Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Cichoń, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4198-1530 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392038

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Efektywne zarządzanie nieruchomościami w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznychEffective estate management in aspect of income tax of physical persons / Dariusz CICHOŃ, Agnieszka Cichoń // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 209–220. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rxr00c7.wbg2.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-2/50-2-01.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami

  keywords: estate management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Enhancing the activity of employees of the communication department of an energy sector company / Yuliia Malynovska, Iryna Bashynska, Dariusz CICHOŃ, Yuriy Malynovskyy, Dariusz SALA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 13 art. no. 4701, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/13/4701/pdf?version=1656325519

  orcid iD
 • keywords: game theory, energy sector, sustainable growth, communications, material reward, motivational technology, communication project, information project

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15134701

3
 • Environmental aspects of residential property management in PolandŚrodowiskowe aspekty gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce / Dariusz CICHOŃ // W: Local economy in theory and practice : local development governance aspects / eds. Ryszard Brol, Andrzej Sztando. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 283). — ISBN: 978-83-7695-333-5. — S. 24–31. — Bibliogr. s. 31, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: środowisko, nieruchomości mieszkaniowe, nieruchomości

  keywords: environment, property, residential real estate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Etyczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi w PolsceEthics aspect of property management in Poland / Dariusz CICHOŃ, Paweł BZOWY // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 425–430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Formy realizacji i finansowania w sektorze budownictwa mieszkaniowego[Realization and financing forms in housing construction sector] / Dariusz CICHOŃ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne : międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 20–21.06.2008 / oprac. i red. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; Katedra Zarządzania WZiI ATH w Bielsku-Białej ; Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją WZ AGH w Krakowie ; Katedra Zarządzania i Psychologii Stosowanej WZ WSZOP w Katowicach. — [Polska] ; [s. n.], 2008. — ISBN: 978-83-7464-187-6. — S. 137–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.. — Na stronie tyt. podano błędny rok: 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Funkcja wartości nieruchomości w restrukturyzacji polskich przedsiębiorstwFunction of value of estate in restructuring of Polish enterprises / Dariusz CICHOŃ // W: Zarządzanie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego – wybrane zagadnienia rozwoju procesów gospodarowania w skali świata, kraju, branży i przedsiębiorstwa : monografia = [monograph] = Management under conditions of social-economic crisis – selected problems of development of management process in the world, country, industry and enterprise / red. nauk. Honorata Howaniec, [et al.]. — Bielsko Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-83-7. — S. 231–252. — Bibliogr. s. 252, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Globalizacja jako przyczyna zmian w systemach zarządzania przepływem pracy[Globalisation as a reason for changes in workflow systems] / Dariusz SALA, Dariusz CICHOŃ, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym / red. Marek Lisiecki. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. — (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 7). — ISBN10: 83-7363-377-4. — S. 275–281. — Bibliogr. s. 281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Gospodarka przestrzenna[Spatial development] / Dariusz CICHOŃ, Ewa Potrawka // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 169–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Information flow management for decision-making purposes / Dariusz SALA, Dariusz CICHOŃ // W: 4\textsuperscript{th} International conference of PhD students : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003, Economics I / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 225–229. — Bibliogr. s. 229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Innovative activity in touristic on the real estate market / Dariusz CICHOŃ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 30. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2020-12-29]

 • keywords: real estate market, building engineering, pro-ecological activities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Innovative activity of companies in Poland with particular emphasis on the real estate market / Dariusz CICHOŃ // W: Restructuring management : models – changes – development / eds. Marek Dziura, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek. — Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, [2020]. — ISBN: 978-83-7285-941-9 ; e-ISBN: 978-83-7285-942-6. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 144–145, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kierunki działań usprawniających rynek nieruchomościImprovement directions of property market / Dariusz CICHOŃ // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Cz. 2 / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Organizacji i Zarządzania. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, 2002. — ISBN10: 83-89042-03-7. — S. 427–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kierunki rozwoju alternatywnych rodzajów transportu w Polsce na przykładzie przedsiębiorstw branży hutnictwa[Development trends of an alternative kinds of transport in Poland on the example of metallurgy enterprises] / Dariusz CICHOŃ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : X konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 czerwca 2002 / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 30). — ISBN10: 8387745812. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Koncepcja gospodarowania nieruchomościami w PolsceProperty management issues in Poland / Dariusz CICHOŃ // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The concepts, methods and conditions of the development organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0559). — ISBN: 978-83-7464-706-9. — S. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kryzys przemysłu stalowego w Polsce i kierunki jego przeobrażeń[Crisis of steel industry in Poland and directions of its transformation] / Dariusz CICHOŃ, Dariusz SALA // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / pod red. nauk. Jana Skalika. — Wrocław : Cornetis sp. z o. o. : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania AE, 2003. — ISBN10: 83-919540-5-6. — S. 239–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] / pod red. Władysława J. Brzeskiego, Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — 856, [2] s.. — (Biblioteka EIN). — Bibliogr. s. [857–858]. — ISBN: 978-83-924959-0-1. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nieruchomości w Polsce : pośrednistwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] / pod red. Władysława J. Brzeskiego, Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.].. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — 952 s.. — (Biblioteka EIN). — Bibliogr. s. 949–952. — ISBN: 978-83-924959-2-5. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium : monografia[Real estates in Poland : brokerage and management : compendium] / pod red. Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3 uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — 935 s.. — (Biblioteka EIN). — Bibliogr. s. 921–935. — ISBN: 978-83-924959-5-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nieruchomości w procesach restrukturyzacyjnychReal estates in the restructuring process / Dariusz CICHOŃ // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring potential under globalization and new economy conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : KEiOP UE, 2007. — ISBN: 978-83-924656-3-8. — S. 1025–1037. — Bibliogr. s. 1037, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ochrona trwałości stosunku najmu mieszkań w Unii Europejskiej na przykładzie Republiki Federalnej NiemiecPermanence protection of relation of renting flats in European Union on the example of Germany / Dariusz CICHOŃ, Dariusz SALA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1011–1018. — Bibliogr. s. 1018, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, Unia Europejska, Niemcy, wynajem mieszkań, stosunek najmu lokalu

  keywords: European Union, law regulations, Germany, renting flats, relation of renting flats

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Od konfliktu, przez strategię relacyjną, do renty relacyjnej[From conflict through relational strategy to relational rent] / Dariusz CICHOŃ // W: Wiedza – gospodarka – społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki / red. nauk. Andrzej Jaki, Janusz Nesterak. — Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ”Dom Organizatora”, 2020. — ISBN: 978-83-7285-965-5 ; e-ISBN: 978-83-7285-966-2. — S. 187–204. — Bibliogr. s. 203–204. — Dostęp również online: {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/c7/96/2020_WGS_Innowacje%20i%20rachunkowo%C5%9B%C4%87_final_15.12.2020.pdf} [2021-05-12]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ogólna charakterystyka marketingu[General characteristics of marketing] / Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-2-5. — S. 844–874. — Bibliogr. dla całości publ. s. 949–952

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Podatki i opłaty na rynku nieruchomości[Tax and fees on real estate market] / Dariusz CICHOŃ, Agnieszka Cichoń // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-0-1. — S. 370–392. — Bibliogr. dla całości publ. s. [857–858]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: