Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Dembska-Sięka, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56495605900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Mineral composition of precipitates formed at the outflows of $Co_{2}$-rich waters in Polish and Slovak Outer Carpathians – preliminary results / Paulina DEMBSKA-SIĘKA, Grzegorz RZEPA // W: New research methods in hydrogeology and hydrology : VII international field workshop for young hydrogeologists : 13–15.06.2016, Sosnowiec / ed. by Dominika Dąbrowska, Andrzej Witowski ; Department of Hydrogeology and Geology Engineering. University of Silesia, [et al.]. — Sosnowiec : Faculty of Earth Science. University of Silesia. Department of Hydrogeology and Geology Engineering, 2016. — ISBN: 978-83-61644-49-1. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mineralne wody lecznicze Wysowej-ZdrojuTherapeutic waters in Wysowa Spa / Paulina DEMBSKA-SIĘKA // Acta Balneologica ; ISSN 2082-1867. — Tytuł poprz.: Balneologia Polska ; ISSN: 0005-4402. — 2016 t. 58 nr 4, s. 279–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: szczawy, Wysowa-Zdrój, balneoterapia, mineralne wody lecznicze, kuracje pitne, uzdrowiska

  keywords: Wysowa-Zdroj, therapeutic mineral waters, drinking therapies, health resorts, balneotherapy, carbonated waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modelowanie warunków formowania się składu chemicznego wód podziemnych w obrębie Karpat i brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego[Modeling of the groundwater chemistry formation in the Carpathian Mountains and marginal part of the Carpathian Foredeep] / Mariusz CZOP, Paulina DEMBSKA, Lucyna RAJCHEL // W: Modele matematyczne w hydrogeologii / pod red. Arkadiusza Krawca, Izabeli Jamorskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. — Na okł. dod.: 6 MPWP 2014. — ISBN: 978-83-231-3299-8. — S. 161–167. — Bibliogr. s. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Specyfika warunków hydrogeologicznych w obszarach górskich na przykładzie zlewni Brennicy (powiat cieszyński)The specificity of hydrogeological conditions in mountainous areas a case study of the Brennica river basin (Cieszyn district) / P. DEMBSKA-SIĘKA, R. ZDECHLIK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 11, s. 768–774. — Bibliogr. s. 774, Abstr.. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=2800

 • keywords: hydrogeology, Brennica river basin, hydrogeological mapping, groundwater level contour map, Silesian Beskid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The origin and chemical composition of Carpathians chloride $CO_{2}$-rich waters in the light of stable chlorine isotope studies ($^{37}Cl$ and $^{35}Cl$) / Paulina DEMBSKA-SIĘKA, Andrzej Pelc, Lucyna RAJCHEL // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2020 vol. 64 iss. 1, s. 197–204. — Bibliogr. s. 203–204. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-02. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/26152/pdf

 • keywords: Carpathians, chemical composition, origin, chlorine isotopes, chloride CO2-rich water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1525

6
7
 • Zagrożenia ujęć wód podziemnych w granicach zlewni Brennicy pow. Cieszyn[Threats to groundwater intakes in Brennica river basin (Cieszyn district)] / Paulina DEMBSKA // W: Aktualne zagrożenia komunalnych ujęć wód podziemnych : Częstochowa, 29–30 maja 2014 r. : monografia / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Częstochowski], [2014]. — ISBN: 978-83-904408-9-7. — S. 27–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zmienność parametrów chemicznych i izotopowych wody z odwiertu Franciszek w Wysowej-ZdrojuVariability of chemical and isotopic parameters of water from the Franciszek borehole in the Wysowa-Zdrój / Marek DULIŃSKI, Paulina DEMBSKA-SIĘKA, Lucyna RAJCHEL, Zbigniew GORCZYCA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/1, s. 951–955. — Bibliogr. s. 955, Abstr.. — WPH 2017 : XVIII sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : 8-10.11.2017 Wojanów k. Jeleniej Góry. — tekst: https://goo.gl/LFh9FF

 • keywords: Wysowa-Zdrój, mixing of water, water mineralization, stable isotopes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: