Wykaz publikacji wybranego autora

Diana Dryglas, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6136-1369 orcid iD

ResearcherID: T-6059-2018

Scopus: 56951251900

PBN: 5e709224878c28a047390758

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju jako element kształtowania strategii marketingu terytorialnegoSWOT analysis in the area of Krynica-Zdrój spa function as an element of the territorial marketing strategy formation / Diana DRYGLAS // W: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych / red. nauk. Andrzej Rapacz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 303). — ISBN: 978-83-7695-362-5. — S. 67–77. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: analiza SWOT, strategia, marketing terytorialny, funkcja uzdrowiskowa, Krynica-Zdrój

  keywords: strategy, territorial marketing, SWOT analysis, spa function, Krynica-Zdrój

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and assessment of employee competences in Polish therapeutic enterprises / Diana DRYGLAS // W: AIB - CEE 2019 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} Academy of International Business Central Eastern European (AIB-CEE) : chapter annual conference: „International business in the dynamic environment: changes in digitalization, innovation and entrepreneurship” : 25–27 September 2019, Kaunas, Lithuania : book of abstracts / ed. by Jurgita Sekliuckiené, Rozita Susniené ; Kaunas University of Technology. School of Economics and Business. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kaunas : Kaunas University of Technology], [2019]. — e-ISBN: 978-609-02-1637-8. — S. 65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://aibcee2019.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/345/2019/03/e_AIB-CEE-2019-Book-of-abstract.pdf [2019-10-03]

 • keywords: Poland, competences, therapeutic enterprises, spa resorts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Applying destination attribute segmentation to health tourists: a case study of Polish spa resorts / Diana DRYGLAS, Marcin Salamaga // Journal of Travel & Tourism Marketing ; ISSN 1054-8408. — 2017 vol. 34 iss. 4, s. 503–514. — Bibliogr. s. 511–514, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-30

  orcid iD
 • keywords: Poland, segmentation, image, spa resort, pull motivation, health tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10548408.2016.1193102

4
5
 • Central and Eastern Europe as a medical tourism destination: a case study of Poland / Lubowiecki-Vikuk A., DRYGLAS D. // Almatourism : Journal of Tourism Culture and Territorial Development [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2036-5195. — 2019 vol. 10 no. 19, s. 25–43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 38–43, Abstr.. — tekst: https://almatourism.unibo.it/article/view/8199/9560

  orcid iD
 • keywords: Poland, Central and Eastern Europe, medical tourism, medical services, medical associations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.6092/issn.2036-5195/8199

6
 • Challenges and opportunities for spas in Poland / Diana DRYGLAS // Annales ; ISSN 1789-879X. — 2021 t. 14, Opportunities and challenges for Visegrád 4 spas, s. 73–92. — Bibliogr. s. 90–92

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Construction of the geotourism product structure on the example of Poland / Diana DRYGLAS, Krzysztof MIŚKIEWICZ // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-18-6. — S. 155-162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • keywords: Poland, geodiversity, theory of tourism, geotourism product

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie : studium przypadku Polski[Determinants of the European spa resorts functioning and development : a case study of Poland] / Diana DRYGLAS, Jan GOLBA. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2017. — 240 s.. — Bibliogr. s. 213–235. — ISBN: 978-83-01-19713-1

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Directions of the development of tourism mining on the example of mines in Poland / Paweł RÓŻYCKI, Diana DRYGLAS // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Directions of the development of tourism mining on the example of mines in Poland / Paweł RÓŻYCKI, Diana DRYGLAS // Acta Geoturistica [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1338-2292. — 2016 vol. 7 no. 2, s. 14–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geotur.tuke.sk/pdf/2016/n02/03_Rozycki_v7_n2.pdf [2017-01-24]. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • keywords: mines, mining tourism, industrial tourism, types of tourism, economic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ecological conditions of the statutory health resort's development referred to the imperative of sustainable development – example from the Małopolska regionEkologiczne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk statutowych w kontekście imperatywu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Małopolski / Diana DRYGLAS // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2012 nr 3–4, s. 3–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/2012.30-31/geotour.2012.30-31.3.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, rozwój zrównoważony, uzdrowisko statutowe, Małopolska, inwestycje turystyczne, infrastruktura ekologiczna

  keywords: environment protection, sustainable development, statutory health resort, tourist investments, ecological infrastructure, Małopolska

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2012.30-31.3

12
13
 • Emerging trends in employee competences in Polish therapeutic tourism enterprises / Diana DRYGLAS, Katarzyna KLIMKIEWICZ // International Journal of Spa and Wellness ; ISSN 2472-1735. — 2023 vol. 6 iss. 1, s. 157–175. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-02

  orcid iD
 • keywords: Poland, competences, health tourism, therapeutic enterprises, employee management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/24721735.2022.2152849

14
 • European spa resorts in the perception of non-commercial and commercial patients and tourists: the case study of Poland / Diana DRYGLAS, Paweł RÓŻYCKI // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Health tourism product / Diana DRYGLAS // W: Encyclopedia of tourism management and marketing, Vol. 2 = ed. by Dimitrios Buhalis. — Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, cop. 2022. — ISBN: 9781800377479 ; e-ISBN: 9781800377486. — S. 508–511. — Bibliogr. s. 511. — Publikacja dostępna online od: 2022-08-25

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4337/9781800377486.health.tourism.product

17
18
 • Jakość w polskich uzdrowiskach na tle uzdrowisk europejskich[Quality in Polish spa resorts against a background of European spa resorts] / Diana DRYGLAS // W: Uzdrowiska polskie – wyzwania i szanse : Inowrocław 2015 : XXIV Kongres Uzdrowisk Polskich : 28–30 września 2015. — Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, [2015]. — ISBN: 978-83-932604-1-6. — S. 37–45. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Jakość w polskich uzdrowiskach na tle uzdrowisk europejskich : wystąpienie dr Diany Dryglas (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) na XXIV Kongresie Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu[Quality in Polish spa resorts on the background of European ones] / Diana DRYGLAS // Jedziemy do Wód w... : biuletyn informacyjny / Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP ; ISSN 1427-0900. — 2015 nr 4, s. 17–25. — Bibliogr. s. 19. — XXIV Kongres Uzdrowisk Polskich, Inowrocław, 28–30 wrzesień 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcja akredytacji poziomu 5. Europejskiej Ramy Kwalifikacji jako narzędzie zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym: studium przypadku programu PackAllianceThe concept of accreditation of level 5 of the European Qualifications Framework as a quality management tool in higher education: a case study of the PackAlliance program / Diana DRYGLAS // Czasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — Tytuł poprz.: Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2022 R. 142 nr 191, s. 7–14. — Bibliogr. s. 12–13, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://ktt.net.pl/wp-content/uploads/2022/12/191.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zarządzanie szkolnictwem wyższym, 5. poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji, akredytacja, program PackAlliance

  keywords: higher education management, level 5 of the European Qualifications Framework, accreditation, PackAlliance program

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Konkurentosposobnost’ gornodobyvaûŝego turizma kak innovacionnoj formy geoturizma v staropromyšlennyh rajonahCompetitiveness of mining tourism as an innovative form of geotourism in old industrial regions / RÓŻYCKI P., DRYGLAS D., Domaraka L., Kovalevskij S. A. // Èkonomika i Upravlenie Innovaciâmi = Economics and Innovation Management ; ISSN 2587-5574. — 2020 no. 4, s. 53–65. — Bibliogr. s. 62–64, Anot., Abstr.. — tekst: https://journals.kuzstu.ru/article/3861.pdf

  orcid iD
 • keywords: mining tourism, industrial tourism, forms of tourism, tourist cluster, factors of tourism development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26730/2587-5574-2020-4-53-65

22
 • Kształtowanie przestrzeni w uzdrowiskach w oparciu o zapisy uchwały krajobrazowej na przykładzie uzdrowisk Kotliny KłodzkiejPlánování prostoru v lázeňských místech s ohledem na krajinný ráz na příkladu lázeňských míst v Kladské kotlině / Diana DRYGLAS, Magdalena Meller // W: Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem : uzdrowiska pogranicza Polski i Czech = Dobrá praxe při řízení lázní : lázně pohraničí Polska a České republiky / red. nauk. Magdalena Belof. — Wrocław : Difin, 2021. — ISBN: 978-83-66491-83-0. — S. 46–51. — Bibliogr. s. 51

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kwestie dotyczące spełnienia warunków statusu uzdrowiska na tle innych państw europejskich[Issues regarding the fulfillment of the status of a spa resort against other European countries] / Diana DRYGLAS // W: Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w świetle współczesnych wyzwań zdrowotnych i społeczno-gospodarczych : XXVI Kongres Uzdrowisk Polskich : 5-7 października 2017, Wysowa-Zdrój. — [Wysowa-Zdrój : s. n.], [2017]. — S. 28–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Malopolska (Little Poland) as the health resort tourist productMałopolska jako uzdrowiskowy produkt turystyczny / Diana DRYGLAS // W: Tourism role in the regional economy. Vol. 4, Regional tourism product – theory and practice / eds. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski ; University of Business in Wroclaw. — Wroclaw : Wyższa Szkoła Handlowa, 2013. — ISBN: 978-83-937018-0-3. — S. 376–386. — Bibliogr. s. 386, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: uzdrowiskowy produkt turystyczny, uzdrowisko statutowe, Małopolska

  keywords: health resort tourist product, statutory health resort, Malopolska

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25