Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Z. Dzierzkowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57204974726

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Biological properties of fibrous membranes modified with natural and synthetic antibiotics / Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 40. — Bibliogr. s. 40. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chitosan microcapsules obtained by wet method as potential carriers for active substance / Jan Startek, Ewa DZIERZKOWSKA, Julia Golańska, Ewa STODOLAK-ZYCH, Alicja RAPACZ-KMITA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 92. — Bibliogr. s. 92. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Elektroprzędzone włókniny będące nośnikiem substancji aktywnie czynnych[Electrospun polymeric fibers as drug carrier] / Ewa DZIERZKOWSKA // W: KRK InnoTech summit 2018 [Dokument elektroniczny] : START \#KRK Up : 19 października 2018 / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-5-5. — S. 6–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/11/Ksiazka-abstraktow-vol5.pdf [2018-11-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of chitosan nonwoven fabric modification on its physicochemical and biological properties / Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Beata Kolesińska, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 103. — Bibliogr. s. 103. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Modification of chitosan surface with short peptides as a model of synthetic extracellular matrix / P. JELEŃ, E. DZIERZKOWSKA, Ł. ZYCH, M. Bogun, B. Kolesińska, E. STODOLAK-ZYCH // W: XV\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów : programme, abstracts, list of authors / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Wrocław : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — ISBN: 978-83-939559-0-9. — S. 101, P29. — Bibliogr. s. 101. — Dostęp również online: {https://www.intibs.pl/icms2019/ksiazka_electronic_b5.pdf} [2019-09-25]. — P. Jeleń, E. Dzierzkowska, Ł. Zych, E. Stodolak-Zych - afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Multifunctional porous fibers as a scaffold in regenerative medicine / E. DZIERZKOWSKA, E. STODOLAK-ZYCH, A. RAPACZ-KMITA // W: Innovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Nanoporowate membrany włókniste o właściwościach antybakteryjnychNanostructured fibrous membrane with antibacterial properties / Ewa DZIERZKOWSKA, Maciej Mikołajczyk, Alicja RAPACZ-KMITA, Ewa STODOLAK-ZYCH // W: NABIOMAT 2019 : IV interdyscyplinarna konferencja Nano(&)BioMateriały : od teorii do aplikacji : Toruń, 6–7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwesytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2019. — ISBN: 978-83-231-4215-7. — S. 37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Natural ceramic nanoparticles - layered aluminosilicates as an active phase of polymer nanocomposites and their potential application in medicine / E. STODOLAK-ZYCH, E. DZIERZKOWSKA, A. RAPACZ-KMITA // W: Selective thermal ablation of cancer cells with ferromagnetic nanocontainers : materiały seminarium pt. Selektywna termoablacja komórek nowotworowych z użyciem nanozasobników ferromagnetyka : Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 23 listopada 2018 r. / pod red. Grzegorza Raniszewskiego. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018. — ISBN: 978-83-7283-970-1. — S. 23–31. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr., Streszcz.

 • keywords: smectite, clay, drug delivery system, nanoparticles, nanocomposite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Potential of electro-spinning technique to drug delivery system / Ewa DZIERZKOWSKA, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 119. — Bibliogr. s. 119. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Trwałość syntetycznych macierzy zewnątrzkomórkowych modyfikowanych pochodnymi kolagenu w warunkach \emph{in vitro}[Stability of synthetic extracellular matrices modified with collagen derivatives in in vitro conditions] / Ewa DZIERZKOWSKA, Agnieszka Solecka, Piotr SZATKOWSKI, Katarzyna NOWICKA, Beata Kolesińska, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH // W: SAT'2019 : IX Szkoła Analizy Termicznej : 22–25 września 2019, Zakopane : streszczenia, program. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-41-8. — S. 31. — Bibliogr. s. 31. — E. Dzierzkowska, A. Solecka, P. Szatkowski, K. Nowicka, E. Stodolak-Zych – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: