Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Donizak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903324

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analiza systemów ochrony termicznej pieców metalurgicznychAnalysis of thermal protection systems for metallurgical furnaces / Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Anna KRASZEWSKA // W: XXIII Zjazd termodynamików : Ustroń, 19–22 września 2017 : książka streszczeń referatów / Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — S. 77–78. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: systemy chłodzenia, kesony, technologia metalurgiczna

  keywords: cooling systems, caissons, metalurgical technology

2
 • Analiza systemów ochrony termicznej pieców metalurgicznychAnalysis of thermal protection systems for metallurgical furnaces / Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Anna KRASZEWSKA // W: Współczesne problemy termodynamiki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa : monografia / pod red. Tomasza Burego, Andrzeja Szlęka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-41-6. — S. 93–101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: systemy chłodzenia, kesony, technologia metalurgiczna

  keywords: cooling systems, caissons, metallurgical technology

3
4
 • An application of numerical simulation of multiphase flow for the redesign of a mixer agitator in Pb refining process / J. DONIZAK, P. JAROSZ, A. KRASZEWSKA, P. Sarre // W: XXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7464-704-5. — S. 124. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. [1–8] ID MF6. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • keywords: multiphase flow, rotating & stratified flows

5
 • An estimation of lif accuracy using experimental and numerical solution of Rayleigh-Benard convection in cubical enclosure / J. DONIZAK, M. JASZCZUR, A. KRASZEWSKA // W: XXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7464-704-5. — S. 111

 • keywords: natural convection, LIF, benchmark test, Rayleigh-Bénard convection, one-color LIF

6
 • Badanie zjawiska pienienia żużla w procesie zawiesinowego wytopu miedziAn investigation of slag foaming phenomena in one-stage flash smelting process / Janusz DONIZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 8, s. 472–482. — Bibliogr. s. 482

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Comparison of thermo-magnetic convection behaviour in systems with different aspect ratios / A. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : 19–23 June 2016, Krakow, Poland : special session – high magnetic fields / eds. J. S. Szmyd, Cz. Kapusta. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-869-1. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr.

 • keywords: heat transfer, thermo-magnetic convection, aspect ratio, high magnetic field

8
 • Entropy generation minimization in steady-state and transient heat conduction processes in solidsMinimalizacja źródeł entropii w ustalonym i nieustalonym przewodzeniu ciepła w ciałach stałych / Zygmunt KOLENDA, Janusz DONIZAK // W: Współczesne problemy termodynamiki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa : monografia / pod red. Tomasza Burego, Andrzeja Szlęka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-41-6. — S. 241–252. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 251–252, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: problemy brzegowe i brzegowo-początkowe, przewodzenie ciepła, minimalizacja źródeł entropii

  keywords: heat conduction, entropy generation minimization, boundary and initial-boundary value problems

9
 • Experimental analysis of enclosure aspect ratio influence on thermo-magnetic convection / A. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 139

 • keywords: heat transfer, magnetic field, thermo-magnetic convection, natural convection, aspect ratio

10
 • Experimental analysis of enclosure aspect ratio influence on thermo-magnetic convection heat transfer / A. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 745, s. 032153-1–032153-8. — Bibliogr. s. 032153-8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-21. — 7th European thermal-sciences conference (Eurotherm2016) : 19–23 June 2016, Krakow, Poland. — tekst: https://goo.gl/iHP4sP

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Influence of a strong magnetic field on a paramagnetic fluid’s convection in systems with different aspect ratios / Ł. PYRDA, A. KRASZEWSKA, J. DONIZAK // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 760 art. no. 012025, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — XXII Fluid Mechanics Conference (KKMP2016) : 11–14 September 2016, Słok near Bełchatów, Poland. — tekst: https://goo.gl/JVkoJc

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Influence of a strong magnetic field on a paramagnetic fluid's convection in systems with different ratios / A. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK // W: XXII Fluid mechanics conference : Słok near Bełchatów, 11–14 September 2016 : book of abstracts / eds. Henryk Kudela, Paweł Regucki, Katarzyna Strzelecka. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 59–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Influence of a strong magnetic field on paramagnetic fluid's flow in cubical enclosure / A. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK // W: XXII Fluid mechanics conference : Słok near Bełchatów, 11–14 September 2016 : book of abstracts / eds. Henryk Kudela, Paweł Regucki, Katarzyna Strzelecka. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 61–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Influence of a strong magnetic field on paramagnetic fluid’s flow in cubical enclosure / A. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 760 art. no. 012011, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — XXII Fluid Mechanics Conference (KKMP2016) : 11–14 September 2016, Słok near Bełchatów, Poland. — tekst: https://goo.gl/iVc8RW

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Intensification of heat transfer with an application of strong magnetic gradients / Anna KRASZEWSKA, Łukasz PYRDA, Janusz DONIZAK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 119

 • keywords: heat transfer, thermo-magnetic convection, strong magnetic field

16
 • Intensification of heat transfer with an application of strong magnetic gradients / Anna KRASZEWSKA, Łukasz PYRDA, Janusz DONIZAK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00122, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ID7iSJ [2016-11-22]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Investigation of natural convection in cubical enclosure using laser induced fluorescence / Anna KRASZEWSKA, Janusz DONIZAK, Marek JASZCZUR // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 290. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2014 t. 31 z. 86 (nr 3/2014), s. 401–408. — Bibliogr. s. 407, Streszcz.

 • słowa kluczowe: pomiar temperatury, techniki wizualizacyjne, LIF, fluorescencja

  keywords: temperature measurement, fluorescence, visualization techniques, LIF

18
 • Investigation of natural convection in cubical enclosure using laser induced fluorescence / Anna KRASZEWSKA, Janusz DONIZAK, Marek JASZCZUR // W: XXII Zjazd Termodynamików : Polańczyk, 23–27 września 2014 : rozszerzony program zjazdu / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2014]. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Magnesium removal from molten aluminum alloys using zeolite and zeolite-silica mixturesUsuwanie magnezu z ciekłych stopów aluminium przy użyciu zeolitu i mieszanin zeolitowo-krzemionkowych / R. Muñoz Arroyo, J. C. Escobedo Bocardo, D. A. Cortés Hernández, H. M. Hernández García, J. M. Almanza Robles, J. DONIZAK, Z. KOLENDA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 4, s. 1003–1006. — Bibliogr. s. 1006

 • keywords: metallurgy, zeolite, aluminum, magnesium, metals and alloys, minerals

20
21
 • Minimalizacja źródeł entropii w ustalonym i nieustalonym przewodzeniu ciepła w ciałach stałychEntropy generation minimization in steady-state and transient heat conduction processes in solids / Zygmunt KOLENDA, Janusz DONIZAK // W: XXIII Zjazd termodynamików : Ustroń, 19–22 września 2017 : książka streszczeń referatów / Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — S. 127–128. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: problemy brzegowe i brzegowo-początkowe, przewodzenie ciepła, minimalizacja źródeł entropii

  keywords: heat conduction, entropy generation minimization, boundary and initial-boundary value problems

22
 • Modelowanie matematyczne wielofazowego przepływu z reakcjami chemicznymi – proces zawiesinowego wytopu miedziMathematical modeling of multiphase reacting flow – the copper flash smelting process / Janusz DONIZAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 191, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 189). — Bibliogr. s. 185–[192], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Model matematyczny transportu mechanicznego sypkiego wsadu w piecu obrotowym w procesie zgazowania karbonizatuMathematical model of a mechanical transport of fine-grained material in the rotary kiln for coal gasification / J. DONIZAK, A. HOŁDA, P. Sarre // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 281–321. — Bibliogr. s. 320–321, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, modelowanie matematyczne, piec obrotowy

  keywords: coal gasification, mathematical modeling, rotary kiln

24
 • Model matematyczny transportu mechanicznego sypkiego wsadu w piecu obrotowym w procesie zgazowania karbonizatu[Mathematical model of a mechanical transport of fine-grained material in the rotary kiln for coal gasification] / DONIZAK Janusz, HOŁDA Adam, Sarre Piotr // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Numerical analysis of thermal and electromagnetic convection within electric furnace / J. DONIZAK, A. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 68

 • keywords: natural convection, turbulent multiphase flow, electric reduction furnace, copper smelting