Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Dziarmagowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901298

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • A model of ferrous oxide reduction in steelmaking slag volumeModel redukcji tlenku żelaza w objętości żużla stalowniczego / B. ZAWADA, M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 485–489. — Bibliogr. s. 489

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
4
 • Możliwości wykorzystywania fazy niemetalicznej otrzymywanej w procesie redukcji żużli stalowniczych do wytwarzania rafinacyjnej mieszanki żużlotwórczejPossibilities for the utilization of the non-metallic phase obtained in the steelmaking slag reduction process for manufacturing of a refining slag-forming compound / Marek DZIARMAGOWSKI, Bartłomiej ZAWADA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 47–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Określenie właściwości wytrzymałościowych naskórka pasma pod krystalizatorem dla symulacji procesu ciągłego odlewania wybranych gatunków stali w pakiecie ProCASTThe determination of strength properties of the shell strand below the mould for constinuous casting process simulation of selected grades of steel in the ProCAST software package / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof SOŁEK, Krzysztof KONOPKA // W: Wybrane zagadnienia energo-fizyczne w produkcji stali : praca zbiorowa / pod red. nauk. Artura Hutnego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2013. — (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2072 ; nr 36). — ISBN: 978-83-63989-11-8. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Polska terminologia procesu ciągłego odlewania staliPolish terminology regarding the continuous steel casting process / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof KONOPKA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 21–25. — Bibliogr. s. 25

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, maszyna do ciągłego odlewania stali, terminologia, pasmo

  keywords: continuous casting of steel, continuous steel casting machine, terminology, strand

7
 • Polska terminologia procesu ciągłego odlewania staliPolish terminology regarding the continuous steel casting process / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof KONOPKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 9, s. 667–669. — Bibliogr. s. 669

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, maszyna do ciągłego odlewania stali, terminologia, pasmo

  keywords: continuous casting of steel, continuous steel casting machine, terminology, strand

8
 • Possibilities for the utilisation of steelmaking slags for the production of slag-forming materialsMożliwości wykorzystania żużli stalowniczych do wytwarzania materiałów żużlotwórczych / M. DZIARMAGOWSKI, B. ZAWADA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 829–836. — Bibliogr. s. 836

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Production of slag-forming materials in the steelmaking slag reduction processWytwarzanie materiałów żużlotwórczych w procesie redukcji żużli stalowniczych / M. DZIARMAGOWSKI, T. KARGUL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Research on the dynamics of the BOF slag reduction processBadania dynamiki procesu redukcji żużla konwertorowego / B. ZAWADA, M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 601–607. — Bibliogr. s. 607

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Rozwój zintegrowanego procesu produkcji blach taśmowychDevelopment of compact strip production / Marek DZIARMAGOWSKI, Tomasz KARGUL, Michał Skalski // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 15–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Sposób i system stabilizacji współczynnika wydajności cieplnej pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem poziomym[Method and the system for stabilization of a heat pump thermal output coefficient, with the horizontal ground heat exchanger] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOŁOSZYN Jerzy, GOŁAŚ Andrzej, DZIARMAGOWSKI Marek, FALKUS Jan. — Int.Cl.: F24J 3/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414863 A1 ; Opubl. 2017-05-22. — Zgłosz. nr P.414863 z dn. 2015-11-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 11, s. 35. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414863A1.pdf

 • słowa kluczowe: pompa ciepła, gruntowy wymiennik ciepła, współczynnik efektywności cieplnej, system nawadniania gruntu

  keywords: coefficient of performance, heat pomp, ground heat exchanger, irrigation systems

13
 • Sposób prowadzenia ciągłego pomiaru temperatury w dowolnym miejscu szerokiej powierzchni pasma po odpadnięciu zakrzepniętego żużla krystalizatorowego w komorze wtórnego chłodzenia maszyny COS do odlewania wlewków płaskich w czasie całej sekwencji odlewniczej[Method for continuous measurement of temperature at any point wide area bandwidth after falling off the solidified crystallizer slag in a secondary cooling COS machine chamber for cating flat ingots during the entire casting sequence] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FALKUS Jan, DZIARMAGOWSKI Marek, DROŻDŻ Paweł, MIŁKOWSKA-PISZCZEK Katarzyna, PAWŁOWSKI Czesław, ŚLĘZAK Wojciech, KONOPKA Krzysztof. — Int.Cl.: G01J 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402713 A1 ; Opubl. 2014-08-18. — Zgłosz. nr P.402713 z dn. 2013-02-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 17, s. 32-33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402713A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, pomiar temperatury, pirometr optyczny, komora wtórnego chłodzenia

  keywords: temperature measurement, continuous casting of steel, optical pyrometer, secondary cooling chamber

14
 • Sposób prowadzenia ciągłego pomiaru temperatury w dowolnym miejscu szerokiej powierzchni pasma po odpadnięciu zakrzepniętego żużla krystalizatorowego w komorze wtórnego chłodzenia maszyny COS do odlewania wlewków płaskich w czasie całej sekwencji odlewniczej[Method for continuous measurement of temperature at any point wide area bandwidth after falling off the solidified crystallizer slag in a secondary cooling COS machine chamber for cating flat ingots during the entire casting sequence] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan FALKUS, Marek DZIARMAGOWSKI, Paweł DROŻDŻ, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Czesław PAWŁOWSKI, Wojciech ŚLĘZAK, Krzysztof KONOPKA. — Int.Cl.: G01J 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225107 B1 ; Udziel. 2016-09-15 ; Opubl. 2017-02-28. — Zgłosz. nr P.402713 z dn. 2013-02-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225107B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, pomiar temperatury, pirometr optyczny, komora wtórnego chłodzenia

  keywords: temperature measurement, continuous casting of steel, optical pyrometer, secondary cooling chamber

15
 • Sposób usuwania ze złomu stopów aluminium trwale związanych elementów zawierających żelazo[Method for removing permanently bounded iron containing elements from aluminium alloy scrap] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Nykiel Jerzy JN METALL, Tarnobrzeg ; wynalazca: Nykiel Jerzy, Nykiel Mateusz, DZIARMAGOWSKI Marek, FALKUS Jan, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, KONOPKA Krzysztof, DROŻDŻ Paweł, MIŁKOWSKA-PISZCZEK Katarzyna. — Int.Cl.: C22B 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410502 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410502 z dn. 2014-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 13, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410502A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
18
 • Tests of steel rheological properties at higher temperatures for computer simulation in ProCAST softwareBadania właściwości wytrzymałościowych stali w podwyższonych temperaturach na potrzeby symulacji komputerowych w pakiecie ProCAST / K. SOŁEK, M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1463–1466. — Bibliogr. s. 1465–1466

 • keywords: mechanical properties, tensile test, rheological model

19
 • The methods of calculating the solidifying strand shell thickness in a continuous casting machine / K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, M. DZIARMAGOWSKI, A. BUCZEK, J. Pióro // W: „Iron and steelmaking” [Dokument elektroniczny] : XXII międzynarodowa konferencja naukowa : Czarna, 18–20 październik 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — Tyt. przejeto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • The methods of calculating the solidifying strand shell thickness in a continuous casting machine / K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, M. DZIARMAGOWSKI, A. BUCZEK, J. Pióro // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 75–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • keywords: continuous casting process, mould, shell thickness

21
 • Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni pasma w komorze wtórnego chłodzenia maszyny COS do weryfikacji obliczeń modelowych procesu krzepnięciaApplication of the slab surface temperature in the secondary cooling zone of the CC cluster to verify model calculations of the solidification process / Paweł DROŻDŻ, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Jan FALKUS, Marek DZIARMAGOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 4, s. 166–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pomiar temperatury, cięgłe odlewanie stali, Visual-CAST

  keywords: continuous steel casting, temperature measuring, Visual-CAST