Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Wiewiórka, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a0473910cc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza drgań powierzchni terenu wywołanych pękaniem warstw skalnychAnalysis of surface oscillation caused by strata cracking / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 427–435. — Bibliogr. s. 435, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_41.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, dynamika, tąpania, zjawiska falowe

  keywords: geomechanics, dynamics, rock bursts, wave phenomena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza stateczności zbiornika retencyjnego w rejonie szybu „Chrobry” ZGH BolesławAnalysis of storage bunker stability in the region of the shaft “Chrobry” ZGH Bolesław / Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek SEPIAŁ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 629–639. — Bibliogr. s. 638–639, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_64.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, stateczność wyrobisk, budownictwo podziemne

  keywords: rock mechanics, stability of excavations, underground construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworu[Physical identification of dynamic rock mass models] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Wykorzystanie wyników badań eksperymentalnych do modelowania matematycznego skał i górotworu : III krajowa konferencja Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał : 26 listopada 2009 / Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał, ISRM National Group of International Society for Rock Mechanics. — Gliwice : Politechnika Śląska, [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworuPhysical identification of dynamic rock mass models / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 3–4, s. 17–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komputerowa symulacja skutków pękania pojedynczej warstwy geologicznejComputer modelling of strata cracking in the single geological layer / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 571–581. — Bibliogr. s. 581, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kształtowanie się przemieszczeń i naprężeń pionowych w pokładzie nieregularnie nadebranymForming of displacements and vertical stresses in erratically overworked seam / Dariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Górnicze zagrożenia naturalne 2006 : głębokość eksploatacji a zagrożenia górnicze : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 7–10. 11. 2006, Ustroń, Polska = Natural mining hazards 2006 : depth of mining and mining hazards : XIII international scientific-technical conference / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — Katowice : GIG, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelling the impact of active fault on excavation chambers in the conditions of Legnica-Glogow Copper AreaModelowanie wpływu czynnego uskoku na wiązkę wyrobisk komorowych w warunkach LGOM / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 307-314. — Bibliogr. s. 314, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.307.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie wpływu czynnego uskoku na wiązkę wyrobisk komorowych w warunkach LGOM : [streszczenie][Modelling the impact of active fault on excavation chambers in the conditions of LGOM] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowanie wpływu zaburzeń tektonicznych na drgania stropu w górotworze uwarstwionymModeling of inluence income of tectonic disturbance on roof oscillations in to stratified rock mass / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 359–369. — Bibliogr. s. 369, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_33.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, modelowanie komputerowe, dynamika

  keywords: numerical modelling, dynamics, rock mechanics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Opracowanie warunków poprawnego stosowania obudowy wraz z oceną stateczności przekopu wschodniego z objazdem wozów Granby W-1Determination of conditions for correct application of reinforcement as well as stability assesment of the eastern cross-cut with turn-round of wagons W-1 / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.–12. október 2007 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, člen ZSVTS [etc.]. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-5-6. — S. 236–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przebudowa skrzyżowania głównych wyrobisk udostęniających na poziomie 650 m w kopalni PIAST z zastosowaniem obudowy „Polytrac”Re-supporting of mining galleries crossing on level 650 m by application of supporting POLYTRAC in mine PIAST / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jan Krella, Jacek Kudela // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 207–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przykłady zastosowania metod numerycznych w mechanice ośrodków skalnych[Examples of employment of numerical methods in rock mechanics] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: MES 2007 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : streszczenia / zespół red. Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 133. — Pełny tekst W: MES 2007 [Dokument elektroniczny] : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / zespół red. Marian Klasztorny, Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis referatów”). — Bibliogr. s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przykłady zastosowania metod numerycznych w mechanice ośrodków skalnychExamples of application numerical methods in rock mechanics / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2008 R. 67 nr 11, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób przebudowy skrzyżowania głównych wyrobisk transportowych na poziomie 650 m w KWK PIAST obudową typu KONTIRe-supporting of the main transport ways on level 650 m in KWK Piast by supports of KONTI type / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 196–205. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stateczność zbiornika Z-3, podlegającego wpływom podwyższonych ciśnień górotworu i ustalenie sposobów jego utrzymania w KWK „Piast”The stability of bin Z-3 exposed to influences of increased rock pressures and determination of ways for their elimination in KWK “Piast” / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.–12. október 2007 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, člen ZSVTS [etc.]. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-5-6. — S. 221–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Utrzymanie stateczności chodnika transportowego w dwustronnym otoczeniu zrobów przy eksploatacji wielowarstwowej pokładu 510 w ZG PiekaryStability of the transport ways with stopes on both sides utilizing the multi-layer supports 510 in ZG Piekary / Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Dariusz Rębielak, Cezary Cebula, Stefan Kołodziejczyk // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 175–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ czynnego uskoku na wyrobiska eksploatacyjne w warunkach kopalni węgla kamiennego[Impact of active fault on excavations in the conditions of a coal mine] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ czynnego uskoku na wyrobiska eksploatacyjne w warunkach kopalni węgla kamiennegoImpact of active fault on excavations in the conditions of a coal mine / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 96–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dynamika, metody numeryczne, mechanika górotworu, uskoki

  keywords: dynamics, numerical methods, faults, rock mass mechanics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ modelu numerycznego na ocenę konwergencji komór magazynowych gazu ziemnegoInfluence of numerical model on underground natural gas storage caverns convergence / Jarosław Ślizowski, Kazimierz Urbańczyk, Dariusz WIEWIÓRKA, Leszek Lankof, Karolina Wojtuszewska // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 15–16. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ nagłej utraty podporności stropu wyrobiska ścianowego na stan przemieszczenia górotworuInfluence of sudden loos of roof support on stress field in rock mass / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 767–776. — Bibliogr. s. 776, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ naruszenia ciągłości warstw skalnych na generowanie w nich zjawisk dynamicznych[Influence of strata discontinuity on dynamic effect generating in them] / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // W: Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : VIII konferencja naukowo-techniczna. — [Polska : s. n.], [2003]. — S. [1–9]. — Bibliogr. s. [9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ naruszenia ciągłości warstw skalnych na generowanie w nich zjawisk dynamicznychImpact of discontinuities in rock layers on generation in them dynamical effects / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2004 vol. 53 nr 6, s. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : VIII konferencja naukowo-techniczna. Cz. 2 : 15-18.10.2003, Rynia, Polska

 • słowa kluczowe: dynamika, metody numeryczne, mechanika górotworu, tąpania

  keywords: dynamics, numerical methods, rock mass, crumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ pękania warstw skalnych na generowanie zjawisk dynamicznych w górotworzeInfluence of strata cracking on dynamic effect generation in the rock mass / Dariusz WIEWIÓRKA // W: Baníctvo, geológia a životné prostredia v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 13. – 14. október 2005 = Mining, geology and environment in the European Union : conference proceedings from the international conference / Slovenská banícka spoločnost'. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 184–192. — Bibliogr. s. 192, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie pomiarów geodezyjnych do identyfikacji cyfrowych modeli górotworuThe use of geodetic surveys for identification of digital rock mass models / Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 4, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: