Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Sala, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1723-0008 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zastosowania metody georadarowej do detekcji osadów ochrowychAnalysis of possibility of application of the GPR method for detection of ochreous sediments / Dariusz SALA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 49–59. — Bibliogr. s. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chemical composition of waters and bottom sediments from lakes in the Osielsko region / D. PIETRUCIN, D. SALA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 184. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Formy związania żelaza w utworach ochrowych z Zabratówki koło DynowaIron speciation in the ochreous sediments from Zabratówka near Dynów / Dariusz SALA, Grzegorz RZEPA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 4 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7493-755-9. — S. 193–202. — Bibliogr. s. 201–202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geochemical studies of the Jagoda River environment within Leżajsk area (Southern Poland) / SALA Dariusz, DUDA Paulina // W: 2\textsuperscript{nd} international geosciences student conference [Dokument elektroniczny] : 9–12 July 2011 in Krakow, Poland : conference materials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : AGH], 2011. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geochemistry of waters and bottom sediments in landslide lakes of the Babiogórski National Park / Dariusz SALA, Grzegorz RZEPA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2010 vol. 36, s. 69–71. — Bibliogr. s. 70–71. — Contemporary problems of geochemistry : the 1st conference organized by the Geochemical Group of the Mineralogical Society of Poland : Kielce, September 27–30, 2010 : abstracts, excursion and field session guide / eds. Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2010]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Geology and mineralogy of ochreous sediments from Zabratówka - preliminary results : [abstract] / D. SALA, G. RZEPA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 1 dod.: Geovestník, s. 72. — Herlandia 2010 : 11th international conference of young geologists : Svätý Jur, Slovak Republic 29. April - 1. May 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Identyfikacja składu mineralno-chemicznego ochry z grobów podkurhanowych we wsi Haji Nyżni koło DrohobyczaIdentification of the mineral-chemical composition of ochre from burials under barrows in the village of Haji Nyżni near Drohobycz / Tadeusz RATAJCZAK, Dariusz SALA // W: Prahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru = Starodavnì kurgani (III tis. do P. H.) u selì Gaï Nižni bilâ Drogobiča na pravoberežžì verhn'ogo Dnìstra / Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz ; z aneksami Marii Łanczot [et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja Prehistorii Karpat, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza. — Kraków : "Secesja", 2011. — ISBN: 978-83-7676-083-4. — S. 177–191. — Bibliogr. s. 178., Abstr.. — Tekst pol.-ukr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of selected factors on the rheological properties of fly ash suspensions / SALA Dariusz // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2009 g. : programma ; rabočie materialy / Federal'noe agentstvo no obrazovaniû ; Gosudarstvennoe obrazovatel'noe yčreždenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ Sankt–Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut imeni G. V. Plehanova (tehničeskij universitet). — Sankt–Petersburg : GI, 2009. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kompleksowe badania geofizyczne i geologiczne w celu rozpoznania nagromadzenia osadów ochrowych w rejonie miejscowości Zabratówka koło RzeszowaComprehensive geophysical and geological research for recognition of ochreous sediments in Zabratówka, village near Rzeszów / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Dariusz SALA, Tadeusz RATAJCZAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 4, s. 537–553. — Bibliogr. s. 551–552, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: metoda georadarowa, ochra karpacka, geochemia

  keywords: GPR method, geochemistry, Carpathian ochre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wykorzystania niektórych metod geofizycznych w poszukiwaniu i dokumentowaniu czwartorzędowych nagromadzeń rud żelazaThe possibilities of using of selected geophysical methods for prospecting and documenting of quaternary iron ore deposits / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA, Dariusz SALA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 2, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98

 • słowa kluczowe: metoda georadarowa, ochra, rudy darniowe, geofizyczne metody magnetyczne

  keywords: GPR method, ochre, bog iron ores, geophysical magnetic methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Petrography of Middle-Jurassic carbonate concretions from the Kardan valley (northern slopes of the Caucasus) : preliminary results / D. SALA, J. BAZARNIK, J. CZERNY, A. GAWEŁ // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 16. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Possibilities od ground penetrating radar technique for location of the Carpathian ochre in the village of Zabratówka near Rzeszów (SE Poland) / D. SALA, T. GOŁĘBIOWSKI, A. Lis // W: Herlandia [Dokument elektroniczny] : XIII. international conference of young geologists : Herl'any 26.–28.04.2012 : proceedings : abstract book / eds. Barbara Zahradníková, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Geological Club, 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970924-0-5. — S. 23–24. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Preliminary results of geochemical investigations of landslide lakes in the Babia Góra National Park / Dariusz SALA, Grzegorz RZEPA // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 79–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Preliminary results of geochemical investigations of landslide lakes in the Babia Góra National Park / D. SALA, G. RZEPA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 270–271. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6.4.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The evaluation of contamination of landslide lakes in the Babia Góra National Park / D. SALA, G. RZEPA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 368. — Herlandia 2009 : 10th international conference of young geologists : Herl'any 2.–4.4.2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ zawartości soli na własności zawiesin popiołów lotnych na przykładzie popiołów z elektrowni Rybnik : [streszczenie]Influence of the salt content on the properties of fly ash suspension on example of ash from Rybnik power plant : [abstract] / Dariusz SALA // W: Sesje Studenckich Kół Naukowych : materiały XLIX Sesji Pionu Górniczego : Kraków, 11 grudnia 2008 r. : program Sesji, informacje o kołach naukowych, streszczenia referatów / oprac. red. Mieczysław Ślósarz, Paweł Bogacz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, [2008]. — ISBN: 978-83-88316-84-5. — S. 169. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wstępne wyniki badań właściwości sorpcyjnych utworów ochrowych z ZabratówkiSorption properties of ochreous sediments from Zabratówka – preliminary results / Dariusz SALA, Grzegorz RZEPA // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 409–424. — Bibliogr. s. 422–424, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ochra, sorpcja metali, sorpcja anionów, naturalne sorbenty

  keywords: ochre, natural sorbents, cation sorption, anion sorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wycieki ropy naftowej a środowisko naturalne w Karpatach – wstępne wyniki badańOil seeps and natural environment in the Polish Carpathians – preliminary results / Michał MARUTA, Dariusz SALA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 4 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7493-755-9. — S. 119–127. — Bibliogr. s. 126–127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: