Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Woźniak, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
2
 • Application of CAE systems in forming of drawpieces with use rubber-pad forming processesZastosowanie systemów CAE w projektowaniu procesów tłoczenia z użyciem odkształcalnych narzędzi / D. WOŹNIAK, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, T. Pieja // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol.57 iss. 4, s. 1179–1187. — Bibliogr. s. 1187

 • keywords: drawing, rubber forming, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0132-2

3
 • Application of numerical and photogrammetric systems to verification of tools designated for deep drawing process / WOŹNIAK Dawid, GŁOWACKI Mirosław, ŻABA Krzysztof, JĘDRZEJCZYK Dariusz, NOWOSIELSKI Maciej // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 97. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1534–1539. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1539, Abstr.

 • keywords: finite element method, deep drawing, bathtub, restraining force, geometrical drawbead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer aided of experiments determining the characteristics of cutting steel deformed at high temperaturesKomputerowe wspomaganie eksperymentów określających właściwości stali automatowej odkształcanej w wysokich temperaturach / Dawid WOŹNIAK, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 389–398. — Bibliogr. s. 398, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: MES, krzywe umocnienia, ekstra wysokie temperatury, stan półciekły

  keywords: semisolid state of steel, very high temperature deformation, strain-stress curve, FEM solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Computer and experimental modeling of flow forming process : abstract / Krzysztof ŻABA, Marcin HOJNY, Dawid WOŹNIAK, Maciej NOWOSIELSKI // W: PANACM 2015 [Dokument elektroniczny] : 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics in conjunction with the XI Argentine congress on Computational mechanics, MECOM 2015 : 27–29 April, 2015, Buenos Aires, Argentina : technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Barcelona : CIMNE, 2015. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/panacm2015/admin/files/fileabstract/a469.pdf [2015-06-10]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Computer models of the rotary forming process and their optimization / Maciej NOWOSIELSKI, Krzysztof ŻABA, Michał KWIATKOWSKI, Dawid WOŹNIAK, Tomasz Pieja // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 76

 • keywords: parameters, flow forming, superalloys, laser heating, product quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • From concept to product - application of inventium suite system in the design new technology of sink stamping processOd koncepcji do produktu - zastosowanie pakietu inventium w projektowaniu technologii produkcji zlewozmywaka / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 399–407. — Bibliogr. s. 407, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, tłoczenie

  keywords: drawing, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of rotary forming process parameters on the quality of the final products made of nickel superalloys (Inconel®) sheets / Maciej NOWOSIELSKI, Krzysztof ŻABA, Michał KWIATKOWSKI, Dawid WOŹNIAK, Tomasz Pieja // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 121–122. — Bibliogr. s. 122

 • keywords: parameters, flow forming, superalloys, laser heating, product quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Numerical and experimental forming of axisymmetric products using flow forming method for hard-to-deform material / WOŹNIAK Dawid, HOJNY Marcin, GŁOWACKI Mirosław, Gądek Tomasz // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 107. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6] poz. 4121. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8 oraz zakres stron: 452–457

 • keywords: FEM modelling, flow forming, hard to deform material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Numerical and experimental forming of axisymmetric products using methods of deep drawing and flow formingNumeryczne i eksperymentalne kształtowanie wyrobów osiowosymetrycznych metodą tłoczenia oraz kształtowania obrotowego / D. WOŹNIAK, M. HOJNY, T. Gądek, M. GŁOWACKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2827–2832. — Bibliogr. s. 2832. — M. Głowacki – dod. afiliacja: The Jan Kochanowski University, Kielce

 • keywords: FEM modelling, deep drawing, flow forming, hard to deform material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15.15/amm-2015-0453

11
 • Numeryczne i eksperymentalne kształtowanie wyrobów osiowosymetrycznych metodą tłoczenia oraz kształtowania obrotowegoNumerical and experimental forming of axisymmetrical products by the method of deep drawing and flow forming / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Tomasz Gądek, Mirosław GŁOWACKI // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Podstawy fizykalne reologii oraz modelu zmian naprężenia uplastyczniającego odkształcania stali w stanie półciekłymPhysical basis of rheology and changes of flow stress model deformation of the steel in semi solid state / Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI, Dawid WOŹNIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 9, s. 653–660. — Bibliogr. s. 660

 • słowa kluczowe: wysokie temperatury, plastyczność, krzywe odkształcenie-naprężenie, stan półciekły

  keywords: extra-high temperatures, plasticity, semisolid state, strain-stress curves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Procesy kształtowania obrotowego - problemy numeryczne i eksperymentalneThe rotary forming processes - numerical and experimental problems / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 147–148. — Tekst pol.-ang.. — M. Głowacki - dod. afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • System internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej staliWeb system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformation / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Adrian GUMUŁA, Dawid WOŹNIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 R. 81 nr 2, s. 115–121. — Bibliogr. s. 121

 • słowa kluczowe: obliczenia równoległe, analiza odwrotna, modelowanie MES, krzepnięcie, stan półciekły

  keywords: inverse analysis, solidification, parallel computation, semisolid state, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Systemy CAE w zastosowaniu do projektowania technologii formowania wytłoczek przy użyciu narzędzi odkształcalnychApplication of CAE systems in forming of drawpieces with use rubber-pad forming processes / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Web system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformationSystem internetowy poświęcony obliczeniom równoległym w modelowaniu strefy półciekłej stali / T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, A. GUMUŁA, D. WOŹNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 865–870. — Bibliogr. s. 870

 • keywords: inverse analysis, solidification, parallel computation, semisolid state, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0146

17
 • Zastosowanie systemów MES oraz fotogrametrycznych w procesie weryfikacji technologii tłoczenia wanny 1600Application of FEM and photogrammetric systems in verification of stamping process of bathtub 1600 / WOŹNIAK D., HOJNY M., JĘDRZEJCZYK D., GŁOWACKI M. // W: KomPlasTech 2014 : informatyka w technologii metali : Wisła Malinka, 19–22 stycznia 2014 : program XXI konferencji : streszczenia prac. — [Wisła Malinka : s. n.], [2014]. — S. 13. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, głębokie tłoczenie, wanna, siła hamowania, geometryczny model progu ciągowego

  keywords: finite element method, deep drawing, bathtub, restraining force, geometrical drawbead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie systemów MES oraz fotogrametrycznych w procesie weryfikacji technologii tłoczenia wanny 1600Application of FEM and photogrammetric systems in verification of stamping process of bathtub 1600 / Dawid WOŹNIAK, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 1, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, głębokie tłoczenie, wanna, siła hamowania, geometryczny model progu ciągowego

  keywords: finite element method, deep drawing, bathtub, restraining force, geometrical drawbead

  cyfrowy identyfikator dokumentu: