Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Duda, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913526

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Bariery i korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymiBarriers and advantages coming from cooperation between enterprises and scientific centers / Joanna DUDA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 5, s. 21–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2009-05/EM_02.pdf

 • słowa kluczowe: transfer technologii, współpraca ośrodków naukowych z przedsiębiorcami, bariery, korzyści

  keywords: technology transfer, cooperation between scientific centers and enterprises, barriers, advantages

2
 • Bariery i możliwości rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP[Innovation development barriers and possibilities of Polish SME sector] / Joanna DUDA // W: Innowacyjność mikroprzedsiębiorców w Małopolsce – dobre praktyki : katalog innowacyjnych firm w Małopolsce / red. Renata Koneczna ; Instytut Gospodarki Surowcami i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — ISBN: 978-83-60195-26-0. — S. 7–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Bariery rozwoju mikro przedsiębiorstw w regionie Małopolski[Barriers of micro enterprises development in Malopolska region] / Joanna DUDA // W: Polityka międzynarodowa, prawo, zarządzanie / pod red. Jerzego Marka Białkiewicza. — Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. — (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie). — ISBN10: 83-907357-8-4. — S. 217–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [Barriers to innovation of Polish SMEs] : [abstract]Bariery innowacyjności polskich MSP / Joanna DUDA // W: Management of organizations in real and virtual environment: Opportunities and challenges IV : zborník vedeckých statí = Manažment organizácií v reálnom a virtuálnom prostredí: príležitosti a výzvy IV : zborník vedeckých statí / zostavovatel' L'ubica Lesáková ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. — ISBN: 978-80-557-0477-7. — S. 15. — Pełny tekst w j. pol. W: Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges IV [Dokument elektroniczny] : proceedings of scientific papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-557-0477-7. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Commitment of banks to financing of small and medium-sized enterprise sectorZaangażowanie banków w finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw / Joanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek // W: MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 15.–19. prosince 2014 : Hradec Králové, Česká republika : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, R. 5 = MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : international masaryk conference for Ph. D. students and young researchers : December 15–19, 2014, Hradec Králové, The Czech Republic : proceedings of the international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hradec Králové] : Magnanimitas Assn., [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87952-07-8. — S. 346–357. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 355–357, Abstr.

 • słowa kluczowe: sektor MSP, bankowy, bariery pozyskania kredytów bankowych, współpraca banków z MSP, polityka banków wobec MSP, produkty bankowe

  keywords: bank crediting, barriers to obtaining bank crediting, cooperation of banks with SMEs, SME sector, bank policies towards SMEs, banking products

6
 • Corporate social responsibility as an innovative concept of enterprise management / Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA // W: Basiq 2015 [ Dokument elektroniczny] : international conference "New trends in sustainable business and consumption" : 18–19 June 2015, Bucharest, Romania / Business and Tourism Faculty, Amfiteatru Economic Journal, The Association for Innovation and Quality in Sustainable Business. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bucureşti : Editura ASE, [2015]. — 1 dysk optyczny. — (Proceeding Papers (BASIQ International Conference)). — S. 33–41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

 • keywords: stakeholders, enterprise, Corporate Social Resonsibility, eco-management

7
 • Czynniki konkurencyjności małopolskich MSP na tle pozostałych województwCompetitiveness factors of SMEs in Malopolska on the background of remaining voivodeships / Joanna DUDA // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 296–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Czynniki konkurencyjności polskiego sektora MSP w latach 2001–2007Competitiveness of the Polish SME sector between 2001 and 2007 / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2008. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1200). — S. 144–152. — Bibliogr. s. 152, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniuDevelopment factors of Polish SME sector in changing environment / Joanna DUDA // W: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and services development contemporary challenges and contingencies : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010. — (Nowoczesność Przemysłu i Usług). — ISBN: 978-83-85587-27-9. — S. 30–46. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Ćwiczenia z zarządzania organizacjami[Exercises of organizations management] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 100, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0428). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-426-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MŚPInvestment decisions of Polish enterprises from SME sector / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 48). — ISBN: 978-83-7011-960-7. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 162–163, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Determinants of innovative activities of Polish SMEs / Joanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek // W: Management 2014 : business, management and social sciences research : [25th–26th September 2014, Slovakia] / eds. Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Ján Vravec ; University of Prešov. Faculty of Management, [etc.]. — Prešov : Bookman s. r. o. for Faculty of Management. University of Prešov, 2014. — ISBN: 978-80-8165-052-9. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 222, Abstr.

 • keywords: innovations, Polish SMEs, determinants of innovation, investments

13
 • Development of Polish SMEs in the context of their internationalisation : abstract / Joanna DUDA // W: Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges VI : proceedings of scientific papers = Manažment organizácií v reálnom a virtuálnom prostredí: príležitosti a výzvy VI : zborník vedeckých statí / eds. Vladimír Hiadlovský, Joachim Foltys, L'ubica Lesáková ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Belianum. Vydatel'stvo Univerzity Mateja Bela, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-557-0847-8. — S. 8. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Development potential of Polish SMEs – problems and barriers / Joanna DUDA // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe ; ISSN 2043-085X. — 2013 vol. 4 no. 2, s. 120–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • keywords: Poland, SME, globalisation

15
 • Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowymFinancial and investment activity of Polish SMES in the international context / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka : [materiały z XIV konferencji : maj 2013] / red. nauk. Adam Kopiński, Agnieszka Bem. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7. — S. 21–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: źródła finansowania, MSP, działania inwestycyjne, internacjonalizacja

  keywords: SME, financing sources, internationalization, investment activity

16
 • Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle krajuMałopolska small and medium enterprises sector investment activity against a background of the entire country / Joanna DUDA, Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–24]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [23], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle krajuMałopolska small and medium enterprises sector investment activity against a background of the entire country / Joanna DUDA, Agnieszka PESZKO // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 69–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Finansowanie działalności innowacyjnych MMSP – w kontekście teorii wyboru kolejności źródeł finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostuFinancing of innovative activities of SMEs in the context of the pecking order theory and the financial growth cycle theory / Joanna DUDA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 2080-6000 ; nr 26. Nauki o Zarządzaniu ; ISSN 2080-6000. — 2016 nr 1, s. 27–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: źródła finansowania, innowacje, teoria finansowania cyklu wzrostu, teoria wyboru kolejności źródeł finansowania, MMSP

  keywords: innovation, SME, financing sources, financial growth cycle, pecking order theory

20
 • Finansowanie działalności polskiego sektora MSP w latach 2004–2009Financing of Polish SME sector activity in the years 2004–2009 / Joanna DUDA // W: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa / red. nauk. Jan Sobiech ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo UE, 2010. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 142). — ISBN: 978-83-7417-493-0. — S. 137–147. — Bibliogr. s. 147, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Inequalities of access to bank crediting and financing of micro and small enterprises / Joanna DUDA // W: Inequalities in management and economics / sci. ed. Sandra Misiak-Kwit, Marta Hozer-Koćmiel. — Kelaniya, Sri Lanka : University of Kelaniya, 2016. — (Winnet Centre of Excellence® Series ; no. 1). — ISBN: 978-955-704-019-6. — S. 7–29. — Bibliogr. s. 27–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Innovations of Polish SMEs in the context of the Europe 2020 strategy / Joanna DUDA // W: The EU budget for the period 2014–2020 in the context of the Europe 2020 strategy : proceedings of abstracts from international scientific conference : Banská Bystrica, 16. október 2012 / eds. Vladimír Hiadlovský, Marta Orviská, Peter Pisár ; Matej Bel University in Banská Bystrica. The Faculty of Economics. — Banská Bystrica : [s. n.], 2012. — Na okł. tytuł w j. słowac.. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970959-1-8. — S. 8. — Pełny tekst W: Rozpočet pre EÚ na roky 2014–2020 v kontexte Stratégie Európa 2020 [Dokument elektroniczny] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 16. október 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická Fakulta. — [S. l. : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Innovation activities of Polish enterprises / Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA // News of Science and Education ; ISSN 2312-2773. — 2014 no. 2, s. 60–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Innovation as a factor of competitiveness of small and medium-sized enterprises / Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA // W: MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 15.–19. prosince 2014 : Hradec Králové, Česká republika : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, R. 5 = MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : international masaryk conference for Ph. D. students and young researchers : December 15–19, 2014, Hradec Králové, The Czech Republic : proceedings of the international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hradec Králové] : Magnanimitas Assn., [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87952-07-8. — S. 3144–3154. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3152–3154, Abstr.

 • keywords: innovation, competitiveness, enterprises

25
 • Innovation as a factor of competitiveness of small and medium-sized enterprises / Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA // Ad Alta [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1804-7890. — 2014 vol. 4 iss. 2, s. 42–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0402/papers/A_tuzimek.pdf [2017-06-09]. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.

 • keywords: innovation, competitiveness, enterprises