Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Dubel, dr inż.

poprzednio: Łasut

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5474-2147

ResearcherID: D-2438-2014

Scopus: 36960907600

PBN: 913523

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Analiza cech ryzyka powodzi w aspekcie projektowania instrumentów jego transferuAnalysis of flood risk features in terms of risk transfer instruments design / Anna DUBEL // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 2, s. 63–75. — Summ.. — Afiliacja - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza - zamieszczona w wersji elektronicznej czasopisma

 • keywords: risk, flood, risk transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza korzystania z dostępnych w Polsce możliwości finansowego transferu ryzyka powodziAnalysis of the financial flood risk transfer possibilities available in Poland / Anna DUBEL // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2016 R. 76 nr 6, s. 172–176. — Bibliogr. s. 176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza kosztów adaptacji i zapobiegania zmianom klimatycznymComparative analysis of climate mitigation and adaptation costs / Anna DUBEL // W: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka – etyka – środowisko. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 436). — ISBN: 978-83-7695-591-9. — S. 84–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: koszty, adaptacja, zmiany klimatyczne, zapobieganie

  keywords: costs, comparison, adaptation, climate change, mitigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.436.09

4
 • Assessment of efficiency of logistic processes of crisis management in case of flood / Anna DUBEL // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 151

 • keywords: crisis management, logistic processes, efficiency assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Challenges for mainstreaming climate change into EU flood and drought policy: water retention measures in the Warta River Basin, Poland / Joanne Linnerooth-Bayer, Anna DUBEL, Jan Sendzimir, Stefan Hochrainer-Stigler // Regional Environmental Change ; ISSN 1436-3798. — 2015 vol. 15 iss. 6, s. 1011–1023. — Bibliogr. s. 1022–1023, Abstr.

 • keywords: Water Framework Directive, climate change adaptation, water resource management, flood directive, common agricultural policy, resevoirs, ponds, conservation tillage, climate attribution, robust policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10113-014-0643-7

6
 • Comparative study of climate change consequences in Poland and in TurkeyAnaliza porównawcza skutków zmian klimatu w Polsce i w Turcji / Anna DUBEL, Kaan Bas // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2016 vol. 4 no. 4, s. 293–305. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 304–305, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/ceejme_4_6_art_03.pdf

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, makroekonomia, odległość taksonomiczna

  keywords: sustainable development, climate change, taxonomic distance, macroeconomy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Długofalowe scenariusze strategicznego rozwoju w Polsce sektorów mających wpływ na zasoby wodne / Anna DUBEL ; Centrum Rozwiązań Systemowych. — Kraków : Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, 2015. — 105 s.. — Bibliogr. s. 100–101, Summ.. — ISBN: 978-83-64365-06-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dobre praktyki udziału społecznego w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000 [Dokument elektroniczny][Good practices of public participation in environmental management at Natura 2000 sites] / Anna DUBEL. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zakliczyn : Karpacki Uniwersytet Partycypacji, 2016. — 5 ekranów. — Tryb dostępu: http://goo.gl/WNVTjA [2016-05-24]. — Bibliogr. ekran 5. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Economic instruments for supporting integrated water policy in EuropeInstrumenty ekonomiczne wspierające zintegrowaną politykę wodną w Europie / Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16–18], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Economic instruments for supporting integrated water policy in EuropeInstrumenty ekonomiczne wspierające zintegrowaną politykę wodną w Europie / Anna DUBEL // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 181–198. — Bibliogr. s. 196–197, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Efektywna logistyka jako narzędzie adaptacji do zmian klimatycznychEfficient logistics as a mean for adaptation to climate change / Anna DUBEL // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8799–8804. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8804, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: efektywność, adaptacja do zmian klimatu, procesy logistyczne

  keywords: efficiency, climate adaptation, logistic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Efektywność ekonomiczna inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodziąEconomic efficiency of investment on the areas of special flood-related hazards / Anna DUBEL // W: Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 454). — ISBN: 978-83-7695-621-3. — S. 52–62. — Tryb dostępu: https://goo.gl/IgT1Fi [2017-02-20]. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ryzyko, inwestycje, efektywność ekonomiczna, scenariusze, powódź

  keywords: risk, scenarios, flood, economic efficiency, investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.454.05

15
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Efficient logistics as a mean for adaptation to climate change / Anna DUBEL // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 152

 • keywords: efficiency, climate adaptation, logistic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Finansowanie kosztów zapobiegania i adaptacji do zmian klimatuFinancing of prevention and adaptation to the climate changes / Anna DUBEL // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2016 nr 3, s. 100–110. — Bibliogr. s. 109–110, Summ.

 • keywords: costs, adaptation, financing, mitigation, natural catastrophes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Integrating mitigation and adaptation in climate, water and development policies in Krakow / Anna DUBEL // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2017 no. 1, s. 226–235. — Bibliogr. s. 234–235, Abstr.

 • keywords: adaptation, climate, mitigation, synergies, trade-offs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Interpretacja wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii oczekiwanej użytecznościInterpretation of economic value of water in the context of expected utility theory / Anna DUBEL // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 49/1 Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. 1, s. 21–31. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wartość ekonomiczna, zasoby wodne, teoria oczekiwanej użyteczności

  keywords: water resources, economic value, expected utility theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.49/1-02

21
 • Klasyfikacje kosztów zapobiegania zmianom klimatu i adaptacji do nich oraz ich znaczenie dla podejmujących strategiczne decyzjeClimate change adaptation and mitigation costs classifications and its importance for a strategic decision making / Anna DUBEL // W: Problemy planowania w gospodarce wodnej i oceny stanu hydromorfologicznego rzek / pod red. Tomasza Walczykiewicza. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. — (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego). — U góry okł.: XXIV i XXV Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej. — ISBN: 978-83-64979-15-6. — S. 63–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Summ.. — Referat z XXIV Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej KGW PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koszty i korzyści funkcjonowania ubezpieczeń od skutków powodzi[Costs and benefits of flood insurance] / Anna DUBEL // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Górki, Agnieszki Thier ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. — Kraków : Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. — (Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” ; ISSN 1506-5618 ; nr 34). — S. 111–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metodyka opracowywania scenariuszy wspomagających podejmowanie strategicznych decyzji w sektorze gospodarki wodnejMethods of scenarios development for strategic decision making in water management sector / Anna DUBEL // Gospodarka w Praktyce i Teorii ; ISSN 1429-3730. — 2016 nr 3, s. 19–32. — Bibliogr. s. 30–32, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: scenariusze, metody, gospodarka wodna, strategie

  keywords: strategy, water management, scenarios, methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1429-3730.44.02

24
 • Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000 [Dokument elektroniczny][Methods of ecological conflicts solution at Natura 2000 sites] / Anna DUBEL, Marta Jamontt-Skotis, Karolina Królikowska, Krzysztof Dubel, Michał Czapski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, 2013. — 120 s.. — Tryb dostępu: http://natura2000.crs.org.pl/partycypacja/pliki/file/poradnik_PINAT.pdf [2014-02-28]. — Bibliogr. s. 109–111. — ISBN: 978-83-64365-01-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Multi-criteria assessment of the twinning methodology for development of demand-driven cross-sector innovation collaboration programme benefitting SMEs in the cleantech sector / Anna DUBEL // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.

 • keywords: cleantech, twinning advanced multi-criteria assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: