Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Dubel, dr inż.

poprzednio: Łasut

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5474-2147 orcid iD

ResearcherID: D-2438-2014

Scopus: 36960907600

PBN: 5e70923a878c28a04739203f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 73, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
2
 • Analiza cech ryzyka powodzi w aspekcie projektowania instrumentów jego transferuAnalysis of flood risk features in terms of risk transfer instruments design / Anna DUBEL // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 2, s. 63–75. — Summ.. — Afiliacja - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza - zamieszczona w wersji elektronicznej czasopisma. — tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/12/12

 • keywords: risk, flood, risk transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza korzystania z dostępnych w Polsce możliwości finansowego transferu ryzyka powodziAnalysis of the financial flood risk transfer possibilities available in Poland / Anna DUBEL // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2016 R. 76 nr 6, s. 172–176. — Bibliogr. s. 176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analiza porównawcza kosztów adaptacji i zapobiegania zmianom klimatycznymComparative analysis of climate mitigation and adaptation costs / Anna DUBEL // W: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka – etyka – środowisko. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 436). — ISBN: 978-83-7695-591-9. — S. 84–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: koszty, adaptacja, zmiany klimatyczne, zapobieganie

  keywords: costs, comparison, adaptation, climate change, mitigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.436.09

6
 • Analiza wpływu powodzi na ekonomiczno-ekologiczną sytuację Małopolski[Analysis of flood influence on economic and ecologic situation in Małopolska] / Anna ŁASUT // W: Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce : materiały konferencyjne. — Białystok : Wydaw. Politechnika Białostocka, 2002. — S. 92–105. — Bibliogr. s. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływu ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych na ryzyko i kondycję finansową przedsiębiorstw ubezpieczeniowychAnalysis of influence of catastrophic insurance on risk and financial condition of insurance companies / Anna ŁASUT // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1: Zarządzanie, s. 179–189. — Bibliogr. s. 188–189, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Assessment of efficiency of logistic processes of crisis management in case of flood / Anna DUBEL // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 151

 • keywords: crisis management, logistic processes, efficiency assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bezrobocie w Polsce u progu wejścia do Unii EuropejskiejUnemployment in Poland with regard to the processes of integration in The European Union / Anna ŁASUT // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1, Pt. 1, Ekonomia = Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — ISBN10: 8391638480. — S. 55–65. — Bibliogr. s. 65, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Challenges for mainstreaming climate change into EU flood and drought policy: water retention measures in the Warta River Basin, Poland / Joanne Linnerooth-Bayer, Anna DUBEL, Jan Sendzimir, Stefan Hochrainer-Stigler // Regional Environmental Change ; ISSN 1436-3798. — 2015 vol. 15 iss. 6, s. 1011–1023. — Bibliogr. s. 1022–1023, Abstr.

 • keywords: Water Framework Directive, climate change adaptation, water resource management, flood directive, common agricultural policy, resevoirs, ponds, conservation tillage, climate attribution, robust policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10113-014-0643-7

13
 • Comparative study of climate change consequences in Poland and in TurkeyAnaliza porównawcza skutków zmian klimatu w Polsce i w Turcji / Anna DUBEL, Kaan Bas // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2016 vol. 4 no. 4, s. 293–305. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 304–305, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/ceejme_4_6_art_03.pdf

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, makroekonomia, odległość taksonomiczna

  keywords: sustainable development, climate change, taxonomic distance, macroeconomy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Długofalowe scenariusze strategicznego rozwoju w Polsce sektorów mających wpływ na zasoby wodne / Anna DUBEL ; Centrum Rozwiązań Systemowych. — Kraków : Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, 2015. — 105 s.. — Bibliogr. s. 100–101, Summ.. — ISBN: 978-83-64365-06-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dobre praktyki udziału społecznego w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000 [Dokument elektroniczny][Good practices of public participation in environmental management at Natura 2000 sites] / Anna DUBEL. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zakliczyn : Karpacki Uniwersytet Partycypacji, 2016. — 5 ekranów. — Tryb dostępu: http://goo.gl/WNVTjA [2016-05-24]. — Bibliogr. ekran 5. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Economic instruments for supporting integrated water policy in EuropeInstrumenty ekonomiczne wspierające zintegrowaną politykę wodną w Europie / Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16–18], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Economic instruments for supporting integrated water policy in EuropeInstrumenty ekonomiczne wspierające zintegrowaną politykę wodną w Europie / Anna DUBEL // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 181–198. — Bibliogr. s. 196–197, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Efektywna logistyka jako narzędzie adaptacji do zmian klimatycznychEfficient logistics as a mean for adaptation to climate change / Anna DUBEL // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8799–8804. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8804, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: efektywność, adaptacja do zmian klimatu, procesy logistyczne

  keywords: efficiency, climate adaptation, logistic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Efektywność ekonomiczna inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodziąEconomic efficiency of investment on the areas of special flood-related hazards / Anna DUBEL // W: Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 454). — ISBN: 978-83-7695-621-3. — S. 52–62. — Tryb dostępu: https://goo.gl/IgT1Fi [2017-02-20]. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ryzyko, inwestycje, efektywność ekonomiczna, scenariusze, powódź

  keywords: risk, scenarios, flood, economic efficiency, investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.454.05

23
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Efficient logistics as a mean for adaptation to climate change / Anna DUBEL // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 152

 • keywords: efficiency, climate adaptation, logistic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: