Wykaz publikacji wybranego autora

Dominika Gajewska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57205057317

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Advanced oxidation process $H_{2}O_{2}/UV$ as an effective way to reduce trichloramine concentration in swimming pool water / Dominika GAJEWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // W: 10\textsuperscript{th} interdisciplinary conference nature-human-culture : Cracow, Poland, 13–16 June 2019 : book of abstracts / ed. by Magdalena Krupska-Klimczak, Michał Apollo. — Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. — ISBN: 978-83-8084-332-5 ; e-ISBN: 978-83-8084-333-2. — S. 34

 • keywords: disinfection by-products, advanced oxidation processes, swimming pool water, trichloramine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analysis of water quality in Cracow fountains in the aspect of microbial risk / Dominika GAJEWSKA // W: 12\textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry : book of abstracts / eds. Anna Abramowicz, Agnieszka Bracławska, Aleksander Brom, Dorota Fiedor, Marcelina Kondas, Kinga Ślósarczyk. — [Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia], [2019]. — ISBN: 978-83-955191-0-9. — S. 49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessment of water quality in the swimming pool foot bath : [abstract] / Dominika GAJEWSKA // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 481

 • keywords: water quality, swimming pool foot bath, microbiological contamination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Free chlorine demand in swimming pool footbathsSzybkość zaniku chloru wolnego w brodzikach do płukania stóp / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Dominika GAJEWSKA // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański ; oprac. mat. Katarzyna Dereń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — ISBN (całość kolekcji) 978-83-945311-4-0. — e-ISBN: 978-83-945311-6-4. — S. 260–268. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne-i-scisle.pdf [2018-05-08]. — Bibliogr. s. 267–268, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia mikrobiologiczne, brodziki do płukania stóp, dezynfekcja, kryte pływalnie

  keywords: disinfection, footbaths, indoor swimming pools, microbial contamination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Identification of precursors of chlorate and chlorite formation in swimming pool waterIdentyfikacja prekursorów tworzenia chloranów i chlorynów w wodzie basenowej / Dominika GAJEWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański ; oprac. mat. Katarzyna Dereń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — ISBN (całość kolekcji) 978-83-945311-4-0. — e-ISBN: 978-83-945311-6-4. — S. 88–97. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne-i-scisle.pdf [2018-05-08]. — Bibliogr. s. 96–97, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: produkty uboczne dezynfekcji wody, chlorany i chloryny, dwutlenek chloru

  keywords: disinfection by-products, chlorine dioxide, chlorate and chlorite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identification of precursors of trichloramine formation in swimming pool water : [abstract] / Dominika GAJEWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 34

 • keywords: disinfection by-products, swimming pool water, trichloramine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of body fluids compounds on trichloramine formation in swimming pool water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Dominika GAJEWSKA, Emilia STAŃKOWSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2018 vol. 134, s. 128–134. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr.. — 13th Conference on Microcontaminants in human environment : 4–6 December 2017, Czestochowa, Poland

 • keywords: disinfection by-products, swimming pool water, trichloramine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2018.22770

11
 • Precursors of chlorates and chlorites in swimming pool water : [abstract] / Dominika GAJEWSKA // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 480

 • keywords: chlorate, chlorine dioxide, swimming pools, chlorination, chlorite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • The content of selected potentially toxic components in bottled waters available on the Polish market / Dominika GAJEWSKA // W: 12\textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry : book of abstracts / eds. Anna Abramowicz, Agnieszka Bracławska, Aleksander Brom, Dorota Fiedor, Marcelina Kondas, Kinga Ślósarczyk. — [Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia], [2019]. — ISBN: 978-83-955191-0-9. — S. 28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The influence of application of advanced oxidation process – $H_2O_2/UV$ – on the formation of inorganic chloramines in swimming pool water / Dominika GAJEWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // W: ICYR [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference for Young Researchers : "Multidirectional research in agriculture, forestry and technology" : 25–27 April 2019, [Kraków] : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [30]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: swimming pool water, inorganic chloramines, advanced oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The influence of equipment and measurement methodology on the result of concentration of chlorine species in swimming pool water : [abstract] / Dominika GAJEWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 114. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 114

 • keywords: swimming pool water, photometer, free and combined chlorine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The use of chlorine dioxide as a water disinfectant for swimming pool footbaths / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Dominika GAJEWSKA // W: 10\textsuperscript{th} interdisciplinary conference nature-human-culture : Cracow, Poland, 13–16 June 2019 : book of abstracts / ed. by Magdalena Krupska-Klimczak, Michał Apollo. — Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. — ISBN: 978-83-8084-332-5 ; e-ISBN: 978-83-8084-333-2. — S. 62

 • keywords: disinfection, footbaths, indoor swimming pools, microbial contamination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Trichloramina w wodzie basenowej[Trichloramine in swimming pool water] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Dominika GAJEWSKA // Pływalnie i Baseny ; ISSN 1689-7854. — 2018 nr 28, s. 90–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ brodzików do płukania stóp na stan sanitarny na terenie pływalni[Impact of shower trays on foot rinsing on the sanitary condition of the swimming pool] / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA, Dominika GAJEWSKA // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV konferencja naukowa : Częstochowa, 4–6 września 2019 r. : streszczenia referatów i posterów / pod red. Marii Włodarczyk-Makuły, Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 73). — ISBN: 978-83-7193-710-1. — S. 39. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ dezynfekcji promieniami UV na potencjał składników kosmetyków do tworzenia produktów ubocznych chlorowania w wodzie basenowejThe influence of UV disinfection on the potential of cosmetic ingredients on chlorination by-products formation in swimming pool water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Dominika GAJEWSKA, Emilia STAŃKOWSKA // W: Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku : [XIII konferencja naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” : 4–6 grudnia 2017 r., Częstochowa] / red. Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2018. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; 345). — ISBN: 978-83-7193-689-0. — S. 416–433. — Bibliogr. s. 431–433, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: woda basenowa, uboczne produkty dezynfekcji, dezynfekcja UV, składniki kosmetyków

  keywords: UV disinfection, disinfection by-products, swimming pool water, personal care products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Wpływ sprzętu i metodyki pomiaru na wynik stężenia poszczególnych form chloru w wodzie basenowejThe influence of equipment and measurement methodology on the result of concentration of chlorine species in swimming pool water / GAJEWSKA Dominika, WŁODYKA-BERGIER Agnieszka, STAŃKOWSKA Emilia // W: XXVII konferencja naukowo-techniczna "Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne" : Rzeszów, 8–9 maja 2018 : streszczenia referatów. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2018. — S. 7. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: woda basenowa, chlor wolny, chlor związany, fotometr

  keywords: swimming pool water, free chlorine, combined chlorine, photometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ średniociśnieniowej lampy UV na stężenie ubocznych produktów dezynfekcji wody basenowej w niecce wanny z hydromasażem[The effect of medium pressure UV lamp on the concentration of pool water disinfection by-products in the whirlpool tub] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Dominika GAJEWSKA, Emilia STAŃKOWSKA // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV konferencja naukowa : Częstochowa, 4–6 września 2019 r. : streszczenia referatów i posterów / pod red. Marii Włodarczyk-Makuły, Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 73). — ISBN: 978-83-7193-710-1. — S. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ temperatury i odczynu wody basenowej na potencjał tworzenia trichloraminyThe influence of temperature and pH of swimming pool water on trichloramine formation potential / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Dominika GAJEWSKA, Emilia STAŃKOWSKA // W: Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku : [XIII konferencja naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” : 4–6 grudnia 2017 r., Częstochowa] / red. Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2018. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; 345). — ISBN: 978-83-7193-689-0. — S. 405–415. — Bibliogr. s. 413–414, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: jakość wody basenowej, produkty uboczne dezynfekcji, trichloramina

  keywords: disinfection by-products, trichloramine, swimming pool water quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ zastosowania dwutlenku chloru na powstanie chloramin w wodzie basenowejThe influence of application of chlorine dioxide on the formation of chloramines in swimming pool water / Dominika GAJEWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska : XX konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 29–30 listopada 2018 r. : streszczenia prezentacji = Prevention of environmental pollution, changes and degradation : XX science and technology conference : Szczyrk, November 29-30, 2018 : abstracts book. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2018. — ISBN: 978-83-65182-88-3. — S. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zaawansowane procesy utleniania w technologii uzdatniania wody basenowej[Advanced oxidation processes in swimming pool water treatment technology] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Dominika GAJEWSKA, Emilia STAŃKOWSKA // Technologia Wody ; ISSN 2080-1467. — 2018 nr 5, s. 16–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zaawansowane procesy utleniania, woda basenowa, uboczne produkty dezynfekcji

  keywords: disinfection by-products, advanced oxidation processes, swimming pool water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: