Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Dziubaniuk, dr

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 35721686500

PBN: 3955479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Application of anion-conducting lanthanum oxychloride for potentiometric chlorine gas sensors / Małgorzata DZIUBANIUK, Paweł PASIERB, Mieczysław RĘKAS // W: SSI–18 : 18th international conference on Solid State Ionics : 3–8 July, 2011, Warsaw, Poland : poster abstracts / Warsaw University of Technology. — Warsaw: [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 258. — Bibliogr. s. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
4
 • Chlorine gas detecting properties of nasicon / M. DZIUBANIUK, J. WYRWA, P. PASIERB, M. RĘKAS // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 211–221. — Bibliogr. s. 221, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Chlorine gas sensors based on nasicon solid electrolyte / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Paweł PASIERB, MIECZYSŁAW RĘKAS // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Detekcja gazowego chloru przy użyciu ogniwa elektrochemicznego z elektrolitem stałym 8YSZDetecting of gaseous chlorine using electrochemical cell based on 8YSZ solid electrolyte / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Paweł PASIERB, Mieczysław RĘKAS // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2012 R. 53 nr 6, s. 49–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Effect of the gadolinium oxide addition on the electrical properties of tetragonal zirconium dioxideWpływ dodatku tlenku gadolinu na właściwości elektryczne tetragonalnego tlenku cyrkonu / J. Cyran, J. WYRWA, E. DROŻDŻ, M. DZIUBANIUK, M. RĘKAS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 993–998. — Bibliogr. s. 997–998. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: electrical properties, tetragonal zirconia, grain boundary conductivity, gadolinium (III) oxide

8
 • Electrical conductivity of ceria based mixed oxides investigated by broadband impedance spectroscopy / M. Mosiałek, P. Nowak, B. Bożek, E. Bielańska, M. DZIUBANIUK, J. WYRWA, A. Kežionis, T. Šalkus, E. Kazakevičius, A. F. Orliukas // W: 8th world congress on Oxidation catalysis & XII European workshop meeting on Innovation in selective oxidation (ISO’17) : September 3-8, 2017, Kraków : book of abstracts / Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, The Committee on Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Polish Catalysis Club. — Kraków : IKiFP PAN, 2017. — ISBN: 978-83-60514-27-6. — S. 222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Electrical properties of the selected rare earth oxychlorides / Małgorzata DZIUBANIUK, Mieczysław RĘKAS // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Elektrochemiczny sensor chloru : raport 11[Electrochemical chlorine sensor] / Małgorzata DZIUBANIUK, Paweł PASIERB, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08, Cz. 1 / pod red. Waldemara E. Grzebyka. — [Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej], [cop. 2011]. — ISBN: 978-83-7493-620-0. — S. 189–198. — Bibliogr. s. 198. — Afiliacja: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Microstructure and electrical properties of 3YSZ solid electrolyte prepared using organic polymeric matrix / M. DZIUBANIUK, E. DROŻDŻ, J. WYRWA, M. RĘKAS // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015. — ISBN: 978-83-60514-23-8. — S. 82–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne i mechaniczne tetragonalnego ditlenku cyrkonu w układzie ${3Y-TZP/Al_2O_3}$Microstructure and electrical and mechanical properties of tetragonal zirconia in the ${3Y-TZP/Al_2O_3}$ / Jan WYRWA, Kamil WOJCIECHOWSKI, Małgorzata DZIUBANIUK, Michał BOBRUK, Paweł RUTKOWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 52

13
 • Modification of lanthanum oxychloride proposed for potentiometric chlorine gas sensor construction / Małgorzata DZIUBANIUK, Paweł PASIERB, Mieczysław RĘKAS // W: „Przewodniki szybkich jonów” : XII krajowe sympozjum : Ustroń, 1–4 grudnia 2010 r. : książka abstraktów. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii. Zakład Technologii Chemicznej, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Modification of lanthanum oxychloride solid electrolyte for conventional potentiometric chlorine gas sensor / Małgorzata DZIUBANIUK, Paweł PASIERB, Mieczysław RĘKAS // Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. — 2011 vol. 4 no. 2, s. 171–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Modyfikacja własności elektrycznych żelazianu bizmutu[Modification of bismuth ferrite electrical properties] / Małgorzata DZIUBANIUK, Mieczysław RĘKAS, Jan Suchanicz // W: KRK InnoTech Summit 2017 [Dokument elektroniczny] : 26 października 2017 : streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-3-1. — S. 9–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/KITS-2017.pdf [2017-12-08]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Porównanie elektrod pracujących w badaniach kwasów fenolowych[Comparison of working electrodes in research on phenolic acids] / Wanda SORDOŃ, Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 111. — Bibliogr. s. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Potencjometryczny sensor chloruPotentiometric chlorine sensor / Małgorzata DZIUBANIUK, Paweł PASIERB, Sylwia Janora, Mieczysław RĘKAS // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 6, s. 525–528. — Bibliogr. s. 528, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Raport 7: Elektrochemiczny sensor chloru[Report 7.:Electrochemical chlorine sensor] / Małgorzata DZIUBANIUK, Paweł PASIERB, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08, Cz. 2 / pod red. Waldemara E. Grzebyka. — Włocławek : EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63041-53-3. — S. 123–136. — Bibliogr. s. 136. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Raport 8: Sensor amoniaku[Report 8.:Ammonia sensor] / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Jan Suchanicz, Mieczysław RĘKAS // W: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08, Cz. 2 / pod red. Waldemara E. Grzebyka. — Włocławek : EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63041-53-3. — S. 137–149. — Bibliogr. s. 149. — Małgorzata Dziubaniuk, Jan Wyrwa, Mieczysław Rękas – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Rezystancyjny sensor amoniaku[Resistive ammonia sensor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIUBANIUK Małgorzata, WYRWA Jan, Suchanicz Jan, RĘKAS Mieczysław. — Int.Cl.: G01N 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 403264 A1 ; Opubl. 2014-09-29. — Zgłosz. nr P.403264 z dn. 2013-03-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 20, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL403264A1.pdf

 • słowa kluczowe: żelazian bizmutu, półprzewodnictwo typu p, materiał gazoczuły, elektrochemiczny sensor gazu, rezystancyjny sensor amoniaku

  keywords: bismuth ferrite, p type semiconduction, gas sensing meterial, electrochemical gas sensor, resistive ammonia sensor

22
 • Rezystancyjny sensor amoniaku[Resistive ammonia sensor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Jan Suchanicz, Mieczysław RĘKAS. — Int.Cl.: G01N 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221805 B1 ; Udziel. 2015-06-11 ; Opubl. 2016-05-31. — Zgłosz. nr P.403264 z dn. 2013-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221805B1.pdf

 • słowa kluczowe: żelazian bizmutu, półprzewodnictwo typu p, materiał gazoczuły, elektrochemiczny sensor gazu, rezystancyjny sensor amoniaku

  keywords: bismuth ferrite, p type semiconduction, gas sensing meterial, electrochemical gas sensor, resistive ammonia sensor

23
 • Węglowe elektrody pastowe z dodatkiem lantanowców w woltamperometrycznych oznaczeniach kwasów fenolowych[Coal lead electrodes with added lithium in voltamperometric phenolic acids] / Wanda SORDOŃ, Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Pomiędzy naukami : VI ogólnopolska konferencja : 15 września 2017, Chorzów / eds. Joanna Orzeł, Marcin Szala, Łukasz Pieszczek. — Częstochowa : HARIT Krzysztof Bednarek, 2017. — ISBN: 978-83-62408-21-4. — S. 21. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Własności elektryczne elektrolitu stałego $Ba(Ce_{0,95}Ti_{0,05})_{0,8}Y_{0,2}O_{3}$ / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS, Władysław KUBIAK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 2, s. 140–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ceran baru, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, elektrolit stały, przewodnik superjonowy, przewodnik protonowy

  keywords: electrochemical impedance spectroscopy, barium cerate, solid electrolyte, superjonic conductor, protonic conductor

25
 • Własności elektryczne elektrolitu stałego $Ba(Ce_{0.95}Ti_{0.05})_{0.8}Y_{0.2}O_{3}$Electrical properties of $Ba(Ce_{0.95}Ti_{0.05})_{0.8}Y_{0.2}O_{3}$ / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych