Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Dudek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9818-739X

ResearcherID: C-7728-2018

Scopus: 36170466000

PBN: 913528

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 101, z ogólnej liczby 103 publikacji Autora


1
 • Adaptacja struktur zarządzania do nowych warunków wytwarzaniaAdaptation of structures of management to new production conditions / Marek DUDEK, Zygmunt MAZUR // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk.: Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — Kraków : KEiOP AE w Krakowie, 2006. — Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Ryszarda Borowieckiego. — ISBN10: 8389726025. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacyjność struktur wytwarzania małych przedsiębiorstw[Adaptability of production structures of small enterprises] / Marek DUDEK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji, T. 2 / pod red. Stefana Lachiewicza ; Politechnika Łódzka. — Łodź : Wydawnictwo PŁ, 2007. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-214-6. — S. 205–212. — Bibliogr. s. 211–212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aglity as a framework to organize modern manufacturing structure / Marek DUDEK, Patrycja Byzdra, Katarzyna Mynarczyk // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 53–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza konfiguracji sieci dystrybucji na przykładzie hurtowni opakowań[An analysis of distribution networks configuration on the example of packaging warehouse] / Gabriela MAZUR, Marek DUDEK // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. — ISBN: 978-83-7251-753-1. — S. 175–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza kosztów wytwarzania w korytarzach elastyczności operacyjnejThe analysis of the manufacturing costs in the corridor of operational flexibility / Marek DUDEK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 5 (89) cz. 1 Finanse publiczne i gospodarka, s. 31–44. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: korytarze elastyczności operacyjnej wytwarzania, niskokosztowa elastyczność

  keywords: low-cost flexibility, corridors of the manufacturing operational flexibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.89/1-02

6
 • Analiza sprawności operacyjnej pośredniego ogniwa w kanale dystrybucji na przykładzie hurtowni opakowań[An analysis of operational efficiency of indirect link in distribution channel on the example of packaging warehouse] / Gabriela MAZUR, Marek DUDEK // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. — ISBN: 978-83-7251-753-1. — S. 184–193. — Bibliogr. s. 193

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of the interactive-concurrent design for organization restructuring / Marek DUDEK, Jerzy Sobczak // W: Managing organizations in changing environment : models – concepts – mechanisms / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow Univeristy of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-68-6. — S. 481–492. — Bibliogr. s. 492, Summ.. — J. Sobczak - afiliacja: Jałowcowa Góra Ltd.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Changeability in manufacturing / Marek DUDEK, Kamil CZAJKA // W: Contemporary issues and challenges of the organization management process : models – implementation – interrelation / eds. Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. — ISBN: 978-83-65173-83-6 ; e-ISBN: 978-83-65173-84-3. — S. 149–162. — Bibliogr. s. 160–162, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Continuous improvement of the organisation of lean workplaces in the context of WCA programmes / Marek DUDEK, Jerzy SOBCZAK, Piotr Ziętara // W: Contemporary conditions and trends in enterprise management : strategies – mechanisms – processes / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. — ISBN: 978-83-65173-00-3 ; e-ISBN: 978-83-65173-01-0. — S. 185–195. — Bibliogr. s. 195, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Coordination of distributed production resources / Marek DUDEK // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 25–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Development of control system by industrial enterprises : monograph / Marek DUDEK, Dmitry E. Kozenkov. — Dnipropetrovsk : Accent PP, 2012. — 382 s.. — Bibliogr. s. 369–382. — ISBN: 978-966-2607-57-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Doskonalenie procesów wytwarzaniaImprovement the processes of manufacture / Marek DUDEK, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 28 czerwca – 1 lipca 2006, Cz. 2 / red. nauk. Ryszard Budzik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej. — Częstochowa : [PCz], 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 176–179. — Bibliogr. s. 179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Evaluation of the structural variants in network manufacturing system / Kamil CZAJKA, Marek DUDEK // W: Effectiveness and competitiveness of modern business : concepts – models – instruments / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-53-9 ; e-ISBN: 978-83-65173-54-6. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 154, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ewolucja struktur systemów wytwarzania[Evolution of manufacturing system structures] / Marek DUDEK // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / pod red. Stefana Lachiewicza, Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-305-1. — S. 275–284. — Bibliogr. s. 284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • E-wytwarzanie jako narzędzie restrukturyzacji struktury systemu wytwórczegoE-manufacturing as a tool of the restructuring of a manufacturing system structure / Marek DUDEK // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management – strategy – analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — ISBN: 978-83-62511-25-9. — S. 461–476. — Bibliogr. s. 473–474, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • E-wytwarzanie – nowoczesna forma organizacji procesów wytwarzania[E-manufacturing – modern form of organization of production processes] / Marek DUDEK // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo UE, 2009. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 129). — ISBN: 978-83-7417-445-9. — S. 149–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Filar analizy kosztów w systemach produkcji klasy światowejCost deployment pillar in the world class manufacturing systems / Marek DUDEK, Jacek Kardela // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2014 nr 67 Narzędzia zarządzania finansami, s. 23–35. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.. — J. Kardela - afiliacja: KGHM Polska Miedź SA

 • słowa kluczowe: produkcja w klasie światowej, analiza koztów, wycena kosztowa strat

  keywords: world class manufacturing, cost deployment, cost estimate of looses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Generations of the world class manufacturing systems / Marek DUDEK // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Generation of the World Class manufacturing systems / DUDEK Marek // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-76-5. — S. 391–397. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 396–397, Abstr.

 • keywords: world class manufacturing generations, WCM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Holoniczna forma organizacji systemu wytwarzaniaHolon-organizing form of the manufacturing systems / Marek DUDEK, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 2 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193-341-7 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7193-343-1. — S. 66–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Implementation of network oriented manufacturing structures / Marek DUDEK, Paweł Pawlewski // W: Agent and multi-agent systems: Technologies and applications : 4th KES international symposium, KES-AMSTA 2010 : Gdynia, Poland, June 23–25, 2010 : proceedings, Pt. 2 / eds. Piotr Jędrzejowicz, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 6071). — ISBN: 978-3-642-13540-8 ; ISBN10: 3-642-13540-4. — S. 282–291. — Bibliogr. s. 291, Abstr.

 • keywords: network manufacturing structures, flow simulations, e-manufacturing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Introduction / Marek DUDEK, Honorata Howaniec, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją[Production engineering : problems of quality and production management] / red. nauk. Marek DUDEK, Honorata Howaniec, Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2013. — 301 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — Dariusz Sala - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy : monografiaProduction engineering, ecological projects, ergonomics and safety at work / red. nauk. Marek DUDEK, Honorata Howaniec, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — 204, [2] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62292-77-6. — W. Waszkielewicz – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ispol'zovanie funkcii tehnologičeskoj poleznosti kak kriteriâ obnovleniâ tehnologičeskogo oborudovaniâ i produktovoj nomenklatury promyšlennogo predpriâtiâThe technological utility function approach for management of the process and product updating in the industrial company / Elena Sorokina, Marek DUDEK, Alexey Lozhko // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 207–226. — Bibliogr. s. 226, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: