Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Drygaś, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6649-9439

ResearcherID: H-7110-2016

Scopus: 6506205911

PBN: 909935

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja azotu, pary wodnej, ditlenku węgla i wodoru na nanoproszkach azotku galu GaN[Adsorption of nitrogen, water vapor, carbon dioxide, and hydrogen on nanopowders of gallium nitride GaN] / Mariusz DRYGAŚ, Leszek CZEPIRSKI, Jerzy F. JANIK // W: NANO 2010 : IV krajowa konferencja nanotechnologii : Poznań, 28.06–02.07 2010 : program i streszczenia / Politechnika Poznańska. — [Poznań : PP], [2010]. — S. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Adsorption properties of nanocrystalline/nanoporous gallium nitride powders / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Leszek CZEPIRSKI // Current Nanoscience ; ISSN 1573-4137. — 2013 vol. 9 no. 3, s. 318–323. — Bibliogr. s. 323, Abstr.

 • keywords: carbon dioxide, adsorption, nanocrystalline, GaN, water vapor, hydrogen

3
4
5
 • Ammonolysis of simple GaE precursors (E = P, As, Sb) towards nanocrystalline gallium nitride – topochemistry vs. thermodynamics / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Mirosław M. BUĆKO // W: E-MRS [Dokument elektroniczny] : 2016 fall meeting : September 19\textsuperscript{th}–22\textsuperscript{nd}, Warsaw, Poland : conference program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Referat opublikowany w części E

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Ammonolytical conversion of bulk wafers of gallium arsenide GaAs to polytype specific nanopowders of the gallium nitride GaN semiconductor / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ // W: ANM 2016 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} international conference on Advanced Nanomaterials : 25–27 July 2016, Aveiro, Portugal : abstracts selected for oral and poster presentations in Advanced Nanomaterials (ANM) session. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2016]. — S. 61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.anm2016.com/wp-content/uploads/2016/07/ANM-Abstract-book.pdf [2016-08-30]. — Bibliogr. s. 61. — Referat w części Advanced Nanomaterials (ANM)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
9
 • Approaching mechanochemical synthesis of kesterite – a prospective solar cell material / Katarzyna KAPUSTA, Mariusz DRYGAŚ, Michał MUSIAŁ, Jerzy F. JANIK, Karolina Weręgowska, Sławomir Podsiadło // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 219. — Bibliogr. s. 219

 • keywords: pyrolysis, solar cells, band gap, kesterite, mechanochemical synthesis

10
 • A new precursor route to the nanopowders of magnetic semiconductor GaN/Mn / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Mirosław M. BUĆKO, Andrzej Twardowski, Jacek Gosk // W: NN13 : 10\textsuperscript{th} international conference on Nanosciences & Nanotechnologies : 9–12 July 2013, Thessaloniki, Greece : abstract book. — Greece : [s. n.], [2013]. — S. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Compression and thermal expansion of nanocrystalline TiN / S. Stelmakh, E. Grzanka, S. Gierlotka, J. F. JANIK, M. DRYGAŚ, C. Lathe, B. Palosz // W: EPDIC 12 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} European Powder Diffraction Conference : 27–30 August 2010 Darmstadt, Germany : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Darmstadt : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 88–89. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Compression and thermal expansion of nanocrystalline $TiN$ / S. Stelmakh, E. Grzanka, S. Gierlotka, J. F. JANIK, M. DRYGAŚ, C. Lathe, B. Palosz // Zeitschrift für Kristallographie. Proceedings ; ISSN 1869-1315. — 2011 vol. 2011 iss. 1, s. 241–246. — Bibliogr. s. 246, Abstr.. — EPDIC 12 : European powder diffraction conference : Darmstadt 27th to 30th, August, 2010. — München : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Conditions for exclusive formation of hexagonal polytype of the gallium nitride semiconductor nanopowders prepared from ammonolysis of microcrystalline gallium arsenide / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Mirosław M. BUĆKO // W: Nano-S&T : BIT's 6\textsuperscript{th} annual world congress of Nano Science & Technology-2016 : small is all, the future of nanotechnology : October 26–28, 2016, Singapore : conference abstract book. — [Singapore : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 211

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Core-shell structure of nanocrystalline AlN in real and reciprocal spaces / E. Grzanka, S. Stelmakh, B. Palosz, S. Gierlotka, Th. Proffen, M. DRYGAŚ, J. F. JANIK // Zeitschrift für Kristallographie. Proceedings ; ISSN 1869-1315. — 2011 vol. 2011 iss. 1, s. 235–240. — Bibliogr. s. 240, Abstr.. — EPDIC 12 : European powder diffraction conference : Darmstadt 27th to 30th, August, 2010. — München : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • $C/SiC$ carbon/silicon carbide foams obtained from polycarbosilane by a direct self-blowing process / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Bartłomiej Szmyd, Jerzy F. JANIK // W: Nano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7518-571-3. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej

 • keywords: pyrolysis, foams, silicon carbide, SiC, polycarbosilane

17
 • Czyste i złożone nanoproszkowe materiały azotkowe – synteza i charakterystyka[Simple and complex metal nitride nanopowders – synthesis and characteristics] / Mariusz DRYGAŚ, Michał MUSIAŁ, Jerzy F. JANIK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Effect of precursor's grain size on the conversion of microcrystalline gallium antimonide GaSb to nanocrystalline gallium nitride GaN / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Mirosław M. BUĆKO // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2015] : [ICBN 2015 : XIII international conference on Biotechnology and Nanotechnology] : international scholarly and scientific research & innovation : international science index : February 11–12, 2015, Rio de Janeiro, Brazil, Pt. 2. — [Rio de Janeiro: s. n.], [2015] + CD. — Dod. na okł. e-ISSN 1307-6892. — S. 210–213. — Bibliogr. s. 213, Abstr.

 • keywords: nanocrystalline, GaN, gallium nitride, nitridation, gallium antimonide, GaSb, ball miling

19
 • Facile single-step ammonolysis of microcrystalline gallium phosphide GaP to nanocrystalline powders of wide-bandgap semiconductor gallium nitride GaN : [abstract] / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Mirosław M. BUĆKO // W: MNC 2015 [Dokument elektroniczny] : 28th international Microprocesses and Nanotechnology Conference : November 10–13, 2015, Toyama, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1–2] ID 13P-11-54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Formowanie się rozwiniętej powierzchniowo warstwy nanokrystalicznego azotku galu na monokrystalicznym arsenku galu pod wpływem wysokotemperaturowej obróbki w amoniaku[Formation of a high surface area layer of nanocrystalline gallium nitride on the monocrystalline gallium arsenide upon high-temperature treatment in ammonia] / Mariusz DRYGAŚ, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy F. JANIK // W: NANO 2010 : IV krajowa konferencja nanotechnologii : Poznań, 28.06–02.07 2010 : program i streszczenia / Politechnika Poznańska. — [Poznań : PP], [2010]. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
23
 • Investigations of high temperature conversion of microcrystalline gallium antimonide GaSb to nanocrystalline gallium nitride GaN / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: E-MRS 2012 Fall Meeting [Dokument elektroniczny] : September 17–21, 2012, Warsaw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — S. [28]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Symposium H)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Investigations of methods and synthesis conditions on the surface properties of gallium nitride nanopowders (GaN) / Andrzej Baliś, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: Nanostructural polymeric thin films and capsules workshop : 24.10.2014, Kraków : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25