-4. — S. 47–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Origin of molecular nitrogen related to hydrocarbons of natural gas of central and eastern parts of the Polish Outer Carpathians / Elżbieta BILKIEWICZ, Maciej J. KOTARBA // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/7%20Geochemistry/Bilkiewicz%20Kotarba.pdf [2019-09-16]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 107-108. - Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Origin, secondary processes and migration of oil and natural gas in the central part of the Polish Outer Carpathians / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Elżbieta BILKIEWICZ, Paul G. Lillis, Piotr Dziadzio, Natalia KMIECIK, Tomasz ROMANOWSKI, Adam KOWALSKI // Marine and Petroleum Geology ; ISSN 0264-8172. — 2020 vol. 121 art. no. 104617, s. 1–26. — Bibliogr. s. 24–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-05

 • keywords: Polish Outer Carpathians, biomarkers, stable carbon and hydrogen isotopes, secondary processes, petroleum mixing and migration, origin of oil and natural gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104617

18
 • Petroleum system of eastern part of the Polish Outer Carpathians and their Paleozoic-Mesozoic / D. WIĘCŁAW, M. J. KOTARBA, P. Dziadzio, P. KOSAKOWSKI, M. WRÓBEL, A. KOWALSKI, E. BILKIEWICZ // W: Petroleum systems of the Paratethys: \emph {exploring the pathway from Europe to Asia} : 26–27 September 2013, Tbilisi, Georgia / AAPG Europe Region. — [Europe : s. n.], 2013. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pochodzenie i zagrożenia siarkowodorem i wysokociśnieniowym gazem ziemnym w złożu kopalń rud miedzi Polkowice-Sieroszowice i Rudna - wstępne badania izotopowe i mineralogiczneOrigin and hazards of hydrogen sulphide and high-pressure natural gas in deposits of Polkowice-Sieroszowice and Rudna copper ore mines: preliminary isotopic and mineralogical studies / Maciej J. KOTARBA, Elżbieta BILKIEWICZ, Maciej MANECKI, Waldemar Pawlik, Andrzej Ciesielczyk, Tomasz Selerowicz // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2017 nr 469, s. 9–33. — Bibliogr. s. 30–32, Streszcz., Abstr., Summ.. — tekst: https://goo.gl/vUznnf

 • słowa kluczowe: badania izotopowe, badania mineralogiczne, siarkowodór, kopalnia miedzi Rudna, kopalnia miedzi Polkowice-Sieroszowice, zagrożenia gazowe, geneza, gaz ziemny

  keywords: hydrogen sulphide, Rudna copper mine, Polkowice-Sieroszowice copper mine, mineralogical study, isotopic analyses, gas hazards, natural gas origin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.0068

20
 • Potencjał węglowodorowy utworów dolomitu głównego i geneza gazu ziemnego w środkowo-zachodniej części basenu permskiego[Petroleum potential of the main Dolomite strata and origin of natural gas in the central-western part of the Permian basin] / Maciej J. KOTARBA, Elżbieta BILKIEWICZ, Dariusz WIĘCŁAW // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 36. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Radiometric characteristics of rocks occuring in the Radków area (SE part of the Intra-Sudetic Synclinorium)Charakterystyka radiometryczna skał występujących w okolicy Radkowa (SE część synklinorium śródsudeckiego) / Elżbieta BILKIEWICZ // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr., Streszcz.. — Abstrakt dostępny w Internecie: http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/14abstrakty.pdf [2014-09-23]. — S. [6]

 • słowa kluczowe: synklinorium śródsudeckie, mineralizacja uranowa, łupki walchiowe, moc równoważnika dawki

  keywords: uranium enrichment, Walchia shales, dose rate, Intra-Sudetic Synclinorium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Stable carbon, hydrogen and nitrogen isotope compositions and origin of natural gases accumulated in the Zechstein Main Dolomite reservoir of the central part of the Polish Permian Basin / Elżbieta BILKIEWICZ, Maciej J. KOTARBA // Central European Geology ; ISSN 1788–2281. — 2013 vol. 56 no. 2–3, s. 83–88. — Bibliogr. s. 87–88. — AIG10 : 10th Applied Isotope Geochemistry conference : 22–27 September 2013, Budapest, Hungary : book of abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23