Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Polak, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Migracja zanieczyszczeń w ośrodku porowatymPollutants migration in porous media / Dorota POLAK, Katarzyna KYĆ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 21–23 maja 2007 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VII PhD Students Scientific Conference / IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2007. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 120. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 49). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 255–266. — Bibliogr. s. 265–266

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowe technologie eksploatacji gazu ziemnego : przegląd i analizaNew technology of gas production : rewiev and analysis / Dorota POLAK, Katarzyna KYĆ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 12–14 maja 2008 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VIII PhD students scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 122. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 51). — S. 208–217. — Bibliogr. s. 217

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • SmartGaz – nowoczesny symulator do zarządzania sieciami gazowniczymiSmartGaz – modern computer symulator for gas networks management / Dorota POLAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 135–144. — Bibliogr. s. 143, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Transport morski gazu naturalnego – perspektywy importu gazu płynnego (LNG) i skompresowanego (CNG) do PolskiMarine transport of natural gas – the prospects of import of liquified (LNG) and compressed (CNG) gas to Poland / Artur RYBA, Dorota POLAK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VI PhD Students Scientific Conference / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 181–190. — Bibliogr. s. 189–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ składowania odpadów naftowych w złożu Borzęcin na środowiskoEnvironmental impact of oil waste deposition in Borzęcin structure / Dorota POLAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 275–284. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wybrane aspekty procesu sekwestracji ${CO_{2}}$Some aspects of ${CO_{2}}$ sequestration process / Dorota POLAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-921755-9-9. — S. 201–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania i symulacji średnioprężnymi sieciami pierścieniowymiSelected topics in management and simulation of medium pressure loop gas networks / Dorota POLAK, Artur RYBA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VI PhD Students Scientific Conference / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 231–240. — Bibliogr. s. 240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wykorzystanie barier hydraulicznych do sterowania migracją zanieczyszczeńBeneficiation of hydraulic barrier for migration contamination / Katarzyna KYĆ, Dorota POLAK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 12–14 maja 2008 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VIII PhD students scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 122. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 51). — S. 111–122. — Bibliogr. s. 121–122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez realizację działań termomodernizacyjnychReduction of energy consumption and carbon dioxide emission by implementing thermomodernisation measures / Katarzyna KYĆ, Dorota POLAK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IX konferencja naukowa doktorantów : Szklarska Poręba, 25–27 maja 2009 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX PhD students' scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 126. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 53). — S. 172–182. — Bibliogr. s. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: