Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Fuksa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5519-5923 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 36102462200

PBN: 5e70922b878c28a04739105b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 87, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • A method for assessing the impact of changes in demand for coal on the structure of coal grades produced by mines / Dariusz FUKSA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 21 art. no. 7111, s. 1-34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 33-34, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-01. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7111/pdf

  orcid iD
 • keywords: Monte Carlo simulation, simplex algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14217111

2
3
 • Analiz urovnâ zagrâzneniâ vozduha na primere gorodskoj aglomeracii Katowic[Analysis of air pollution on the example of Katowice agglomeration] / E. CISZYŃSKA, D. FUKSA // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 20–22 aprelâ 2011 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Gosudarstvennoe Obrazovatel'noe Učreždenie Vysšego Professional'nogo Obrazovaniâ Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Gornyj Institut imeni G. V. Plehanova (Tehničeskij Universitet). — Sankt-Peterburg : GI, 2011. — Dod. ISBN 978-5-94211-504-3. — ISBN: 978-5-94211-506-7. — S. 189–191. — Bibliogr. s. 191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza i prognoza zanieczyszczeń powietrza na przykładzie aglomeracji miejskiej Krakowa[Analysis and prognosis of air pollution for instance Cracow's agglomeration] / Dariusz FUKSA, Ewa CISZYŃSKA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 446–455. — Bibliogr. s. 455, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza postoptymalna jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne w górnictwie węgla kamiennegoPostoptimal analysis as instrument to assisting decisions processes in coal mining branch / Dariusz FUKSA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wieloasortymentowego progu rentowności na przykładzie kopalni węgla kamiennego[Analysis of multi-range profitability using examples of coal mines] / Dariusz FUKSA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod. red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 314–319. — Bibliogr. s. 319, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej spółki węglowej[Analysis of the impact of demand changes on utilization of production capabilities of a coal firm] / Dariusz FUKSA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006. — Zbiór zawiera referaty wygłoszone w ramach IX Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 16–18 stycznia 2006, Zakopane. — S. 376–384. — Bibliogr. s. 383–384, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczegoAnalysis of the impact of changes in the demand of hard coal consumers on the degree of utilization of production capacity in mines of a multi-facility mining enterprise / Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 56–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda Monte Carlo, analiza, zdolność produkcyjna, algorytm Simplex

  keywords: analysis, production capacity, Monte Carlo method, simplex algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of the breakeven point mining company in terms of a variable level of demand for coal / D. FUKSA // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 93–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of the impact of demand changes on the profit and the degree of operating leverage of a mining company / Dariusz FUKSA // W: Information systems in management. 10, Computer aided logistics / scientific eds. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski ; Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Department of Informatics. — Warsaw : WULS Press, 2011. — ISBN: 978-83-7583-265-5. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychThe assignation of fixed and variable costs of opencast mines: rock and road raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dariusz FUKSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/1, s. 45–78. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, koszty zmienne, koszty stałe, koszty operacyjne, metoda księgowa, metoda podziału

  keywords: least squares method, operating costs, variable costs, fixed costs, accountancy method, method of assignation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczegoInvestigations into motivating expectations of workers of the extracting industry / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Concept of determination and analysis of the break-even point for a mining enterpriseKoncepcja obliczania wieloasortymentowego progu rentowności dla przedsiębiorstwa górniczego / Dariusz FUKSA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 395–410. — Bibliogr. s. 410. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93143/PDF/10267-Volume58_Issue2-08_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: wieloasortymentowy próg rentowności, analiza wrażliwości, wielkości graniczne, marginesy bezpieczeństwa

  keywords: sensitivity analysis, multi-assortment break even point, safety margins, border sizes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0027

15
 • Consolidation of mining enterprises as a chance to make the Polish mining industry profitableKonsolidacja przedsiębiorstw górniczych szansą na rentowność polskiego górnictwa / Dariusz FUKSA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 47–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: optymalizacja, konsolidacja, analiza postoptymalna

  keywords: optimisation, consolidation, post optimal analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-06

16
 • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczychControlling of human resources in the Polish mining companies / Mieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, zasoby ludzkie, controlling, mierniki

  keywords: mining, controlling, human resources, meters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dekompozycja szeregów czasowych z wykorzystaniem metody DCTDecomposing of time series using DCT method / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — Na s. tyt. dodatkowo: 10 lat – Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. — S. 243–250. — Bibliogr. s. 249, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Efektywne technologie eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennegoEffective technologies of mining thin seams of hard coal / Dariusz FUKSA, Piotr KIPCZAK, Ewa CISZYŃSKA // W: KOMTECH 2014 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014. — ISBN: 978-83-60708-83-5. — S. 83–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznychThe study of sale seasonality in opencast mine of rock and raw materials performed by the use of statistic methods / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Dariusz FUKSA, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: sezonowość sprzedaży, metoda CHAID, wykres ramka-wąsy

  keywords: CHAID method, box and whisker plot, sale seasonality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczychStyles of management in mining companies / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, zarządzanie, przywództwo, style kierowania

  keywords: mining industry, management, leadership, styles of management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Innovative method for calculating the break-even for multi-assortment production / Dariusz FUKSA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 14 art. no. 4213, s. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-12. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4213/pdf

  orcid iD
 • keywords: multi-assortment break even, coal mines, percentage threshold

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14144213

22
 • Istota i sposoby modyfikacji transportu kopalnianegoMine transport – analysis of hard coal haulage / Dariusz FUKSA, Anna WILKOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4237–4244. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4243–4244, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przenośniki taśmowe, transport kopalniany, zsypnie, przenośniki zgrzebłowe

  keywords: transport, efficiency, mining machines, haulage, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym[Computer-aided management of selected areas of a coal mining enterprise] / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — ISBN: 978-83-930399-4-4. — S. 790–798. — Bibliogr. s. 797–798. — Afiliacja autorów: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania rentownością przedsiębiorstwa górniczegoComputer-aided management of mining enterprise profitability / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 70–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Koncepcja opustów cenowych jako element polityki kredytowej przedsiębiorstwa górniczegoReduction in price conception as element of mining enterprise credit policy / Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65, nr 9, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: