Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Borkowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6254-5047 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-1437-2013

Scopus: 57199358562

PBN: 5e70922b878c28a0473910e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • A digital system to measure frequency and amplitude of power Grid voltage / Dariusz BORKOWSKI // Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej ; ISSN 1234-6789. — 2001 vol. 7 no. 2, s. 51–56. — Bibliogr. s. 56, Summ.. — tekst: http://www.epqu.agh.edu.pl/archives/journal/v7i2/v7i2_07.pdf

 • keywords: approximation, signal processing, DSP, gradient method, amplitude measurement, descent method, frequency measurement, function minimization, steepest, real time system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • An improved method of busbar voltage reconstruction from signals of electric field sensors installed in an indoor MV substation / Dariusz BORKOWSKI // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2018 vol. 25 iss. 1, s. 71–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-26. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/102765?format_id=1

 • keywords: modelling, simulated annealing, voltage measurement, signal reconstruction, parameters identification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/118155

4
 • Analiza błędów pomiaru mocy czynnej w układach Arona i trzech watomierzyAnalysis of active power measurement errors of 2-wattmeters and 3-wattmeters systems / Dariusz BORKOWSKI // W: XXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10:  8391862410. — S. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza możliwości wykorzystania naturalnej zmienności prądu obciążenia do estymacji impedancji harmonicznej systemu energetycznegoAnalysis of possibility of using natural variability of load current for power network harmonic impedance estimation / Dariusz BORKOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum zorganizowane w ramach obchodów 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — ISBN10: 8391862445. — S. 259–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania symulacyjne układu Arona i układu trzech watomierzySimulation study of the two-wattmeters and the three-wattmeters circuits / Dariusz BORKOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIII sympozjum : Krynica, 8–11 września 2003 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10: 8391862429. — S. 53–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Błędy pomiaru mocy i energii w układach z przekładnikami napięciowymi i prądowymi[Errors of power and energy measurement employing voltage and current instrument transformers] / Andrzej WETULA, Dariusz BORKOWSKI // Elektro Info ; ISSN 1642-8722. — 2011 nr 7–8, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Compliance verification of the phasor estimation based on Bertocco-Yoshida Interpolated DFT with leakage correction / Szymon BARCZENTEWICZ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA // W: SPA 2013 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 26–28\textsuperscript{th} September 2013 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — Poznań : PUT, [2013]. — ISBN: 978-83-62065-15-8 ; e-ISBN: 978-83-62065-17-2. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • keywords: signal processing, IpDFT, phasor estimation, power system measurements, total vector error, TVE, interpolated discrete Fourier transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Computation of the network harmonic impedance with Chirp-Z transform / Krzysztof DUDA, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej BIEŃ // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2009 vol. 16 no. 2, s. 299–311. — Bibliogr. s. 309–311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Estimation of power system parameters based on load variance observations – laboratory studies / Andrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA // W: Electrical power quality and utilisation [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Barcelona, 9–11 October 2007 / Technical University of Catalonia. Electrical Engineering Department. CITEA - Centre of Technological Innovation in Static Converters and Drives, Technical University of Łódź, AGH University of Science and Technology in Cracow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona] : CIMNE- International Center for Numerical Methods in Engineering, [2007]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-84-691-0057-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]. — W bazie Web of Science zakres stron: 402-+

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPQU.2007.4424103

13
 • Estymacja częstotliwościowych parametrów systemu elektroenergetycznego z zastosowaniem koherentnego repróbkowania : rozprawa doktorskaEstimation of power system spectral parameters with coherent resampling : doctoral thesis / Dariusz BORKOWSKI ; promotor: Andrzej Bień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Wyd. 2, uwzględniające uwagi recenzentów. — Kraków : AGH im. Stanisława Staszica, 2007. — XI, [3], 146 s.. — Bibliogr. s. 139–144, Summ.. — ISBN10: 83-918624-7-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Experimental verification of the voltage divider with auto-calibration / D. BORKOWSKI, J. NABIELEC, A. WETULA // W: ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4799-8416-9. — e-ISBN: 978-1-4799-8415-2. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • keywords: voltage divider, harmonics, auto calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Licznik indukcyjny energii elektrycznej prądu zmiennego a silne pole magnetyczne magnesu neodymowego[Induction watthourmeter and strong magnetic field of neodymium magnet] / Andrzej BIEŃ, Andrzej WETULA, Dariusz BORKOWSKI, Sławomir Michoń // W: Straty energii elektrycznej w spółkach dystrybucyjnych : III konferencja : Jelenia Góra, 20–21 października 2005 r. / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2005]. — S. 65–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Lokalizacja pomiaru a problem nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina systemu elektroenergetycznegoMeasurement location problem in noninvasive determination of Thevenin model of the power system / Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ // W: KM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 138–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.. — Pełny tekst W: V Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : Łódź, 6–8 września 2010 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane Tekstowe / Politechnika Łódzka. — [Łódź : PŁ, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Lokalizacja pomiaru a problem nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina systemu elektroenergetycznegoMeasurement location problem in noninvasive determination of Thevenin model of the power system / Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 9, s. 13–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, impedancja harmoniczna, eksperyment nieinwazyjny

  keywords: power system, non invasive experiment, harmonic impedance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Long signals handling within Simulink models using Level-2 M-File S-Functions / Dariusz BORKOWSKI // Journal of Applied Computer Science ; ISSN 1507-0360. — 2009 vol. 17 no. 1, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

 • słowa kluczowe: akwizycja danych, Simulink, DAQ

  keywords: data acquisition, DAQ, Simulink

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Miernik uciążliwości migotania światła dla sieci trójfazowej : właściwości metrologiczneFlicker severity meter for tree-phase network : measurement properties / Andrzej BIEŃ, Andrzej WETULA, Dariusz BORKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 7–8, s. 158–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miernik uciążliwości migotania światła, sieć trójfazowa, wahanie napięcia

  keywords: voltage fluctuation, flickermeter, tree-phase network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modele nieliniowości systemu elektroenergetycznegoThe models of power system nonlinearity / Dariusz BORKOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • New method for noninvasive measurement of utility harmonic impedance / Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ // W: Power and Energy Society General Meeting [Dokument elektroniczny] : 22–26, July, 2012, San Diego, CA, USA : proceedings / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2013. — (IEEE Power & Energy Society General Meeting / Institute of Electrical and Electronics Engineers ; ISSN 1944-9925). — e-ISBN: 978-1-4673-2728-2. — Ekran 2–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6345080 [2012-01-11]. — Bibliogr. ekran 8–9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/PESGM.2012.6345080

25
 • Nowoczesne metody pomiarów w systemach elektroenergetycznychModern methods of measurements in power systems / Andrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA, Andrzej WETULA, Artur BOROŃ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: