Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Madusiok, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • A bathymetric unmanned surface vessel for effective monitoring of underwater aggregate extraction from the perspective of engineering facilities protectionZdalna batymetria jako efektywna metoda monitoringu eksploatacji kruszywa spod lustra wody w aspekcie bezpieczeństwa obiektów inżynierskich / Dominik MADUSIOK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2019 vol. 64 no. 2, s. 375–384. — Bibliogr. s. 383–384. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/112275/PDF/Archiwum-64-2-10-Madusiok.pdf?handler=pdf

 • keywords: bathymetry, bottom composition, open-pit mine, economic mining, dredging machine, Smart-Sonar-Boat

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2019.128689

2
 • Analiza możliwości rekultywacji terenów górniczych po eksploatacji kruszywa naturalnego na wybranych przykładach[Possibilities of mining reclamation after aggregate exploitation - analysis of selected examples in Southern Poland] / Dominik MADUSIOK // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 101–111. — Bibliogr. s. 110–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the possibilities for reclamation after aggregate exploitation in the Cracow’s quarry of Brzegi by using remote sensing and geoinformaticsKompleksowe wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych i narzędzi geoinformatycznych do badania dna poeksploatacyjnego zbiornika wodnego znajdującego się w trakcie prac rekultywacyjnych na przykładzie kopalni kruszywa "Brzegi" w Krakowie / Dominik MADUSIOK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2016 vol. 15, s. 113–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-15

 • słowa kluczowe: rekultywacja, GIS, geoinformatyka, kruszywo naturalne, składowanie w zbiorniku, wędkarstwo, kąpielisko, pokrycie dna roślinnością, struktura dna, twardość dna, zdalny zestaw batymetryczny, sondowanie zbiornika eksploatacyjnego, batymetria

  keywords: bathymetry, GIS, recreation, vegetation, Smart Sonar Boat, fishing, underwater scarps, bottom composition, bottom hardness, remote survey, aggregate reclamation, aggregate exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.16.020.5721

4
 • Badanie wpływu eksploatacji kruszyw naturalnych spod lustra wody na stateczność skarp w rejonie słupów wysokiego napięcia w kopalni „Dwory” koło Oświęcimia[The study of scarps stability during underwater natural aggregates exploatation nearby the overhead 110 kV high-voltage lines in the Dwory Mine in Oswiecim] / Dominik MADUSIOK // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014] + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dod.: Szkody górnicze 2014. — S. 27–28. — Pełny tekst na Dysku Flash. – S. 1–9. – Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie wpływu eksploatacji kruszyw naturalnych spod lustra wody w kopalni „Dwory” koło OświęcimiaStudy of the impact of natural aggregates extraction from below the water level in ”Dwory” mine near Oświęcim / Dominik MADUSIOK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 11, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, eksploatacja spod lustra wody, stateczność skarp

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Monitorowanie wpływu eksploatacji górniczej spod lustra wody na obiekty chronione metodami skaningu laserowego i sondowania akustycznegoMonitoring of the influence of mining exploitation under the water table on protected objects by use of laser scanning and echo-sounding / Jadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 124–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, Natura 2000, eksploatacja spod lustra wody, stateczność skarp, ślepowron zwyczajny, Nyctiocorax nyctiocorax, mapa batymetryczna

  keywords: laser scanning, Natura 2000, bathymetric chart, scarp stability, Nyctiocorax nyctiocorax, black-crowned night heron, exploitation under the water table

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The Bagry Reservoir. Pt. 3, The application of hydro-drone Smart-Sonar-Boat in bathymetric measurements of inaccessible water areasZalew Bagry. Cz. 3, Zastosowanie hydrodrona Smart-Sonar-Boat w pomiarach batymetrycznych trudnodostępnego obszaru wodnego / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Dominik MADUSIOK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2018 vol. 17, s. 17–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-29. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12589/

 • słowa kluczowe: Zalew Bagry, pomiary hydrograficzne, zastosowanie hydrodronów

  keywords: hydrographical measurements, application of hydro-drones, Bagry Reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.17.001.7188

8
 • The Bagry Reservoir. Pt. 4, The application of acoustic sonar Lowrence Mark-4 in thorough inventory of a difficult-to-access waterbodyZalew Bagry. Cz. 4, Zastosowanie sondy akustycznej Lowrence Mark-4 w szczegółowej inwentaryzacji trudnodostępnego obszaru wodnego / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Dominik MADUSIOK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2018 vol. 17, s. 31–42. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-29. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12590/

 • słowa kluczowe: Zalew Bagry, pomiary hydrograficzne, zastosowanie hydrodronów

  keywords: hydrographical measurements, application of hydro-drones, Bagry Reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.17.001.7188

9
 • The comparison of the results of laser scanning and classical surveying methods of measuring the area and volume in the chapel of St. Kinga in the salt mine of Bochnia / Jadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK, Wojciech MATWIJ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 3, s. 211–221. — Bibliogr. s. 220–221, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.3/geol.2013.39.3.211.pdf

 • keywords: laser scanning, mining deformations, Salt Mine Bochnia, area convergence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.3.211

10
 • Zastosowanie zdalnego zestawu batymetrycznego "Smart-Sonar-Boat" do monitoringu eksploatacji kruszyw spod lustra wody : [streszczenie][Survey measurements of underwater aggregates extraction with application of the "Sonar-Smart-Boat" unmanned bathymetric vessel : abstract] / Dominik MADUSIOK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 72–73. — D. Madusiok - dod. afiliacja: Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: