Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Łochańska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0518-3067 orcid iD

ResearcherID: W-4022-2018

Scopus: 55553820500

PBN: 5e70922b878c28a047391082

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Analiza czynności roboczych jednonaczyniowej koparki i ładowarek w górnictwie skalnymAnalysis of operation of a single-bucket excavator and the wheel loaders in rock materials mining / Michał PATYK, Adrian BORCZ, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, koparki jednonaczyniowe, ładowarki łyżkowe

  keywords: surface mining, rock materials, wheel loaders, single bucket excavators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Dynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce[The development dynamics of building and road industry in Poland] / Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2010 R. 5 nr 3, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energochłonność procesów wydobywczych w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych : [streszczenie][Energy consumption of extraction processes in gravel and sand aggregates mine] / Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Górnictwo odkrywkowe kopalin okruchowych - spojrzenie geoprzestrzenneMining of clastic mineral - geospatial analysis / Łukasz MACHNIAK, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 92–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, kopaliny okruchowe, struktura wielkości złóż, piaski, żwiry

  keywords: open cast mining, sand, clastic minerals, size structure of deposits, gravel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kruszywa do betonu w budownictwie mieszkaniowymConcrete aggregates in residential buildings / Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: Kruszywa mineralne, T. 2 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-5-8. — S. 99–107. — Bibliogr. s. 107. — Dostęp również online: {https://wggg.pwr.edu.pl/fcp/PGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUA1QX2o8DAoHNiwFE1xVSH9RFVZpCFghUHcKVigEQUw/_users/code_gB1YUPhBYYUQvSQciAwIUVwQCBDpiCAkXRzUN/konferencje/2018/kruszywa_mineralne/kruszywa_-_blok.pdf} [2023-05-18]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Metoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce krajuMethods of estimating the role and function of rock materials regions in the country's economy / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 275–284. — Bibliogr. s. 284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena metod bilansowania popytu z produkcją surowców skalnychEstimating methods of balancing demand with rock materials production / Dorota ŁOCHAŃSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 399–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_29.pdf

 • słowa kluczowe: popyt, surowce skalne, region

  keywords: demand, rock materials, region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena układów technologicznych złóż blocznych[Assessment of technological systems block deposits] / R. Chulist, D. ŁOCHAŃSKA, M. STRYSZEWSKI // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 147–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena właściwości i zakres zastosowania wybranych skał osadowych do wyrobu elementów dla budownictwa, drogownictwa i małej architekturyEvaluation of the properties and scope of application of selected sedimentary rocks for the manufacture of elements for construction, road and small architecture / Katarzyna Kozieł, Dorota ŁOCHAŃSKA // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2018 t. 20 nr 3, s. 239–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://imgpan.pl/wp-content/uploads/2019/01/Kwartalnik-20-3-08-Koziel.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: wapienie, skały osadowe, piaskowce, dolomity

  keywords: sedimentary rocks, sandstones, dolomites, limestones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Optymalizacja bilansowania podaży z popytem na kruszywa naturalneOptimization of balancing supply and demand for natural aggregates / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, prawo, działalność przedsiębiorców górniczych

  keywords: demand, supply, transport of aggregates, crushed aggregates, regionalization of production, gravel-sand aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optymalizacja struktury produkcji na przykładzie kopalniOptimizing of production structure on an example of mine / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dorota ŁOCHAŃSKA, Andrzej ŻAK, Tomasz Starzykiewicz // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, programowanie liniowe, struktura produkcji

  keywords: optimization, linear programming, structure of production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Poziom satysfakcji pracowników z warunków pracy - studium przypadkuLevel of employee satisfaction with working conditions - a case study / Dorota ŁOCHAŃSKA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA // W: Konferencja Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : 29 września 2023, Kraków : [abstrakty]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami], [2023]. — S. 24

 • słowa kluczowe: ergonomia, bhp, warunki pracy, komputer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in małopolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 173 s.. — Bibliogr. s. 170–173. — ISBN: 978-83-60905-37-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in opolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 149 s.. — Bibliogr. s. 141–144. — ISBN: 978-83-60905-57-9. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in podkarpackie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 155 s.. — Bibliogr. s. 147–150. — ISBN: 978-83-60905-53-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in śląskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 169 s.. — Bibliogr. s. 160–163. — ISBN: 978-83-60905-69-2. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej traków kamieniarskich stosowanych do produkcji surowych płyt kamiennychThe extent of using production capabilities of frame sawing machines used to produce undressed stone slabs / Dorota ŁOCHAŃSKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 1–2, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Struktura popytu na kruszywo piaskowo-żwirowe w relacji do regionalizacji wydobycia - podstawowe trendyThe structure of demand for sand and gravel aggregate in relation to regionalization of extraction - basic trends / Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: popyt, podaż, kruszywa piaskowo-żwirowe, transport kruszyw, regionalizacja produkcji

  keywords: demand, supply, transport of aggregates, regionalization of production, gravel aggregates, sand aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • The stone market in the context of rapid construction development and protection areas of Major Groundwater Reservoirs / Kubiszyn Katarzyna, ŁOCHAŃSKA Dorota // W: „Inżynieria i kształtowanie środowiska” [Dokument elektroniczny] : VI konferencja naukowo-techniczna : Zielona Góra, 19–20.10.2023 : książka abstraktów = „Environmental engineering and design” : 6\textsuperscript{th} conference : Zielona Góra, 19–20.10.2023 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Środowiska, cop. 2023. — e-ISBN: 978-83-950036-4-6. — S. 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://conference.iis.edu.pl/media/attachments/2023/10/18/ksiazka_abstraktow_19-20.10.2023.pdf [2023-11-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Transformacja węgla brunatnego [Dokument elektroniczny] : monografia[Transformation of lignite coal : monograph] / red. Dorota ŁOCHAŃSKA, Mariusz SIERPIEŃ. — Kraków : ART-TEKST, 2023. — Dysk Flash. — 350, [1] s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-83-7783-321-6. — Publikacja zawiera wybrane referaty z konferencji: XI Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego, Bełchatów 17-19 kwietnia 2023 r.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Układy obróbcze[Machining systems] / W. Frankiewicz, D. ŁOCHAŃSKA // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 123–146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: