Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Pierri, dr inż.

poprzednio: Pietrucin

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4692-165X orcid iD

ResearcherID: U-4631-2018

Scopus: 57200278260

PBN: 5e709381878c28a0473ab604

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
 • An assessment of water reservoirs as a potential sources of pollution of the quaternary aquifer in Osielsko community / Dorota PIETRUCIN, Stefan Satora, Tomasz Kotowski // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6, s. 1789–1797. — Bibliogr. s. 1796–1797, Abstr.

 • keywords: landscape transformation, migration of pollutants, Osielsko region, ater reservoirs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical composition of waters and bottom sediments from lakes in the Osielsko region / D. PIETRUCIN, D. SALA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 184. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Holistyczna metodyka oceny zagrożeń wodnych kopalń soli zlokalizowanych w wysadach na przykładzie Kopalni Soli „Kłodawa”Holistic methodology of water risk assessment in salt mines located in diapirs based on ”Kłodawa” Salt Mine / Dorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 35. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania dla projektowania magazynów i składowisk odpadów w złożach solnychHydrogeological aspects for storage and repository planning in the salt deposits / Mariusz CZOP, Andrzej Bezkorowajny, Dorota PIETRUCIN, Bernadetta Stochel // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2013 R. 9, s. [1–2] luźna wkładka. — Mariusz Czop, Dorota Pietrucin - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XVIII Międzynarodowe sympozjum solne / International salt symposium : „Quo vadis sal” : Sopot, 10–11 października 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Migracja zanieczyszczeń w obrębie strefy aeracji zbudowanej z utworów antropogenicznych na obszarze dawnej fabryki nitrogliceryny Dynamit – Aktien Gesellschaft (DAG) Fabrik Bromberg w Bydgoszczy : [streszczenie]Contaminants migration in vadose zone composed of anthropogenic material in the area of former factory in nitroglycerin Dynamit – Aktien Gesellschaft (DAG) Fabrik Bromberg in Bydgoszcz (central Poland) : [abstract] / Dorota PIETRUCIN // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Modelowanie migracji substancji chemicznych w warunkach nakładania się wpływów wielu zróżnicowanych ognisk zanieczyszczeń dla obszaru Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy[Modeling of the chemicals migration in condition of overlapping influences of the multiple and diverse pollution sources in the area of the „Zachemia” Chemical Plant (Bydgoszcz, north Poland) / Dorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP // W: Modele matematyczne w hydrogeologii / pod red. Arkadiusza Krawca, Izabeli Jamorskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. — Na okł. dod.: 6 MPWP 2014. — ISBN: 978-83-231-3299-8. — S. 181–186. — Bibliogr. s. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Nowoczesne trendy w zakresie badań hydrogeochemicznych solanek oraz wód podziemnych o podwyższonej mineralizacjiModern trends in the hydrogeochemical research of the brines and groundwater with elevated total dissolved solids / Mariusz CZOP, Magdalena Worsa-Kozak, Dorota PIETRUCIN // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 74–76. — Tekst pol.-ang.. — M. Czop, D. Pietrucin – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numerical modeling of the groundwater pollution and contaminant plume migration from the industrial waste site in Stalowa Wola (South Poland) / KRET Ewa, CZOP Mariusz, PIETRUCIN Dorota // W: Groundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44\textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-953-6907-61-8. — S. 174. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: numerical modelling, toxic metals, industrial waste site, acidic sludges, plume migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • PAHs migration from chemical plants industrial waste site in quaternary aquifer (Bydgoszcz city, northern Poland) / D. PIETRUCIN, M. CZOP // W: CLEAR 2016 : 3rd international conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation : Taipei, Taiwan, November 21–23 2016 : abstracts. — [Taiwan : s. n.], [2016]. — S. 43

 • keywords: Bydgoszcz, ground water contamination, Zachem, PAHs contamination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Parametry hydrogeochemiczne wód termalnych z ujęć Bańska IG-1 oraz Bańska PGP-1Hydrogeochemical parameters of thermal water from Bańska IG-1 and Bańska PGP-1 groundwater intakes] / Justyna MAZURKIEWICZ, Dorota PIETRUCIN // W: „Geotermia” : IV międzynarodowe warsztaty dla młodych hydrogeologów : Lądek-Zdrój, 24–26 May 2013 = ”Geothermic” : IV international field workshop for young hydrogeologists / pod red. Sebastiana Buczyńskiego, Stanisława Staśko, Barbary Huszczy ; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego ; Studenckie Koło Naukowe Geologów. — Wrocław : Agencja Wydawnicza „ARGI” sc, 2013. — ISBN: 979-83-60425-50-3. — S. 34–45. — Bibliogr. s. 44–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Preliminary analysis of the microbiological state in extremely contaminated soil and water environment with associated hydrogeochemical reactions for the purpose of selecting biological remediation methods [Dokument elektroniczny] / Dorota PIERRI. — [Kraków : AGH], [2021]. — 1 ekran. — Tryb dostępu: https://dysk.agh.edu.pl/s/CsrCYaR5yqQmFgx [2022-01-12]. — Otwarte dane badawcze

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/odb.AGH108127912

17
 • Problemy monitoringu środowiska wodnego na obszarze przemysłowym o licznych ogniskach zanieczyszczeń : [abstrakt]Monitoring of the aquatic environment for the industrial area with multiple sources of pollution / Dorota PIETRUCIN // W: III International field workshop for young hydrogeologists on “Groundwater protection and monitoring” : Ustroń, Poland, 1–3.06.2012 / eds. Joanna Czekaj, Michał Sitko. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 10. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Requirements for numerical hydrogeological model implementation for predicting the environmental impact of the mine closure based on the example of the Zn/Pb mines in the Olkusz area / Ewa KRET, Mariusz CZOP, Dorota PIETRUCIN // W: 13\textsuperscript{th} International Mine Water Association Congress - Mine Water and Circular Economy [Dokument elektroniczny] : Lappeenranta, Finland, 25–30 June 2017 : proceedings, vol. 1 / eds. Christian Wolkersdorfer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Finland : IMWA – International Mine Water Association], cop. 2017. — (LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research Reports ; ISSN 2243-3376 ; vol. 63). — S. 703–709. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.imwa.info/docs/imwa_2017/IMWA_2017_Volume_1.pdf [2017-07-13]. — Bibliogr. s. 709, Abstr.

 • keywords: mine closure, environmental impact assessment, Olkusz region, hydrogeological modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Specifics of contaminant plume migration from the tailing pond within multilayer quaternary aquifer with important influence of the river hyporheic zone / KRET Ewa, CZOP Mariusz, PIETRUCIN Dorota // W: Groundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44\textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-953-6907-61-8. — S. 177. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: numerical modelling, hyporheic zone, plume migration, tailing pond, site specific conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The environmental fate of metals from zinc and lead mining area in surface water (Przemsza River, southern Poland) / Dorota PIERRI, Marcin Rutkowski // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2022 vol. 48 no. 4, s. 353–366. — Bibliogr. s. 365–366, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-25. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/4284/2874

  orcid iD
 • keywords: cadmium, mercury, thallium, Przemsza River, Zn-Pb ore, metals pollution, Upper Silesia region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2022.48.4.353

21
22
 • Wpływ czasu eksploatacji na zmienność wielkości wybranych składników chemicznych ujmowanych wód podziemnych na przykładzie dużego ujęciaThe influence of exploitation time on a changeability of selected chemical compounds in intaken underground waters based on an example of large intake / Stefan Satora, Tomasz Kotowski, Krzysztof Chmielowski, Dorota PIETRUCIN // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2012 t. 86 nr 10, s. 457–461. — Bibliogr. s. 461, Streszcz., Abstr.. — K. Chmielowski – afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ poduszki solnej struktury Szubina na warunki eksploatacji wód podziemnych do celów pitnychThe influence of salt pillow structure on conditions of groundwater exploitation for drinking purpose in Szubin town (Northern Poland) / Dorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP // W: Quo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 = Quo vadis sal : varia sal – all about salt : XXI international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 56–61. — Bibliogr. s. 61. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie metod statystycznych w identyfikacji chemizmu wód podziemnych na przykładzie województwa małopolskiegoThe application of the statistical methods to groundwater chemistry based on example the Małopolska voivodeship area / Tomasz Kotowski, Stefan Satora, Dorota PIETRUCIN // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2013 nr 1/IV, s. 85–97. — Bibliogr. s. 96, Streszcz.

 • keywords: cluster analysis, hydrogeochemistry, factor analysis, Lesser Poland Voivodeship, ground waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zagadnienia metodyczne w modelowaniu migracji substancji ropochodnych LNAPL i DNAPL na przykładzie obszaru starej gazowni w BydgoszczyMethodological issues in migration modelling of LNAPL and DNAPL petroleum substances on the example of 'Old Gasworks' area in Bydgoszcz City (northern Poland) / Dorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP, Ewa KRET // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: