Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Wojakowski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7394-5959 orcid iD

ResearcherID: AAG-9267-2020

Scopus: 57199300172

PBN: 5e70920b878c28a04738f08a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
2
 • Analecta Archaeologica Ressoviensia ; ISSN 2084-4409 / volume eds. Sławomir Kadrow, Dariusz WOJAKOWSKI. — Rzeszów : Institute of Archaeology Rzeszów University, 2011. — vol. 6: Space–power–religion = Przestrzeń–władza–religia. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania synergii pomiędzy magazynowaniem gazu ziemnego a geologicznym magazynowaniem $CO_{2}$ – projekt AGaStorResearch of synergy between natural gas storage and $CO_{2}$ geological storage - AGaStor project / Stanisław NAGY, Łukasz KLIMKOWSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Bartosz PAPIERNIK, Barbara ULIASZ MISIAK, Dariusz WOJAKOWSKI // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2022 R. 25 nr 3, s. 12–13. — Summ., Streszcz.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Edukacja a epoka post-tożsamościEducation and the post-identity age / Dariusz WOJAKOWSKI // W: O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki - tradycja i współczesność : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu z okazji 80. urodzin / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, [et al.]. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. — ISBN: 978-83-8180-631-2. — S. 443–450. — Bibliogr. dla całości s. 495–550, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: tożsamość, nowe media, edukacja międzykulturowa, zmienność i niepewność tożsamości, post piśmienność

  keywords: identity, new media, intercultural education, fluency and uncertainty of identity, post literacy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Edukacja międzykulturowa a integracja europejska w kontekście badań lokalnych na pograniczu wschodnim i południowym PolskiIntercultural education and European integration in the context of local research in the Eastern and Southern borderland of Poland / Dariusz WOJAKOWSKI, Agata Nijander-Dudzińska // W: Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7611-750-8. — S. 114–130. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Europe – region – town: cultural roots in narrations at southern Polish borderland / Dariusz WOJAKOWSKI // Sociologie Românească ; ISSN 1220-5389. — 2011 vol. 9 nr 1, s. 141–153. — Bibliogr. s. 152–153, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Globalízacíâ studentív u lokal'nomu seredoviŝí (na prikladí âkísnih doslídžen' u m. Řzešív)[Globalisations of student's life in the local environment: the case of analitative datas from Rzeszów] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Molodížna polítika: problemi ta perspektivi, Vipusk 3 / red. nauk. Cvítlana Ŝudlo ; Mínísterstvo osvíti í nauki, molodí ta sportu Ukraïni, Drogobic'kij deržavnij pedagogíčnij uníversitet ímení Ivana Franka, Drogobic'ka fílíâ Socíologíčnoï asocíacíï Ukraïni. — Drogobič : Redakcíjno-vidavničij víddíl DDPU ím. Ivana Franka, 2012. — S. 131–135. — Bibliogr. s. 135. — Afiliacja: Gírničo-metalurgíjna akademíâ u Krakoví

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Granica – pogranicze – region: związki semantyczne w teorii socjologicznej i antropologii[Border – borderland – region: the semantic connections in the sociological theory and anthropology] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Konteksty regionalności : badania inter- i transdyscyplinarne / komitet red. Andrzej Kopiczko, [et al.]. — Olsztyn : Polska Akademia Nauk, 2019. — ISBN: 978-83-63305-63-5. — S. 78–87. — Bibliogr. w formie przypisów

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Granice narodu w czasach transnarodowych powiązań[Borders of nation in the times of transnational connections] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Lokalne, narodowe i inne... : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej / pod red. Piotra Bindera. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014. — ISBN: 978-83-7683-084-1. — S. 263–275. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Kłopoty z pograniczem : socjologia wobec tradycji i ponowoczesnościThe predicament of borderland : sociology towards its tradition and postmodernity / Dariusz WOJAKOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1897. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2013 z. 65, s. 419–431. — Bibliogr. s. 428–430, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z65/wojakowski.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Konstruktywizm w naukach społecznych[Constructivism in social sciences] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Współczesne teorie społeczne : w kręgu ujęć paradygmatycznych / red. nauk. Marek S. Szczepański, Anna Śliz. — Opole : Uniwersytet Opolski, 2019. — Wyd. 2 uzup. i popr.. — ISBN: 978-83-7395-861-6. — S. 137–163. — Bibliogr. s. 162–163

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Konstruowanie przestrzeni miasta w \emph{Sklepach cynamonowych} Brunona SchulzaThe construction of urban space in \emph{Sklepy cynamonowe} by Bruno Schulz / Dariusz WOJAKOWSKI // Konteksty ; ISSN 1230-6142. — 2019 R. 73 nr 1–2, s. 153–160. — Bibliogr. s. 159–160, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • „Kresowe ideologie” w lokalnych społecznościach Polski Wschodniej[„Frontier ideologies” in the local communities of Eastern Poland] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Polska Wschodnia i orientalizm / red. nauk. Tomasz Zarycki. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013. — ISBN: 978-83-7383-670-9. — S. 134–145. — Bibliogr. s. 144-145. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Living in the global flows and the „second hand” globalization. Immigrants' strategies of the interpretation of the experience of migration / Dariusz WOJAKOWSKI // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 797. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Local government – from the „small state” to the social fieldWładza lokalna – od „małego państwa” do pola społecznego / Agata Nijander-Dudzińska, Dariusz WOJAKOWSKI // Analecta Archaeologica Ressoviensia / Institute of Archaeology Rzeszów University ; ISSN 2084-4409. — 2011 vol. 6 space–power–religion = Przestrzeń–władza–religia, s. 109–132. — Bibliogr. s. 121–123, Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mental'ní kordoni v Êvropí bez kordonív[Mental borders in Europe without borders] / Dariusz WOJAKOWSKI. — Kiïv : Nìka-Centr, 2012. — 320 s.. — (Seríâ "Zmína paradigmi" ; vip. 16). — Bibliogr. s. 300–316. — ISBN: 978-966-521-621-6. — Dod. ISBN 978-966-521-162-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mniejszości wobec dominacji kulturowej i przemian demokratycznych w Polsce : Ślązacy i Ukraińcy[Minorities in the face of cultural domination and democratic changes in Poland : Silesians and Ukrainians] / Maria SZMEJA, Dariusz WOJAKOWSKI // W: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2019. — ISBN: 978-83-7688-537-7. — S. 186–203. — Bibliogr. s. 200-203

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • O dyskursie archeologiczno-socjologicznymOn archeological-sociological discourse / Sławomir Kadrow, Dariusz WOJAKOWSKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2014 t. 13/2, s. 7–17. — Bibliogr. s. 14–17, Abstr.

 • słowa kluczowe: dyskurs archeologiczno-socjologiczny, archeologia, badania archeologiczne, teoria społeczna, powrót do rzeczy w humanistyce, socjologia życia codziennego

  keywords: archeological-sociological discourse, theories of society and archeological research, archaeology, return to things in humanities, sociology of everyday life

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2014.13.2.7

22
 • O różnorodności doświadczenia wielokulturowości na Podkarpaciu[The diversity of the experience of multiculturalism at Podkarpacie region] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Region i regionalizm w socjologii i politologii : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Pawłowskiej, Zbigniewa Rykla. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. — ISBN: 978-83-7338-791-9. — S. 82–91. — Bibliogr. s. 90–91. — Afiliacja: Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Past, conflicts and seeking of reconciliation on the Polish-Ukrainian borderland / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Reconcilation in bloodlands : assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe / ed. Jacek Kurczewski. — Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014. — (Polish Studies in Culture, Nations and Politics / eds. Joanna Kurczewska, Yasuko Shibata ; ISSN 2192-1822 ; vol. 3). — ISBN: 978-3-631-64502-4 ; e-ISBN: 978-3-653-03398-4. — S. 271–300. — Bibliogr. s. 297–300

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pogranicze w czasach niepewności : pierwsze reakcje na COVID-19 na południowym pograniczu PolskiThe borderland in a time of uncertainty : initial responses to COVID-19 in Poland's southern border areas / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Granice, pogranicza i dalej - niekończąca się przygoda : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kurczowi / red. Marcin Dębicki, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. — ISBN: 978-83-66849-25-9. — S. 73–85. — Bibliogr. s. 84–85. — Dostęp również online: {https://scholar.com.pl/pl/index.php?controller=attachment=840} [2021-12-23]. Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wKrakowie

  orcid iD
 • keywords: borderland, local communities, COVID-19, southern Polish border, cross border relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przetwarzanie i kreowanie marki lokalnej i narodowej w Przemyślu i Sanoku – perspektywa jednostkowa czy instytucjonalna?Processing and creation of national and local brands in Przemyśl and Sanok – an individual or institutional perspective? / Dariusz WOJAKOWSKI, Agata Nijander-Dudzińska // W: Kultury narodowe i lokalne a polityka : powiązania w różnych kontekstach / pod red. Joanny Kurczewskiej i Zdzisława Macha przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2019. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; Edycja V - ,,Solidarność w czasach nieufności”). — ISBN: 978-83-7683-178-7. — S. 57–80. — Bibliogr. s. 79–80, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: instytucje kultury, społeczności lokalne, działania na rzecz marki, indywidualizm vs. instytucjonalizm

  keywords: branding, cultural institutions, local communities, individualism vs institutionalism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: