Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Obłąkowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH[Energy audit and estimation of environmental parameters of UMM Campus] / Mariusz FILIPOWICZ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — ISBN10: 83-918626-1-5. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 257

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • Komfort cieplny w pomieszczeniach z klimatyzacją[Thermal comfort in air-conditioning rooms] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2007 R. 15 [nr] 12, s. 84–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kryteria doboru materiału stosowanego w mechanicznych zastawkach serca – aktualny stan wiedzySelection of material applied for mechanical heart valves – present state of knowledge / D. OBŁĄKOWSKA, S. BŁAŻEWICZ, J. Michałowski // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2001 R. 4 nr 17,18,19, s. 39–41. — Tekst pol.–ang.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/17-19F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Monitoring wybranych parametrów budynku a audyt energetyczny[Monitoring of selected building parameters and energy audit] / M. FILIPOWICZ, E. Guła, J. Markiewicz, S. PORADA, D. OBŁĄKOWSKA, J. Sowa, M. SURÓWKA, D. Domajewski // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2003 nr 12, s. 75–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomasa, sieć ciepłownicza, audyt energetyczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Nowe koncepcje ogniw paliwowychNew concept fuel cells / Piotr TOMCZYK, Dorota OBŁĄKOWSKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena stanu higieniczno-wentylacyjnego w akademikach miasteczka studenckiego AGH[Review of the hygienic and ventilation condition of the university campus students houses] / Maria Jurzecka, Andrzej Raźniak, Krzysztof Chachaj, Dorota OBŁĄKOWSKA, Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 147–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Otrzymywanie i właściwości membran $3CeO_{2}\cdot ZrO_{2}$ w atmosferze spalin silnika o zapłonie samoczynnymObtaining of $3CeO_{2}\cdot ZrO_{2}$ membranes and their properties at combustion gases of self-acting ignition engine / Barbara MAŁECKA, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Piotr TOMCZYK // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Otrzymywanie i właściwości membran na bazie roztworów stałych tlenku ceru i cyrkonu stosowanych jako elementy systemu OBD w pojazdach z silnikiem o zapłonie samoczynnymFabrication and properties of zirconia and ceria solid solution based membranes utilized for OBD system elements in Diesel engines / Barbara MAŁECKA, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Magdalena DUDEK, Piotr TOMCZYK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pomiar strumienia ciepła na potrzeby audytu energetycznego budynku[Measurement of the heat flux for the energy audit of building] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2006 R. 11 [nr] 3, s. 25–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pomiar współczynnika przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych w warunkach praktycznych[Measurement of thermal conductivity coefficients of insulating materials in practical condition] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2006 R. 11 [nr] 5, s. 25–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Projekt energetycznego wykorzystania biomasy w ramach Akademickiego Centrum Naukowo-Technologicznego „AKCENT”Biomass-for-energy project in the framework of akcent consortium / Adam GUŁA, Dorota OBŁĄKOWSKA, Artur WYRWA, Wiesław CHADYSZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 157–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Synergizm implantoprotetyki stomatologicznej – interdyscyplinarnej dziedziny współczesnej stomatologii i technologii XXI wieku – biomateriałówImplantoprosthetic dentistry synergism – interdisciplinary field within present dentistry and technology of 21\textsuperscript{st} century – biomaterials / H. Matraszek, D. OBŁĄKOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2001 R. 4 nr 17,18,19, s. 45–48. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/17-19F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Tendencje rozwojowe ogniw paliwowych[Development trends of fuel cells] / Piotr TOMCZYK, Dorota OBŁĄKOWSKA // W: Jakość i efektywne użytkowanie energii elektrycznej : seminarium z cyklu „Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania” zorganizowane w ramach Europejskiego Programu Leonardo da Vinci jako forma projektu „Edukacyjny Program Jakości Zasilania Leonardo” : Leonardo Power Quality Initiative : Kraków, 17–18 listopada 2004 / red. Ryszard Klempka. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — ISBN10: 83-88309-21-8. — S. 45–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Warstwy diamentopodobne nanoszone techniką magnetronowąDiamond-like layers prepared by magnetron technique / Ryszard MANIA, Dorota OBŁĄKOWSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 981–986. — Bibliogr. s. 986, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Warstwy diamentopodobne otrzymywane techniką magnetronową[Diamond-like layers prepared by magnetron technique] / Ryszard MANIA, Dorota OBŁĄKOWSKA // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Współpraca krakowskich uczelni: biomasowy projekt „AKCENT”[Cracow universities cooperation: biomass project “AKCENT”] / Adam GUŁA, Dorota OBŁĄKOWSKA, Artur WYRWA // W: Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii – 2004 : X konferencja naukowo-techniczna : referaty sesji : 29–31 marzec 2004, Warszawa. A., Zagadnienia ogólne ; B. Energetyka wodna ; C. Energetyka słoneczna ; D. Energetyka wiatrowa ; E. Energetyka geotermalna + Pompy ciepła ; F. Energia z biomasy ; G. Instalacje biogazowe ; H. Inne problemy energetyki odnawialnej. — Kielce : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Radiokomunikacji, 2004. — (Biblioteka Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii). — Dod. ISBN: 8390609045 (błędny). — ISBN10: 839160215X. — S. 51–55 [numeracja całości nieciągła]. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie materiałów z układu $CaO-TiO_{2}-SnO_{2}-ZrO_{2}$ jako nośników złoża katalitycznego w silniku spalinowymApplication of materials from $CaO-TiO_{2}-SnO_{2}-ZrO_{2}$ system as a catalytic layer support in combustion engine / Barbara MAŁECKA, Magdalena DUDEK, Dorota OBŁĄKOWSKA, Ryszard GAJERSKI, Paweł Fuć // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 151–158. — Bibliogr. s. 158. — Abstrakt W:

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie materiałów z układu $CaO-TiO_{2}-SnO_{2}-ZrO_{2}$ jako nośników złoża katalitycznego w silniku spalinowymApplication of materials from $CaO-TiO_{2}-SnO_{2}-ZrO_{2}$ system as a catalytic layer support in combustion engine / Barbara MAŁECKA, Magdalena DUDEK, Dorota OBŁĄKOWSKA, Ryszard GAJERSKI, Paweł Fuć // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: