Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Brzychczy, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Majka

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0315-5636

ResearcherID: brak

Scopus: 35742947700

PBN: 909423

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 111, z ogólnej liczby 112 publikacji Autora


1
 • Algorytm alokacji wybranych technicznych środków produkcji do wyrobisk ścianowych w kopalni węgla kamiennegoAlgorithm of allocation of selected technical production means to longwall workings in hard coal mines / Edyta BRZYCHCZY, Jan JASIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 174–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytm selekcji klonalnej dla potrzeb optymalizacji produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym[Clonal selection algorithm for optimization of production in a multi-plant mining enterprise] / Edyta BRZYCHCZY, Maciej CELEJ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [12–13], Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorytm selekcji klonalnej dla potrzeb optymalizacji produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczymAlgorithm clonal selection for the needs of production optimization in a multi-plant mining enterprise / Edyta BRZYCHCZY, Maciej CELEJ // W: Zarządzanie a inżynieria produkcji = Management versus production engineering / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-663-5. — S. 315–326. — Bibliogr. s. 326, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, optymalizacja, sztuczne systemy immunologiczne, mutacja

  keywords: optimization, mining enterprise, mutation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesówThe analysis of team work in organization with the use of process mining techniques / Marta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2017 nr 11, s. 46–52. — Bibliogr. s. 51–52, Summ.

 • keywords: social networks, SNA, process mining, work organization, staff teams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza warunków prowadzenia robót eksploatacyjnych w wybranych kopalniach węgla kamiennegoAnalysis of the conditions of mining longwall operations in selected coal mines / Edyta BRZYCHCZY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty eksploatacyjne, warunki prowadzenia robót, kopalnia węgla kamiennego

  keywords: conditions of mining works, hard coal mine, mining operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wykorzystania kombajnów chodnikowych w przodkach korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z zastosowaniem drzew decyzyjnych[Analysis of mine combiners used in mining openings with Data Mining techniques] / Edyta BRZYCHCZY // W: Zarządzanie: doświadczenia i problemy / red. Włodzimierz Sitko. — Lublin : System-Graf, 2008. — ISBN: 978-83-91300-19-0. — S. 433–447. — Bibliogr. s. 446, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wyników badań ankietowych dotyczących porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych wyrobisk korytarzowychAnalysis of questionnaire researches on mining, geological, technical and organizational conditions of mining gates / Marek KĘSEK, Edyta BRZYCHCZY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 163–173. — Bibliogr. s. 173, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wyposażenia przodków ścianowych na podstawie reguł asocjacyjnychAnalysis of the equipment of longwall faces on the basis of associative rules / Edyta BRZYCHCZY // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2009 R. 60 nr 3, s. 175–180. — Bibliogr. s. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wyposażenia wyrobisk ścianowych z uwzględnieniem warunków ich prowadzenia na przykładzie KWK „Ziemowit”Analysis of longwall equipment with taking into consideration mining conditions in KWK (hard coal mine) “Ziemowit” / Edyta BRZYCHCZY, Zbigniew Maroszek, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 124–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 551–558. — Bibliogr. s. 557–558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • An expert system for underground coal mine planningSystem ekspertowy dla potrzeb planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego / Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qPRLdh

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, planowanie, system ekspertowy, górnictwo węgla kamiennego

  keywords: knowledge management, mine planning, coal mining, expert system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0015

12
 • Applying intellectual capital in business process modellingModelowanie procesów biznesowych z uwzględnieniem kapitału intelektualnego organizacji / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Edyta BRZYCHCZY // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 129–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: kapitał intelektualny, zarządzanie procesami, modelowanie procesu, BPMN

  keywords: BPMN, intellectual capital, process modeling, process management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-17

13
 • Artificial Immune Systems for data classification in planetary gearboxes condition monitoring / Edyta BRZYCHCZY, Piotr Lipiński, Radosław Zimroz, Patryk Filipiak // W: Proceedings of CMMNO 2013 [Dokument elektroniczny] : international conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations : Ferrara, 8 to 10 May, 2013 / eds. Giorgio Dalpiaz [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ferrara : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Artificial Immune Systems for data classification in planetary gearboxes condition monitoring / Edyta BRZYCHCZY, Piotr Lipiński, Radosław Zimroz, Patryk Filipiak // W: Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations : proceedings of the third international conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations CMMNO 2013 / eds. Giorgio Dalpiaz, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2014. — (Lecture Notes in Mechanical Engineering ; ISSN 2195-4356). — ISBN: 978-3-642-39347-1 ; e-ISBN: 978-3-642-39348-8. — S. 235–247

 • keywords: condition monitoring, classification, planetary gearbox, non-stationary operations, multidimensional symptom space, artificial immune systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-39348-8_20

15
 • Artificial immune systems in selected mining applicationsSztuczne systemy immunologiczne i ich zastosowania w wybranych zagadnieniach górniczych / Edyta BRZYCHCZY // W: IT tools in management and education : selected problems / ed. Leszek Kiełtyka ; Czestochowa University of Technology. — Częstochowa : The Publishing Office of CUT, 2011. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; no. 213). — ISBN: 978-83-7193-508-4. — S. 70–81. — Bibliogr. s. 80–81, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Assessing process maturity of an underground mine: a case studyOcena poziomu dojrzałości procesowej kopalni podziemnej na wybranym przykładzie / Edyta BRZYCHCZY, Dariusz Kostka // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 55–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: kopalnia węgla kamiennego, zarządzanie procesami biznesowymi, dojrzałość procesowa, modele oceny dojrzałości procesowej

  keywords: coal mine, business process management, process maturity models, process maturity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-07

17
 • A modern tool for modelling and optimisation of production in underground coal mine / Edyta BRZYCHCZY // W: eScience on distributed computing infrastructure : achievements of PLGrid Plus domain-specific services and tools / eds. Marian Bubak, Jacek Kitowski, Kazimierz Wiatr. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014 + CD. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8500). — ISBN: 978-3-319-10893-3 ; e-ISBN: 978-3-319-10894-0. — S. 317–334. — Bibliogr. s. 331–334, Abstr.

 • keywords: production, optimisation, coal mining, calculation service

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • A new solution supporting the designing process of mining operations in underground coal mines / BRZYCHCZY Edyta // W: Mine Planning and Equipment Selection : proceedings of the 22nd MPES conference : Dresden, Germany, 14th–19th October 2013, Vol. 1 / eds. Carsten Drebenstedt, Raj Singhal. — Cham ; [etc.] : Springer, cop. 2014. — ISBN: 978-3-319-02677-0 ; e-ISBN: 978-3-319-02678-7. — S. 53–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr.

 • keywords: mining operations, coal mining, designing process, underground mine layout requirements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Budowa modeli ekonometrycznych wybranych parametrów techniczno-ekonomicznych kopalni węgla kamiennegoThe construction of econometric models of chosen technical-economic parameters of a hard coal mine / Edyta BRZYCHCZY // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2007 R. 58 nr 11, s. 619–625. — Bibliogr. s. 625

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Charakterystyka modułu alokacji środków produkcji dla potrzeb planowania robót górniczych w górnictwie węgla kamiennegoCharacteristic of the production means allocation module for mining works planning in the hard coal mining / Edyta BRZYCHCZY // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 21–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Current directions in restructuring Polish mining companies / Patrycja BĄK, Edyta BRZYCHCZY // W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes / eds. Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : FCUE, 2012. — ISBN: 978-83-62511-51-8. — S. 783–795. — Bibliogr. s. 794–795, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Czynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennegoFactors affecting the selection of equipment for development and coal winning works in hard coal mines in the light of scientific research / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 1, s. 34–40. — Bibliogr. s. 40

 • słowa kluczowe: wyrobisko korytarzowe, wyrobisko ścianowe , system doradczy

  keywords: advisory system, roadways gate , longwall gate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Designing a knowledge base for an advisory system supporting mining works planning in hard coal minesProjektowanie bazy wiedzy na potrzeby systemu doradczego wspomagającego planowanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego / Edyta BRZYCHCZY, Karol Tajduś // W: Advanced Information Technologies for Management – AITM 2011 : intelligent technologies and applications / ed. Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 206). — ISBN: 978-83-7695-182-9. — S. 34–44. — Bibliogr. s. 43–44, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Elementy systemu wspomagania decyzji w zakresie zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennegoElements of decision support system for production management in hard coal mines / Edyta BRZYCHCZY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 69–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: