Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Grochala, dr inż.

asystent

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Instytut Elektroniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (25%)


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9970-710X orcid iD

ResearcherID: B-6385-2019

Scopus: 57194572615

PBN: 601f62509543c7744e88f242

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • A deep learning approach for valve defect recognition in heart acoustic signal / Dariusz KUCHARSKI, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Eliasz KAŃTOCH // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 1 / eds. Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. — Cham : Springer, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 655). — ISBN: 978-3-319-67219-9 ; e-ISBN: 978-3-319-67220-5. — S. 3–14. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-02. — Toż na CD

  orcid iD
 • keywords: machine learning, signal processing, deep learning, heart sound classification, convolutional neural network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-67220-5_1

2
3
 • A novel method of temporomandibular joint hypermobility diagnosis based on signal analysis / Justyna Grochala, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Joanna IWANIEC, Jolanta E. Loster, Marek IWANIEC // Journal of Clinical Medicine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2077-0383. — 2021 vol. 10 iss. 21 art. no. 5145, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-02. — tekst: https://www.mdpi.com/2077-0383/10/21/5145/pdf

  orcid iD
 • keywords: signal analysis, auscultation, hypermobile temporomandibular joint movement, stethoscope, RDC/TMD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jcm10215145

4
 • A prototype of the mobile stethoscope for telemedical application / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Marek IWANIEC, Eliasz KAŃTOCH, Dariusz KUCHARSKI // W: MEMSTECH 2018 [Dokument elektroniczny] : perspective technologies and methods in MEMS design : XIV\textsuperscript{th} international conference : Polyana, Ukraine, April 18–22, 2018 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIV-oï mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 18–22 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New York : IEEE, cop. 2018. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — e-ISBN: 978-1-5386-5880-2. — S. 5–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Dod. ISBN: 978-1-5386-5881-9. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047le03fe.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8365690

  orcid iD
 • keywords: telemedicine, wearables, acoustic sensors, long-term monitoring, electronic stethoscope

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2018.8365690

5
6
 • A wearable multi-sensor solution for daily activities monitoring with an expanded respiratory part / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Eliasz KAŃTOCH // W: MRW 2018 [Dokument elektroniczny] : 8th Microwave and Radar Week: MIKON 2018 : 22nd International Microwave and Radar Conference ; U. R. S. I. 2018 : Baltic URSI Symposium supported by National Committees of the Baltic Countries : Poznań May 14-17, 2018 / eds. Jacek Misiurewicz, Maciej Wielgo, Marek Ciesielski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], cop. 2018. — Dysk Flash. — e-ISBN 978-83-949421-0-6 (MIKON) ; 978-83-949421-2-0 (URSI). — e-ISBN: 978-83-949421-0-6. — S. 528–532. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 531–532, Abstr.. — Referat w części URSI. — Toż. w bazie IEEE. — S. 95–99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 98–99. — ISBN 978-8-3949-4213-7. — {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047780013.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8406720}

  orcid iD
 • keywords: telemedicine, wearables, respiration monitoring, ADL

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/URSI.2018.8406720

7
8
 • Analiza widm częstotliwościowych sygnałów akustycznych pochodzących ze stawów skroniowo-żuchwowych zarejestrowanych przy użyciu stetoskopu[Frequency spectra analysis of acoustic signals from the temporomandibular joints recorded with a stethoscope] / Justyna Grochala, Dominik GROCHALA, Małgorzata Pihut, Jolanta E. Loster // W: XXXVIII Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki Stomatologicznej PTS [Dokument elektroniczny] : 15-17 czerwca 2023 roku, Kraków : [abstrakty] = 38\textsuperscript{th} Scientific Conference of the Prosthodontic Division of the Polish Dental Association : June 15-17\textsuperscript{th}, 2023, Krakow / oprac. Małgorzata Pihut, Wojciech Ryniewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji], [2023]. — S. 33–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://protetyka.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2023/06/Program-2023-int.pdf [2023-06-30]. — D. Grochala - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: sygnały akustyczne, stawy skroniowo-żuchwowe, stetoskop

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Artificial breath classification using XGBoost algorithm for diabetes detection / Anna Paleczek, Dominik GROCHALA, Artur RYDOSZ // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2021 vol. 21 iss. 12 art. no. 4187, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/12/4187/pdf

  orcid iD
 • keywords: machine learning, algorithms, e-nose, diabetes, VOCs, breath acetone, XGBoost

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s21124187

10
 • Assisted living system architecture based on Bluetooth Low Energy and wearable sensors / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Michał Grochala, Marek IWANIEC, Justyna Lemejda // W: MEMSTECH : 2020 IEEE XVI\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Lviv, April 22-26, 2020 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XVI-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 kvìtnâ, 2020, L'vìv, Ukraïna. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — ISBN: 978-1-7281-7179-1 ; e-ISBN: 978-1-7281-7180-7. — S. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047wz01c2.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9109466

  orcid iD
 • keywords: telemedicine, Bluetooth Low Energy, assisted living systems, wearable sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH49584.2020.9109466

11
12
13
14
15
 • Developing GLAD parameters to control the deposition of nanostructured thin film / Jakub Bronicki, Dominik GROCHALA, Artur RYDOSZ // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2022 vol. 22 iss. 2 art. no. 651, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-14. — D. Grochala, A. Rydosz - dod. afiliacja: Advanced Diagnostic Equipment Sp. z o. o., Krakow. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/2/651/pdf

  orcid iD
 • keywords: thin films, metal oxides, magnetron sputtering, gas sensors, glancing angle deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s22020651

16
 • Dry composite electrodes with carbon nanotubes additive for biopotentials measurements: ECG use case / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Paweł Smoleń, Piotr AUGUSTYNIAK, Krystian Gruszka // W: Computing in Cardiology 2020 [Dokument elektroniczny] : CinC 2020 : September 13–16, 2020, Rimini, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. — (Computing in Cardiology ; ISSN 2325-8861 ; vol. 47). — Print on Demand(PoD) ISBN 978-1-7281-1105-6. — e-ISBN: 978-1-7281-7382-5. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-10. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-10000474100bb.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9344191

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22489/CinC.2020.262

17
18
 • Fosforen jako nowy dwuwymiarowy półprzewodnik i jego zastosowanie w sensoryce gazów[Phosphorene as a new two-dimensional semiconductor and its application in gas sensing] / D. GROCHALA, A. Małolepszy, A. RYDOSZ, T. PISARKIEWICZ // W: ELTE'2023 [Dokument elektroniczny] : technologia elektronowa : XIV konferencja naukowa : Ryn, 18-21 kwietnia 2023 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64102-05-9. — S. 190–191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 191, Streszcz.. — D. Grochala, A. Rydosz, T. Pisarkiewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: struktury 2D, fosforen, sensory gazów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Mechanical and electrical properties of epoxy composites modified by functionalized multiwalled carbon nanotubes / Paweł Smoleń, Tomasz Czujko, Zenon Komorek, Dominik GROCHALA, Anna Rutkowska, Małgorzata Osiewicz-Powęzka // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 12 art. no. 3325, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/12/3325/pdf

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, electrical properties, functionalization, polymer composites, epoxy, multi-wall carbon nanotubes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14123325

21
22
 • Nitrogen dioxide detection by the utilization of $MoO_3$-based gas sensing layer and eight-port reflectometer in the microwave frequency range / Dominik GROCHALA, Anna PALECZEK, Kamil STASZEK, Sławomir GRUSZCZYŃSKI, Artur RYDOSZ // W: IEEE Sensors 2022 conference [Dokument elektroniczny] : Dallas, TX, USA, 30 October 2022 - 02 November 2022 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2022. — (Proceedings of IEEE Sensors ; ISSN 1930-0395). — Dod. ISBN: 978-1-6654-8465-7 (Print on Demand). — e-ISBN: 978-1-6654-8464-0. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — D. Grochala1, A. Paleczek, A. Rydosz - dod. afiliacja: Biomarkers Analysis LAB; K. Staszek, S. Gruszczyński - dod. afiliacja: Microwave Research Group. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047mg000c.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9967099

  orcid iD
 • keywords: gas sensors, microwave, nitrogen dioxide detection, reflectometer measurement method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/SENSORS52175.2022.9967099

23
 • Opracowywanie parametrów technologii GLAD w celu kontrolowania osadzania warstw gazoczułych do zastosowań w przenośnych analizatorach[The development of the GLAD parameters for controlling the deposition process of gas-sensing materials used in the portable analyzers] / Dominik GROCHALA, Anna PALECZEK, Jakub Bronicki, Konstanty MARSZAŁEK, Artur RYDOSZ // W: VIII Congress of the Polish Vacuum Society [Dokument elektroniczny] : Cracow, Poland, July 6–7 2022 : book of abstracts / ed. Katarzyna Dyndał. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Próżniowe], [2022]. — S. 42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pvs.org.pl/images/aktualnosci/2022/viii_kongres_ptp/book-of-abstracts.pdf [2022-08-25]. — K. Marszałek, A. Rydosz - Advanced Diagnostic Equipment sp. z o. o., Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Osłuchiwanie stawów skroniowo-żuchwowych – nowe rozwiązanieTemporomandibular joint auscultation – a novel approach / Dominik GROCHALA, Justyna Lemejda, Marcin KAJOR, Jolanta E. Loster // W: II zachodniopomorskie sympozjum młodych naukowców [Dokument elektroniczny] : Poland, Międzyzdroje, 01.06.2019 r. : program naukowy = II West Pomeranian of young scientist. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2019]. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://docs.wixstatic.com/ugd/ce81b8_84d06d18776941949ddc0585186ff6ae.pdf [2019-07-11]. — Tekst pol.-ang.. — D. Grochala, M. Kajor – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, staw skroniowo-żuchwowy, osłuchiwanie, biosygnały akustyczne

  keywords: signal processing, auscultation, temporomandibular joint, bioacoustics signals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Preliminary investigation of temporomandibular joint acoustic effects / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Justyna Lemejda, Marek IWANIEC, Jolanta E. Loster, Zofia Loster // W: MEMSTECH : 2019 IEEE XV\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Polyana, [Ukraina], May 22–26, 2019 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XV-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 travnâ, 2019, Polâna, Ukraïna. — L'vìv ; [Piscataway] : Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka" ; [IEEE], cop. 2019. — W WoS nr ISBN: 978-1-7281-4029-2; e-ISSN: 2573-5373. — Numer ISSN wg bazy WoS. — ISBN: 978-1-7281-4028-5. — ISSN 2573-5357. — S. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.. — Toż pod adresem {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047dm000b.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8817374}

  orcid iD
 • keywords: signal processing, bioacoustics, auscultation, temporomandibular disorder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2019.8817374