Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Dudek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7699-6324

ResearcherID: brak

Scopus: 57205149719

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka stref bezzłożowych w centralnej części złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiejCharacteristics of low mineralization zones in the central part of the copper ore deposit in the Fore-Sudetic Monocline / Wojciech Kaczmarek, Mariusz DUDEK, Katarzyna GOLDA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 100, s. 79–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monoklina przedsudecka, złoże rud miedzi, elewacje stropu białego spągowca

  keywords: Fore-Sudetic Monocline, copper ore deposit, roof elevation of Weissliegend sanstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Correlation between basic deposit parameters and distance from elevation of weissligend top in $Cu-Ag$ Lubin deposit (Lubin-Glogow Copper District, SW Poland) / Mariusz DUDEK // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2019, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 19, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-76-8. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • keywords: correlation, Fore-Sudetic Monocline, Cu-Ag deposit, simple regression

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019/1.1/S01.016

3
 • Homogenity analysis of copper abundance in $Cu-Ag$ Lubin deposit using statistical procedures (Lubin-Glogow Cooper District, Poland) / Mariusz DUDEK // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2019, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 19, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-76-8. — S. 255–262. — Bibliogr. s. 262

 • keywords: statistics, Fore-Sudetic Monocline, Cu-Ag deposit, Games-Howell test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019/1.1/S01.031

4
 • The accuracy of polymetallic nodule resources estimation in the Pacific in the interoceanmetal area based on samples collected using a box corer / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Mariusz DUDEK // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2019, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 19, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-76-8. — S. 585–592. — Bibliogr. s. 591–592, Abstr.

 • keywords: geostatistics, polymetallic nodules, resource, Pacific, accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019/1.1/S01.072

5
 • The methodology of defining geochemical domains in $Cu-Ag$ deposit (The Lubin-Głogów Copper district, Poland) / Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Mariusz DUDEK, Jacek MUCHA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-37-9. — S. 1005–1012. — Bibliogr. s. 1012, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 1005–1012. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1012

 • keywords: statistics, Fore-Sudetic Monocline, geochemical domain, key Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The statistical characteristics of the content and the abundance of nickel in the Pacific polymetallic nodules deposit (IOM area) / Mariusz DUDEK // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-37-9. — S. 1013–1020. — Bibliogr. s. 1020, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 1013–1020. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1020

 • keywords: nickel, geostatistics, polymetallic nodules, classical statistics, Interoceanmetal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ zmienności litologicznej skał złożowych na parametry jakościowe złoża rud miedzi LGOMThe impact of lithological variability of reservoir rocks on the quality parameters of the $Cu-Ag$ deposit, Lubin-Głogów copper district (LGCD) / Wojciech Kaczmarek, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Mariusz DUDEK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2018 nr 472, s. 105–119. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz., Abstr.. — Kongres surowcowy : 5. konferencja: Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych ; 28. konferencja: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi = Raw materials congress : 5th conference: Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation ; 28th conference: Updates and prospects of mineral resources management : [20–23.11.2018, Rytro, Polska]. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=181928

 • słowa kluczowe: litologia, monoklina przedsudecka, elewacje stropu białego spągowca, żłoże rud miedzi

  keywords: Fore-Sudetic Monocline, lithology, copper ore deposit, top-Weissliegend elevations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.6919