Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Mrocheń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57204184409

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • Alternative to unmanned aerial vehicles – original photogrammetric method of generating digital terrain model and orthmosaics of archaeological sites / Paulina Cierpich, Dawid MROCHEŃ, Anna Wójcik, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2019]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 21). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-10525.pdf [2019-04-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Determination of flakiness index (FI) and shape index (SI) using open source digital image analysis software / OLEKSIK K., OSTROWSKI K., MROCHEŃ  D. // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Distribution of tilts within single blocs of observation line in mining areas / Dawid MROCHEŃ // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 50–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

 • keywords: deformation of the ground surface, measurement base, tilts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/kdimu1609

6
 • Dokładność prognozowania obniżeń powierzchni terenu[Accuracy of forecasting surface subsidence] / Dawid MROCHEŃ // W: KDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-6-5. — S. 50–51. — Bibliogr. s. 51

 • słowa kluczowe: dokładność, prognozowanie, obniżenia, teoria Knothego

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Integration of the leveling observations and PSInSAR results for monitoring deformations caused by underground mining / Wojciech T. WITKOWSKI, Dawid MROCHEŃ, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH // W: IGARSS 2021 [Dokument elektroniczny] : 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium : July 12-16 2021, virtual, Brussels, Belgium : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2021. — Dod. ISBN 978-1-6654-0369-6. — e-ISBN: 978-1-6654-0368-9. — S. 6614–6617. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://igarss2021.com/ [2021-07-28]. — Bibliogr. s. 6617, Abstr.. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

 • keywords: deformation, mining, PSInSAR, USCB, anomalies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IGARSS47720.2021.9553988

9
 • Land surface subsidence due to mining-induced tremors in the Upper Silesian Coal Basin (Poland) : case study / Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Dawid MROCHEŃ // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2020 vol. 12 iss. 23 art. no. 3923, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-30. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/23/3923/pdf

 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, DInSAR, mining induced tremors, land surface deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs12233923

10
11
 • Modelowanie dynamicznej niecki obniżeniowej z uwzględnieniem zmienności parametrów : [abstrakt][Modeling of dynamic subsidence trough taking into account the variability of the parameters : abstract] / Dawid MROCHEŃ // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : XI konferencja naukowo-techniczna organizowana pod patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju : 19–21 października 2016, Ustroń. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie niepełnych niecek obniżeniowychModelling of incomplete subsidence throughs / Dawid MROCHEŃ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2017 nr 7, s. 18–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, parametry teorii Knothego, niepełna niecka obniżeniowa, obrzeże eksploatacyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego[Assessment of the usefulness of unmanned aerial vehicles to inspection of erosive processes along tourist trails in terms of geomorphological mapping] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Rafał KOCIERZ, Edyta PUNIACH, Stanisław SZOMBARA, Michał NĘDZKA, Dawid MROCHEŃ, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK // W: XXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznegoAssessment of the usefulness of unmanned aerial vehicles to inspection of erosive processes along tourist trails in terms of geomorphological mapping / Paweł ĆWIĄKAŁA, Rafał KOCIERZ, Edyta PUNIACH, Stanisław SZOMBARA, Michał NĘDZKA, Dawid MROCHEŃ, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2018 nr II/1, s. 377–392. — Bibliogr. s. 390–391, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: erozja, bezzałogowe statki latające, fotogrametria niskopułapowa, kartowanie geomorfologiczne

  keywords: erosion, unmanned aerial vehicles, low altitude photogrammetry, geomorphological mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.2.1.025

15
 • Pomiary deformacji powierzchni terenu na krótkich bazach obserwacyjnych[Measurements of terrain surface deformation on short observation bases / Paweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 3 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Gdańsk 8.09.2018. — ISBN: 978-83-63058-82-1. — S. 36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Results of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey in Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan / Jarosław Bodzek, [et al.], Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, [et al.], Agnieszka OCHAŁEK, Dawid MROCHEŃ, Aleksandra Słodowska, Katarzyna Sawicka, Kacper Widuch, Hubert Dec, Maciej Bernaś, Anna Wójcik // W: Discovering Edom : Polish archaeological activity in southern Jordan / ed. by Piotr Kołodziejczyk. — Kraków : Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Euclid Foundation for Science Popularization, Institute of Archaeology. Jagiellonian University, 2019. — dod. ISBN 978-83-948382-8-7. — ISBN: 978-83-952339-4-4. — S. 69–85. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr.

 • keywords: laser scanning, photogrammetry, Roman Arabia, archaeological documentation, Tuwaneh, Arabia Petraea, caravaneserai

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33547/DiscEdom2019.04

17
 • Results of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma'an-Husseiniyeh), Southern Jordan / Jarosław Bodzek, [et al.], Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, [et al.], Agnieszka OCHAŁEK, Dawid MROCHEŃ, Aleksandra Słodowska, Katarzyna Sawicka, Kacper Widuch, Hubert Dec, Maciej Bernaś, Justyna Ruchała, Paulina Cierpich, Gabriela Maniak, Dajana Mielczarek // W: Discovering Edom : Polish archaeological activity in southern Jordan / ed. by Piotr Kołodziejczyk. — Kraków : Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Euclid Foundation for Science Popularization, Institute of Archaeology. Jagiellonian University, 2019. — dod. ISBN 978-83-948382-8-7. — ISBN: 978-83-952339-4-4. — S. 51–67. — Bibliogr. s. 65–66, Abstr.

 • keywords: laser scanning, photogrammetry, Dajaniya, Roman fort, Roman Arabia, Limes Arabicus, archaeological documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33547/DiscEdom2019.03

18
 • Rozkład nachyleń w obrębie pojedynczych boków linii obserwacyjnej na terenach górniczych[Distribution of tilts within an individual sides of measurement line of mining area] / Dawid MROCHEŃ // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 76–77. — Bibliogr. s. 77

 • słowa kluczowe: deformacje powierzchni terenu, baza pomiarowa, nachylenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Wpływ długości bazy pomiarowej na wyznaczane wartości odkształceń poziomych – przegląd literaturowyInfluence of length of survey site on the determined values of horizontal strains – literature review / Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 12, s. 107–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odkształcenia poziome, długość bazy pomiarowej

  keywords: horizontal strain, length of survey site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ długości bazy pomiarowej na wyznaczane wartości odkształceń poziomych – przegląd literatury[Influence of length of measuring base on determined values of horizontal strains – literature review] / Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ // W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ niepewności parametrów modelu na prognozowane wartości obniżeń[Impact of uncertainty of model parameters on predicted reduction values] / Zygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Dawid MROCHEŃ // W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Ustroń, 23–25 października 2019 r. : streszczenia referatów / Politechnika Śląska. — [Katowice : Politechnika Śląska], [2019]. — Opis wg okł.. — S. 23. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zmiany długości w obrębie pojedynczego boku linii obserwacyjnej[Changes of lenght within single side of observation line] / Paweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 165–171. — Bibliogr. s. 170–171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: