Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Staśko, dr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • An evaluation model of energy safety in Poland in view of energy forecasts for 2005–2020Model oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski w aspekcie prognoz energetycznych na lata 2005–2020 / Dominik STAŚKO, Maciej KALISKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2006 vol. 51 iss. 3, s. 311–346. — Bibliogr. s. 345–346. — D. Staśko - pierwsza afiliacja: Carpathian Gas Company. — tekst: https://goo.gl/ot3nuo

 • keywords: energy forecasts, energy safety, multicriterial analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wybranych czynników warunkujących bezpieczeństwo energetyczne PolskiAnalysis of selected factors conditioning energy safety of Poland / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1599. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 257, s. 207–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Summ., Abstr.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003” : rozpoznawanie złóż : energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka energetyczna użytkowania paliw kopalnychEnergy characteristic of fossil fuels utilisation / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 383–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: paliwa kopalne

  keywords: fossil fuels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka zanieczyszczeń atmosfery substancjami z procesu spalania paliw kopalnychCharacteristic of atmospheric pollutions with the products of fossil fuels combustion / Antoni ZIĘBA, Dominik STAŚKO, Mykoła Dudla // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 295–302. — Bibliogr. s. 301–302, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czynnik ekologiczny w ekonomicznej ocenie gospodarki energetycznej krajuThe ecological factor for an economic evaluation of polish power management / Antoni ZIĘBA, Dominik STAŚKO // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — ISBN10: 8387854530. — S. 225–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do PolskiDiversification of natural gas deliveries in Poland / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 549–560. — Bibliogr. s. 560, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekologiczny aspekt zastosowania bezwykopowej technologii wiercenia kierunkowegoThe environmental dimension of no-excavation technology of directional boring / Dominik STAŚKO // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2000 nr 10, s. 19–21. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Inżyniersko-ekologiczne metody stabilizacji skarp i stoków górskich[Engineering-environmental methods of escarp and slope stabilization] / Antoni ZIĘBA, Mykoła Dudla, Marek MIJAL, Dominik STAŚKO // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 259–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwość określenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski na podstawie analizy prognoz energetycznychDeterminability of energy safety level in Poland based on analysis of forecasts / Maciej KALISKI, Diminik STAŚKO // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1697. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 269, s. 119–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005” : rozpoznawanie złóż ; geoturystyka ; energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Natural gas and its significance for energy safety in Poland / KALISKI Maciej, STAŚKO Dominik // Naukovij Vìsnik Nacìonal'nogo Gìrničogo Unìversitetu : Naukovo-Tehnìčnij Žurnal : Tehnìka ì Tehnologìâ Rozvìdki Rodoviŝ Korisnih Kopalin ; ISSN 2071-2227. — 2004 no. 5, s. 11–17. — Bibliogr. s. 16–17, Rez., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ogniwa paliwowe źródłem energii w gospodarstwie domowym, Cz. 2[Fuel cell as energy source for households, Pt. 2] / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO, Adam SZURLEJ // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2008 [nr] 5, s. 43–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prognozy energetyczne Polski w perspektywie roku 2025Power prognoses for Poland by the year 2025 / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 171–177. — Bibliogr. s. 177, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_17.pdf

 • słowa kluczowe: surowce energetyczne, Polska, polityka energetyczna

  keywords: Poland, power policy, energy minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rola infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego[The role of fuel-mineral infrastructure in shaping energy safety] / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // W: Rurociągi dalekiego zasięgu / Witold St. Michałowski, Stanisław Trzop, red. Witold St. Michałowski. —. — Wyd. 4 zm. i rozsz.. — Warszawa : Wydawnictwo Fundacja Odysseum, 2005. — ISBN10: 8386010134. — S. 14–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rola infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego[The role of fuel-mineral infrastructure in shaping energy safety] / Maciek KALISKI, Dominik STAŚKO // W: Rurociągi dalekiego zasięgu / Witold St. Michałowski, Stanisław Trzop, red. Witold St. Michałowski. — Wyd. 5 zm. i rozsz.. — Warszawa : Wydawnictwo Fundacja Odysseum, 2006. — ISBN: 9788386010158 ; ISBN10: 8386010150. — S. 14–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego PolskiThe role of the national fuel-mineral infrastructure in shaping Polish energy security / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego PolskiThe role of the national fuel-mineral infrastructure in shaping Polish energy security / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne, Polska

  keywords: Poland, energy security

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski[The role of the national fuel-mineral infrastructure in shaping Polish energy security] / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Rurociągi ; ISSN 1234-7701. — 2003 nr 2-3, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ropa naftowa i jej znaczenie dla gospodarki światowej na tle sytuacji energetycznej w Polsce – wybrane zagadnieniaCrude oil and its significance for the world economy and the energy situation in Poland – selected issues / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO, Zdzisław Jedynak // W: Przemysł Naftowy w Polsce 2007 = Petroleum Industry in Poland 2007. — Kraków : „AKNET” Krzysztof Kogut, 2007. — S. 4–16, 98–110. — Bibliogr. s. 16, 110. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rozwój racjonalizacji użytkowania paliw i energii w PolsceThe rationalisation of fuels and energy utilisation / Dominik STAŚKO, Antoni ZIĘBA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 195–204. — Bibliogr. s. 204, Streszcz., Summ.. — D. Staśko - dod. afiliacja: PGNiG w Warszawie; Zakład Gazowniczy w Krakowie

 • słowa kluczowe: gospodarka, Polska, gospodarka energetyczna

  keywords: Poland, energy management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rurociąg Odessa-Brody-Gdańsk dlaczego tak![The Odessa-Brody-Gdansk pipe-line – why so!] / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Rurociągi ; ISSN 1234-7701. — 2005 nr 1–2, s. 59–61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rynek paliwowo-energetyczny w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwojuFuel-energy market in Poland – present condition and prospects of development / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 121–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The environmental impact of technological processes / Dominik STAŚKO, Antoni ZIĘBA, Mykoła Dudla // Naukovij Vìsnik Nacìonal'noï Gìrničoï Akademìï Ukraïni : naukovo-tehnìčnij žurnal. — 2001 no. 4, s. 52–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Uregulowania prawne i organizacyjne dotyczące zasady TPA {\em (Third Part Access)} w sektorze gazowniczym na przykładzie Polski i Wielkiej BrytaniiLegal and organisation regulations of Third Part Access in the gas sector based on Polish and British gas market / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/2, s. 667–679. — Bibliogr. s. 678–679, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE – szanse i barieryThe use of natural gas in generation of electricity in Poland and in the EU – opportunities and obstacles / Maciej KALISKI, Jakub SIEMEK, Andrzej Sikora, Dominik STAŚKO, Piotr Janusz, Adam SZURLEJ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2009 nr 4, s. 2–7. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zależność importowa Polski w zakresie dostaw gazu ziemnego[Dependence of Poland on natural gas import] / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Rurociągi ; ISSN 1234-7701. — 2004 nr 2–3, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22. — Międzynarodowa konferencja Rurociągi w dobie zagrożenia terroryzmem : Warszawa 22–24 wrzesnia 2004 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: