Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Wantuch, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza numeryczna naprężeń w cienkich diamentopodobnych powłokach węglowych DLC wykorzystanych w endoprotezach stawu biodrowegoNumerical analysis of stress in diamond-like carbon DLC coatings used in hip joint endoprosthesis / Jacek ROŃDA, Paweł WOJNAROWSKI, Edward WANTUCH, Bogusław Rajchel // IP Inżynieria Powierzchni ; ISSN 1426-1723. — 2012 nr 1, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania wstępne możliwości diagnostycznych stanu procesu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym na podstawie cech widma częstotliwościowo-amplitudowego drgań zespołu głowicy tnącejInvestigations of diagnostic of water jet machnining of basis of the frequency – amplitude spectra of the vibration of cutting head / Edward WANTUCH, Ryszard Kot, Rafał KUDELSKI // W: Podstawy i technika obróbki ściernej / pod red. Andrzeja Gołąbczaka, Bogdana Kruszyńskiego ; Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Technologii Maszyn. Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn. — Łódź : PŁ. WM, 2010. — Na okł. dod.: XXXIII NSOS Łódź 2010. — ISBN10: 83-920269-4-2. — S. 479–488. — Bibliogr. s. 487, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cutting quality and costs on the abrasive water jet machining / Edward WANTUCH, Piotr Dudek, Ryszard Kot // W: Unconventional hydrojetting technologies / ed. Przemysław J. Borkowski ; Koszalin University of Technology, Unconventional Hydrojetting Technology Center. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007. — ISBN: 978-83-7365-138-8. — S. 105–116. — Bibliogr. s. 115–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ćwiczenie nr 3 : szlifowanie[Exercise no. 3 : grinding] / Piotr RUSEK, Edward WANTUCH // W: Obróbka ubytkowa : laboratorium / pod red. Edwarda Wantucha. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1743). — ISBN: 978-83-7464-950-6. — S. 128–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Deterministic schedule of task in multiprocessor computer systems with higher degree of dependability / Mieczysław Drabowski, Edward WANTUCH // W: Proceedings of the ninth international conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX : June 30–July 4, 2014, Brunów, Poland / eds. Wojciech Zamojski, [et al.]. — Cham ; [etc.] : Springer, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 286). — ISBN: 978-3-319-07012-4 ; e-ISBN: 978-3-319-07013-1. — S. 165–175. — Bibliogr. s. 174–175, Abstr.

 • keywords: scheduling, dependability, synthesis of computer system, multi-processors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-07013-1_16

7
 • Diagnostyka stanu przedmiotu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym[Diagnostic of workpiece in abrasive water jet machining] / Edward WANTUCH, Rafał KUDELSKI // W: Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej : XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Cieplnej / pod red. Piotra Cichosza. — Wrocław : [s. n.], 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-917677-6-4. — S. 391–398. — Bibliogr. s. 398. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Diagnostyka stanu przedmiotu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym[Diagnostic of workpiece in abrasive water jet machining] / Edward WANTUCH, Rafał KUDELSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2012 R. 85 nr 8–9, s. 664. — Tekst na dołączonym CD-ROMie, stanowiącym część numeru. — S. 391–398. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej). — Bibliogr. s. 398. — NSOŚ XXXV : Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej : Wrocław, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Energochłonność procesu obróbki w planowaniu technologii wytwarzaniaThe energy consumption in manufacturing process planning / Piotr Rusek, Edward WANTUCH, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: Obróbka skrawaniem : interakcja proces – obrabiarka / pod red. Pawła Twardowskiego. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013. — (Szkoła Obróbki Skrawaniem ; 7). — ISBN: 978-83-7775-268-5. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 111. — Edward Wantuch, Krzysztof Zagórski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Książka jest efektem VII konferencji naukowej Szkoła Obróbki Skrawaniem : Mierzęcin, 11–13 września 2013 r.

 • keywords: energy consumption, manufacturing processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energochłonność procesu obróbki w planowaniu technologii wytwarzania[The energy consumption in manufacturing process planning] / Piotr Rusek, Edward WANTUCH, Krzysztof ZAGÓRSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: 2 CD, s. 709. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 105–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 111. — Edward Wantuch, Krzysztof Zagórski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII Konferencja naukowa Szkoły Obróbki Skrawaniem : Mierzęcin, 11–13.IX.2013

 • słowa kluczowe: techniki wytwarzania, energochłonność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hyperspheres and clusters in hybrid algorithm for aided design of systems / Mieczysław Drabowski, Edward WANTUCH // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security ; ISSN 1738-7906. — 2013 vol. 13 no. 10, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Summ.. — tekst: http://paper.ijcsns.org/07_book/201310/20131009.pdf

 • keywords: clusters, design of systems, genetic method, hyper-spheres, Boltzmann tournament

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Jakość technologiczna przedmiotów obrabianych metodą WaterJet[Quality of workpiece in high pressure WaterJet treatment] / Edward WANTUCH // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 221–236. — Bibliogr. s. 235–236, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody sztucznej inteligencji w syntezie systemów typu kompleks zasobów i operacjiMethods of artificial intelligence for synthesis of system of type complex of resource and operation / Mieczysław Drabowski, Edward WANTUCH // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 127–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto09.pdf

 • słowa kluczowe: zasoby, symulowane wyżarzanie, szeregowanie zadań, algorytmy, metaheurystyki, algorytm mrówkowy

  keywords: algorithms, tabu search, simulated annealing, task scheduling, resource, metaheuristic, ant colony

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Problematyka krzywoliniowego cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym elementów ze stopu Al[Problems of curvilinear WaterJet cutting elements of aluminum] / Edward WANTUCH, Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: 2 CD, s. 705. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 406–416. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 416, Streszcz., Summ.. — XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej NSOŚ : Baranów Sandomierski 18–20.09.2013

 • słowa kluczowe: dokładność, strumień wodnościerny, stopy lekkie, szczelina robocza

  keywords: light alloys, precision, working gap, water jet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Racjonalizacja kosztów cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernymRationalization of the abrasive – water jet cutting overall costs / Edward WANTUCH, Ryszard Kot, Bogna Królicka // W: Wybrane problemy obróbki ściernej = Selected problems of abrasive machining / pod red. Czesława Niżankowskiego. — Bochnia : Politechnika Krakowska, 2008. — ISBN: 978-83-7242-475-4. — S. 435–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Scheduling in manufacturing systems – ant colony approach / Mieczysław Drabowski, Edward WANTUCH // W: Ant colony optimization – techniques and applications / ed. Helio J. C. Barbosa. — Rijeka : InTech, cop. 2013. — ISBN: 978-953-51-1001-9. — S. 129–161. — Bibliogr. s. 159–161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób oceny kierunku zmian chropowatości i składu fazowego warstwy wierzchniej przedmiotu stalowego[Method for evaluating the direction of roughness change and phase composition of the surface layer of a steel object] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOWAL Janusz, WANTUCH Edward. — Int.Cl.: G01N 27/90\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393132 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393132 z dn. 2010-12-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393132A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób utwardzenia warstwy wierzchniej przedmiotu stalowego[Method for hardening the surface layer of a steel object] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WANTUCH Edward. — Int.Cl.: B23P 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393131 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393131 z dn. 2010-12-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393131A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób utwardzenia warstwy wierzchniej przedmiotu stalowego[Method for hardening the surface layer of a steel object] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WANTUCH Edward. — Int.Cl.: B23P 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216094 B1 ; Udziel. 2013-07-04 ; Opubl. 2014-02-28. — Zgłosz. nr P.393131 z dn. 2010-12-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216094B1.pdf

 • słowa kluczowe: twardość, pole magnetyczne, stal, warstwa wierzchnia, szlifowanie, polerowanie

  keywords: surface layer, magnetic field, grinding, steel, polishing, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Statyczne i dynamiczne wskaźniki zdolności skrawnej wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego[Static and dynamic machining rate capacity of high pressure waterjet] / Edward WANTUCH, Rafał KUDELSKI // W: Obróbka ścierna : współczesne problemy / pod red. Adama Barylskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. — Gdańsk : KTMiAP PG, 2011. — ISBN: 978-83-88579-72-1. — S. 299–304. — Bibliogr. s. 304, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Synergiczny wpływ pola magnetycznego i ciepła procesu na warstwę wierzchnią przedmiotu w wybranych sposobach obróbki[Synergy influence of magnetic field and heat process on the subject surface layer in selected method of treatment] / Edward WANTUCH, Bogusław Rajchel // W: Inżynieria mechaniczna w 90-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej / red. Marian Banaś, Bolesław Karwat ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics. Monografie = [Monographs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 40). — Na s. tyt. dod.: 57 lat 1952–2009 WIMiR. — ISBN10: 83-89772-50-7. — S. 217–226. — Bibliogr. s. 225–226, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The problem of energy-consuming processes in the planning of modern manufacturing technologies / Piotr Rusek, Edward WANTUCH, Krzysztof ZAGÓRSKI // Journal of Machine Engineering ; ISSN 1895-7595. — Tytuł poprz.: Machine Engineering. — 2013 vol. 13 no. 4: Current manufacturing selected problems, s. 68–76. — Bibliogr. s. 75–76

 • keywords: energy consumption, planning, technological process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Warstwa wierzchnia elementów wycinanych wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernymThe surface layer of elements cutting high-pressure abrasive water jet / Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Edward WANTUCH, Manuela REBEN // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 88 nr 8–9 dod.: CD, s. 221–226. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 226. — XXXVIII NSOŚ : XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej : Łódź-Uniejów, 09–11.09.2015

 • słowa kluczowe: mikrotwardość, chropowatość, warstwa wierzchnia, cięcie wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym

  keywords: surface layer, microhardness, surface roughness, abrasive water jet cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2015.8-9.374

24
 • Wpływ pola magnetycznego podczas polerowania magnetościernego na wybrane cechy warstwy wierzchniej przedmiotuInfluence of magnetic field during magnetoabrasive polishing upon the selected features of the object's surface layer / Edward WANTUCH, Bogusław Rajchel, Tadeusz Burakowski, Jacek ROŃDA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2010 nr 4, s. 61–71. — Bibliogr. s. 71. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2010-04-08.pdf

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne, austenit, polerowanie, trwałość, martenzyt, RBS, ścierniwo, spektroskopia mossbauerowska

  keywords: Mossbauer spectroscopy, austenite, martensite, magnetic field, polishing, durability, RBS, abrasive

  cyfrowy identyfikator dokumentu: