Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Cichoń, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4198-1530 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392038

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Analysis of the use of rational electric vehicle battery design as an example of the introduction of the fit for 55 package in the real estate market / Oleksandr Beshta, Dariusz CICHOŃ, Oleksandr Beshta Jr., Taras Khalaimov, Edgar Cáceres Cabana // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 24 art. no. 7927, s. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9-10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/24/7927/pdf?version=1701854532

  orcid iD
 • keywords: electric drive, real estate, efficiency, electric vehicle, battery voltage, lithium-ion cell, Fit for 55 Package

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16247927

2
 • Circular economy in the European Union : organisational practice and future directions in Germany, Poland and Spain / Dagmara LEWICKA, Joanna Zarębska, Roman BATKO, Beata TARCZYDŁO, Maciej WOŹNIAK, Dariusz CICHOŃ, Monika PEC. — [London] : Routledge, cop. 2023. — 280 s.. — (Routledge Research in Sustainability and Business). — ISBN: 9781032532745

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Classification of patients with the development of Alzheimer's disease using an ensemble of machine learning models / Mariia Nykoniuk, Nataliia Melnykova, Yurii Patereha, Dariusz SALA, Dariusz CICHOŃ // W: IDDM 2023 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference on Informatics & Data-Driven Medicine : 17–19 November 2023, Bratislava, Slovakia : proceedings / ed. by Nataliia Shakhovska, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Slovakia : [CEUR], cop. 2023. — (CEUR Workshop Proceedings ; ISSN 1613-0073 ; vol. 3609). — S. 198–216. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ceur-ws.org/Vol-3609/short4.pdf [2024-02-07]. — Bibliogr. s. 216, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: machine learning, magnetic resonance imaging, classification, MRI, Alzheimer's disease

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Determining of the bankrupt contingency as the level estimation method of western Ukraine gas distribution enterprises’ competence capacity / Dariusz SALA, Kostiantyn Pavlov, Olena Pavlova, Anton Demchuk, Liubomur Matiichuk, Dariusz CICHOŃ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 4 art. no. 1642, s. 1-13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11-13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-02-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1642/pdf?version=1675760210

  orcid iD
 • keywords: natural gas market, competitiveness, bankruptcy, gas distribution network operators, GDNO, assessment of level of competitiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16041642

5
 • Efektywne zarządzanie nieruchomościami w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznychEffective estate management in aspect of income tax of physical persons / Dariusz CICHOŃ, Agnieszka Cichoń // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 209–220. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rxr00c7.wbg2.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-2/50-2-01.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami

  keywords: estate management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Enhancing the activity of employees of the communication department of an energy sector company / Yuliia Malynovska, Iryna Bashynska, Dariusz CICHOŃ, Yuriy Malynovskyy, Dariusz SALA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 13 art. no. 4701, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-27. — I. Bashynska – afiliacja: Odessa Polytechnic National University, Ukraina. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/13/4701/pdf?version=1656325519

  orcid iD
 • keywords: game theory, energy sector, sustainable growth, communications, material reward, motivational technology, communication project, information project

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15134701

7
 • Environmental aspects of residential property management in PolandŚrodowiskowe aspekty gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce / Dariusz CICHOŃ // W: Local economy in theory and practice : local development governance aspects / eds. Ryszard Brol, Andrzej Sztando. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 283). — ISBN: 978-83-7695-333-5. — S. 24–31. — Bibliogr. s. 31, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: środowisko, nieruchomości mieszkaniowe, nieruchomości

  keywords: environment, property, residential real estate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Etyczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi w PolsceEthics aspect of property management in Poland / Dariusz CICHOŃ, Paweł BZOWY // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 425–430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Formy realizacji i finansowania w sektorze budownictwa mieszkaniowego[Realization and financing forms in housing construction sector] / Dariusz CICHOŃ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne : międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 20–21.06.2008 / oprac. i red. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; Katedra Zarządzania WZiI ATH w Bielsku-Białej ; Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją WZ AGH w Krakowie ; Katedra Zarządzania i Psychologii Stosowanej WZ WSZOP w Katowicach. — [Polska] ; [s. n.], 2008. — ISBN: 978-83-7464-187-6. — S. 137–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.. — Na stronie tyt. podano błędny rok: 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Funkcja wartości nieruchomości w restrukturyzacji polskich przedsiębiorstwFunction of value of estate in restructuring of Polish enterprises / Dariusz CICHOŃ // W: Zarządzanie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego – wybrane zagadnienia rozwoju procesów gospodarowania w skali świata, kraju, branży i przedsiębiorstwa : monografia = [monograph] = Management under conditions of social-economic crisis – selected problems of development of management process in the world, country, industry and enterprise / red. nauk. Honorata Howaniec, [et al.]. — Bielsko Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-83-7. — S. 231–252. — Bibliogr. s. 252, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Globalizacja jako przyczyna zmian w systemach zarządzania przepływem pracy[Globalisation as a reason for changes in workflow systems] / Dariusz SALA, Dariusz CICHOŃ, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym / red. Marek Lisiecki. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. — (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 7). — ISBN10: 83-7363-377-4. — S. 275–281. — Bibliogr. s. 281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Gospodarka przestrzenna[Spatial development] / Dariusz CICHOŃ, Ewa Potrawka // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 169–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Information flow management for decision-making purposes / Dariusz SALA, Dariusz CICHOŃ // W: 4\textsuperscript{th} International conference of PhD students : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003, Economics I / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 225–229. — Bibliogr. s. 229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Innovative activity in touristic on the real estate market / Dariusz CICHOŃ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 30. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2020-12-29]

 • keywords: real estate market, building engineering, pro-ecological activities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Innovative activity of companies in Poland with particular emphasis on the real estate market / Dariusz CICHOŃ // W: Restructuring management : models – changes – development / eds. Marek Dziura, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek. — Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, [2020]. — ISBN: 978-83-7285-941-9 ; e-ISBN: 978-83-7285-942-6. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 144–145, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kierunki działań usprawniających rynek nieruchomościImprovement directions of property market / Dariusz CICHOŃ // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, Cz. 2 / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Organizacji i Zarządzania. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, 2002. — ISBN10: 83-89042-03-7. — S. 427–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kierunki rozwoju alternatywnych rodzajów transportu w Polsce na przykładzie przedsiębiorstw branży hutnictwa[Development trends of an alternative kinds of transport in Poland on the example of metallurgy enterprises] / Dariusz CICHOŃ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : X konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 czerwca 2002 / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 30). — ISBN10: 8387745812. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koncepcja gospodarowania nieruchomościami w PolsceProperty management issues in Poland / Dariusz CICHOŃ // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The concepts, methods and conditions of the development organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0559). — ISBN: 978-83-7464-706-9. — S. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kryzys przemysłu stalowego w Polsce i kierunki jego przeobrażeń[Crisis of steel industry in Poland and directions of its transformation] / Dariusz CICHOŃ, Dariusz SALA // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / pod red. nauk. Jana Skalika. — Wrocław : Cornetis sp. z o. o. : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania AE, 2003. — ISBN10: 83-919540-5-6. — S. 239–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] / pod red. Władysława J. Brzeskiego, Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — 856, [2] s.. — (Biblioteka EIN). — Bibliogr. s. [857–858]. — ISBN: 978-83-924959-0-1. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nieruchomości w Polsce : pośrednistwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] / pod red. Władysława J. Brzeskiego, Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.].. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — 952 s.. — (Biblioteka EIN). — Bibliogr. s. 949–952. — ISBN: 978-83-924959-2-5. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium : monografia[Real estates in Poland : brokerage and management : compendium] / pod red. Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3 uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — 935 s.. — (Biblioteka EIN). — Bibliogr. s. 921–935. — ISBN: 978-83-924959-5-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: