Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Radziszowski, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ki, * Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Adaptive, component based system architecture for monitoring data storing / Dominik RADZISZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Cracow'06 Grid Workshop : November 20–23, 2005 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. — Na okł.: October 15–18, 2006, Cracow, Poland ; EAN 9788391514177. — ISBN10: 83-915141-7-X. — S. 232–240. — Biliogr. s. 240, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Automatyzacja procesu testowania warstwy prezentacji[Presentation layer testing automation] / Dariusz Gołąb, Dominik RADZISZOWSKI // Software Developer's Journal ; ISSN 1734-3917. — 2008 nr 1, s. 56–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Complex, rule-based event processing in adaptive SOA business process monitoring / Przemysław DADEL, Mariusz Balawajder, Dominik RADZISZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Cracow'13 Grid Workshop : November 4–6, 2013, Krakow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2013. — ISBN: 978-83-61433-08-8. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72

 • keywords: SOA, complex event processing, business process and workflow monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Definition and evaluation of penalty functions in SLA management framework / Jacek KOSIŃSKI, Dominik RADZISZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI, Sławomir ZIELIŃSKI // W: ICNS 2008 [Dokument elektroniczny] : the fourth international conference on Networking and services : March 16–21, 2008 Gosier, Guadeloupe / eds. Jun Bi, [et al.] ; IEEE Computer Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 0-7695-3094-X. — S. 176–181. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 181, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-4231-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICNS.2008.32

7
 • E-health and tissue-based diagnosis : the implementation of virtual pathology institutions / Klaus Kayser, Dominik RADZISZOWSKI, Piotr Bzdy [et al.] // W: Overcoming the barriers to e-health growth in Enlarged Europe / eds. Mariusz Duplaga, Krzysztof Zieliński. — Kraków : Zdrowie i Zarządzanie, 2004. — ISBN10: 8391664945. — S. 167–178. — Bibliogr. s. 176–178, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Enterprise Java Beans / Dominik RADZISZOWSKI, Paweł RZEPA // Tele net Forum : Sieci ; Telekomunikacja ; Oprogramowanie ; ISSN 1641-795X. — 2002 nr 4, s. 24–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Health telematics networks / Piotr NAWROCKI, Dominik RADZISZOWSKI // W: Information technology solutions for healthcare : with 98 figures (3 in color) / eds. Krzysztof Zieliński, Mariusz Duplaga, David Ingram. — London : Springer-Verlag London Limited, 2006. — (HI Health Informatics / series eds. Kathryn J. Hannah, Marion J. Ball ; ISSN 2197-3733). — Opis częśc. wg okł.. — S. 205–224. — Bibliogr. s. 224, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Iterative Translation by Monolinguists implementation and tests of the new approach / Anna Potępa, Piotr Płonka, Mateusz Pytel, Dominik RADZISZOWSKI // W: Intelligent information and database systems : third international conference, ACIIDS : Daegu, Korea, April 20–22, 2011 : proceedings, Pt. 1 / eds. Ngoc Thanh Nguyen, Chong-Gun Kim, Adam Janiak. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 6591. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — ISBN: 978-3-642-20038-0 ; e-ISBN: 978-3-642-20039-7. — S. 445–454. — Bibliogr. s. 454, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048eo0159.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-20039-7_45.pdf

 • keywords: web services, machine translation, translation quality testing, translation service platform, monolingual human translation, iterative translation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-20039-7_45

12
 • JFlooder – application performance testing with QoS assurance / Tomasz Duszka, Andrzej Gorecki, Jakub Janczak, Adam Nowaczyk, Dominik RADZISZOWSKI // W: Cracow'07 Grid Workshop : October 15–17, 2007 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimerz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2008. — ISBN: 978-83-915141-9-1. — S. 424–429. — Bibliogr. s. 429, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Linux dla mobilnych[Linux for the mobiles] / Dominik RADZISZOWSKI // Tele net Forum : Sieci ; Telekomunikacja ; Oprogramowanie ; ISSN 1641-795X. — 2002 nr 2, s. 52–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • New developments in digital pathology: from telepathology to virtual pathology laboratory / Klaus Kayser, Gian Kayser, Dominik RADZISZOWSKI, Aleksander Oehmann // W: Transformation of healthcare with information technologies / eds. Mariusz Duplaga, Krzysztof Zieliński, David Ingram. — Amsterdam [etc.] : IOS Press, 2004. — (Studies in Health Technology and Informatics ; ISSN 0926-9630 ; vol. 105). — S. 61–69. — Bibliogr. s. 68–69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA[New technologies for the electronic economy and information society based on the SOA paradigm] / Dominik RADZISZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego : materiały z I konferencji i3 : internet – infrastruktury – innowacje : [4–6 listopada 2009, Poznań] / red. Damian Niemir, Maciej Stroiński, Jan Węglarz ; Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2010. — ISBN: 978-83-7712-032-3. — S. 174–192. — Bibliogr. s. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Present changes in telepathology and teleeducation: tomorrow, what do we have to expect? / Kayser K., Oehmann A., RADZISZOWSKI D., Hufnagl P., Schrader T., Kayser G. // W: 1st [First] international conference on Telemedicine and multimedia communication : Kajetany 10th–12th October, 2003 : program / International Center of Hearing and Speech. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Protokół IPv6 w mobilnych systemach dostępowych[IPv6 protocol in mobile access systems] / Łukasz CZEKIERDA, Dominik RADZISZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI, Sławomir ZIELIŃSKI // W: Pionier 2002 : Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje : [II konferencja] : 23–24 kwietnia 2002 roku, Poznań : materiały z konferencji / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ; Międzynarodowe Targi Poznańskie. — Poznań : II PP, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 171–182. — Bibliogr. s. 182, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • SLA monitoring and management framework for telecommunication services / Jacek KOSIŃSKI, Piotr NAWROCKI, Dominik RADZISZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI, Sławomir ZIELIŃSKI // W: ICNS 2008 [Dokument elektroniczny] : the fourth international conference on Networking and services : March 16–21, 2008 Gosier, Guadeloupe / eds. Jun Bi, [et al.] ; IEEE Computer Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 0-7695-3094-X. — S. 170–175. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 175, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-4231-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICNS.2008.31

21
 • Starcie gigantów : automatyczna skalowalność aplikacji na platformach Amazon WS i Google App Engine[Clash of the giants : automatic applications scalability with Amazon WS and Google App Engine] / Konrad Kaplita, Dominik RADZISZOWSKI, Maciej Rząsa, Łukasz Suder, Marcin Wardyński, Arkadiusz Wójcik // Software Developer's Journal ; ISSN 1734-3917. — 2010 nr 12, s. 50–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Systemy wideotelekonferencyjne w medycynie[Videoteleconference systems in medicine] / Dominik RADZISZOWSKI, Piotr NAWROCKI // Zdrowie i Zarządzanie ; ISSN 1506-882X. — 2003 t. 5 nr 1, s. 12–17. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Telemedycyna w praktyce – modele telekonsultacji medycznych oraz ich wykorzystywanie w ramach Krakowskiego Centrum Telemedycyny[Telemedicine in practice – medical teleconsultation models and their use by Cracow Centre of Telemedicine] / Adam Koprowski, Aleksander LAURENTOWSKI, Dominik RADZISZOWSKI // Zdrowie i Zarządzanie ; ISSN 1506-882X. — 2003 t. 5 nr 1, s. 71–76. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Transparent public access to medical services / Bartosz KWOLEK, Dominik RADZISZOWSKI, Paweł RZEPA // W: International conference on E-he@lth in Common Europe : June 5–6, 2003 Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Krzysztof Zieliński, Mariusz Duplaga. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UST, 2003. — ISBN10:  8391514129. — S. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zrób to w chmurze : porównanie możliwości tworzenia aplikacji dla platformy Amazon WS i Google App Engine[Do it in the cloud : comparison of Amazon WS and Google App Engine platforms] / Konrad Kaplita, Dominik RADZISZOWSKI, Maciej Rząsa, Łukasz Suder, Marcin Wardyński, Arkadiusz Wójcik // Software Developer's Journal ; ISSN 1734-3917. — 2010 nr 12, s. 44–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: