Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Wierzbicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0558-7405 orcid iD

ResearcherID: F-9576-2017

Scopus: 56845855000

PBN: 5e70938f878c28a0473acce5

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • A1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$ / D. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM[The SEM characterization of hydrotalcite-like catalysts in DRM process] / M. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 338–339. — Bibliogr. s. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających nikiel[The basicity study of hydrotalcite-derived materials containing nickel] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patric da Costa, Dominik WIERZBICKI // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 62. — R. Dąbek, M. Motak, D. Wierzbicki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characterization of hydrotalcites containing iron, cobalt and nickel as prospective catalysts for Fischer-Tropsch synthesis / D. WIERZBICKI, T. Piwowarczyk, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 314–315. — Bibliogr. s. 315

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Co-precipitated $Ni-Mg-Al$ hydrotalcite-derived catalyst promoted with vanadium for $CO_2$ methanation / Paulina SUMMA, Katarzyna Świrk, Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Ivo Alxneit, Magnus Rønning, Patrick Da Costa // Molecules [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1420-3049. — 2021 vol. 26 iss. 21 art. no. 6506, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-28. — P. Summa - dod. afiliacja: Institut Jean Le Rond d’Alembert, Sorbonne Université, Saint-Cyr-L’Ecole, France ; D. Wierzbicki - dod. afiliacja: Paul Scherrer Institut (PSI), Switzerland. — tekst: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/21/6506/pdf

  orcid iD
 • keywords: vanadium, hydrotalcite, CO2 hydrogenation, methanation, mixed oxides, nickel catalyst

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/molecules26216506

7
 • Effect of postsynthesis preparation procedure on the state of copper in CuBEA zeolites and its catalytic properties in SCR of NO with $NH_{3}$ / Rafał BARAN, Frederic Averseng, Dominik WIERZBICKI, Karolina Chalupka, Jean-Marc Krafft, Teresa GRZYBEK, Stanislaw Dzwigaj // Applied Catalysis. A, General ; ISSN 0926-860X. — 2016 vol. 523, s. 332–342. — Bibliogr. s. 341–342, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-06. — R. Baran – dod. afiliacje: Sorbonne Universités ; CNRS

 • keywords: copper, NH3, beta zeolites, SCR of NO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apcata.2016.06.008

8
 • Effect of reduction temperature on catalytic activity of nickel-containing hydrotalcite-derived in $CO_{2}$ methanation reaction / D. WIERZBICKI, M. MOTAK, M. E. Galvez, P. da Costa, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 148. — Bibliogr. s. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Effect of reduction temperature on the structure of hydrotalcite-derived mixed oxides containing nickel and lanthanum / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 126. — Bibliogr. s. 126

 • keywords: reduction, nickel, hydrotalcite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of thermal treatment on the stability and crystallite size of $Cu-Mg-Fe$ hydrotalcite-derived materials / Dominik WIERZBICKI, Radosław DĘBEK, Marcin Bocheński, Monika MOTAK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 124. — Bibliogr. s. 124. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-21]. — Błędnie podano: Rafał Dębski

 • keywords: hydrotalcite, Cu, Fe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Evolution of active oxygen species originating from $O_2$ cleavage over Fe-FER for application in methane oxidation / Kinga Mlekodaj, Mariia Lemishka, Agnieszka Kornas, Dominik K. WIERZBICKI, Joanna E. Olszowka, Hana Jirglová, Jiri Dedecek, Edyta Tabor // ACS Catalysis [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2155-5435. — 2023 vol. 13 iss. 5, s. 3345–3355. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3354–3355, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-02-21. — D. Wierzbicki - dod. afiliacja: Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acscatal.2c06099

  orcid iD
 • keywords: zeolites, Fe, O2, binuclear structure, dissociation, CH4 oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acscatal.2c06099

12
13
14
 • Hydrotalcite derived mixed oxides containing $Cu, Co$ and $Mn$ as efficient catalysts for low-temperature selective catalytic reduction of $NO_{x}$ with ammonia / D. WIERZBICKI, R. DĘBEK, J. SZCZUROWSKI, M. Włodarczyk, M. MOTAK, R. BARAN, T. GRZYBEK // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 52–53. — Bibliogr. s. 53. — R. Dębek - dod. afiliacja: Sorbonne Universités

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Hydrotalcite-derived nickel containing catalysts for $CO_{2}$ methanation / Dominik WIERZBICKI, Maria Elena Galvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa // W: AEM 2016 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{th} International conference on Advanced energy materials ; 8\textsuperscript{th} International conference on Advanced nanomaterials ; 2\textsuperscript{nd} International conference on Hydrogen energy : September 12–14 2016, Guildford, England : programme book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [England : s. n.], [2016]. — S. 6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/oOB16P [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hydrotalkity niklowe promowane żelazem jako katalizatory reakcji metanizacji $CO_{2}$[Nickel-modified hydrotalcites promoted with iron as catalysts in the $CO_{2}$ methanation] / Dominik WIERZBICKI, Maria Elena Galvez, Teresa GRZYBEK, Katarzyna ZARĘBSKA, Patrick Da Costa, Monika MOTAK // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 79–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Influence of pretreatment conditions of Ni-containing Fe-promoted hydrotalcite-like materials on $Ni^0$ crystallite size / Dominik WIERZBICKI, Aleksandra Drzyżdżyk, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 123. — Bibliogr. s. 123. — Toż w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-21]

 • keywords: reduction, nickel, hydrotalcite, iron, nano crystallites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Iron-promoted nickel-containing hydrotalcite-derived catalysts For $CO_2$ methanation / Dominik WIERZBICKI, Maria Elena Galvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa // W: FuNaM–2 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international workshop on Functional Nanostructured Materials : October 11\textsuperscript{th}-12\textsuperscript{th}, 2018, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. by Joanna Grudzień, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Faculty of Chemistry. Jagiellonian University, cop. 2018. — ISBN: 978-83-951195-0-7. — S. 74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.funam.confer.uj.edu.pl/documents/138825482/0/BookOfAbstracts_FuNaM-2.pdf/8731152d-3472-4665-bb20-a7f4380bce2e [2018-10-18]. — Bibliogr. s. 74. — D. Wierzbicki - dod. afiliacja: Sorbonne Universités, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Katalizatory niklowe, promowane lantanem do reakcji metanizacji dwutlenku węglaNickel-containing lanthanum-promoted catalysts for carbon dioxide methanation reaction / Dominik WIERZBICKI // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 21

 • słowa kluczowe: nikiel, CO2, metanizacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • La-promoted Ni-hydrotalcite-derived catalysts for dry reforming of methane at low temperatures / Hongrui Liu, Dominik WIERZBICKI, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa, Maria Elena Gálvez // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2016 vol. 182, s. 8–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universités, France. — tekst: http://goo.gl/2s3W1p

 • keywords: hydrogen production, syngas, hydrotalcites, nickel catalysts, lanthanum, dry methane reforming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.fuel.2016.05.073

22
 • La-promoted Ni-hydrotalcite-derived catalysts for methane dry reforming at low temperatures / Hongrui Liu, Dominik WIERZBICKI, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa, Maria Elena Gálvez // W: AEM 2016 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{th} International conference on Advanced energy materials ; 8\textsuperscript{th} International conference on Advanced nanomaterials ; 2\textsuperscript{nd} International conference on Hydrogen energy : September 12–14 2016, Guildford, England : programme book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [England : s. n.], [2016]. — S. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/oOB16P [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 7. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universités

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Materiały warstwowe funkcjonalizowane do procesów katalitycznych[Functionalized layered materials for catalytic processes] / Monika MOTAK, Anna BIAŁAS, Radosław DĘBEK, Dominik WIERZBICKI, Bogdan SAMOJEDEN // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 50–51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mechanism insight of $CO_{2}$ methanation on $Ni-La$ hydrotalcite-derived catalysts by \emph{operando} XAS and XES spectroscopy / Dominik WIERZBICKI, R. Baran, R. Debek, M. E. Galvez, P. Da Costa, M. Motak // W: International conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — ISBN: 978-83-60514-28-3. — S. 78-79. — Bibliogr. s. 79. — D. Wierzbicki - dod. afiliacja: Sorbonne Université, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Methane production from $CO_{2}$ over Ni-hydrotalcite derived catalysts / K. V. Kaliappan, M. C. Bacariza, D. WIERZBICKI, T. GRZYBEK, C. Henriques, M. F. Ribeiro // W: $10^{\circ}$ ENCMP [Dokument elektroniczny] : Encontro Nacional de Catálise e Materiais Porosos : Lisboa, 19–20 Maio 2016 : livro de resumos / Sociedade Portuguesa de Química. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisboa : Sociedade Portuguesa de Química], 2016. — ISBN: 978-989-8124-13-5. — S. 67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/okv9jC [2016-08-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: