Wykaz publikacji wybranego autora

Daria Polek, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-6755-4217

ResearcherID: E-5978-2017

Scopus: 57194636861
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Advanced oxidation treatment of composting leachate of food solid waste by ozone-hydrogen peroxide / Gliniak Maciej, Lis Anna, POLEK Daria // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 56. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: chemical oxygen demand removal, composting leachate, oxidation reaction, 5 days biochemical oxygen demand removal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza finansowa gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w gminie wiejskiejFinancial analysis of the economy of medical and veterinary waste in the rural community / Maciej Gliniak, Anna Lis, Sabina Romańczyk, Daria POLEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2018 nr II/1, s. 479–490. — Bibliogr. s. 487–489, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odpady medyczne, odpady weterynaryjne, bilans kosztów

  keywords: medical waste, veterinary waste, costs balance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.2.1.032

4
 • Asbestos utilization costs on the example of functioning landfill of hazardous waste / Daria POLEK // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [120]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • A cost-assessment of the functioning of a local vehicle junkyard / Maciej Gliniak, Łukasz GRABOWSKI, Daria POLEK, Maria Gruca // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [122]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A cost-assessment of waste management medical and veterinary in the community Grybów / Maciej Gliniak, Łukasz GRABOWSKI, Daria POLEK, Sabina Romanczyk // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [121]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Economic efficiency of container installations for biological municipal waste processing : [abstract] / Maciej Gliniak, Daria POLEK, Łukasz GRABOWSKI // W: Materiały XXIV konferencji naukowej Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce 26–28 czerwca 2017 / red. Jerzy Gruszczyński [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://infraeco.pl/?plik=2115 [2017-06-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Energy status of polish companies from the mining industry based on the experience of the energy auditor / POLEK Daria // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 133. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: renewable energy sources, energy, mining, energetic audit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Possibilities of use of waste sulfur for the production of technical concrete / Łukasz GRABOWSKI, Maciej Gliniak, Daria POLEK // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Solidification of hazardous waste as a part of the raw material recovery process / Daria POLEK // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • The environmental impact of installations for depolymerization of plastic waste : [abstract] / Paulina PIĘTA, Daria POLEK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Łukasz GRABOWSKI // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 306

 • keywords: energy recovery, polyolefins, plastic waste, impact of depolymerization technology on the environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The impact of the ash usage from individual stoves on selected physicochemical properties of cultivated grounds / Daria POLEK // W: WMESS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 03–07 September 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — S. [313]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The proposal for recultivation of post-mining areas of limestone deposits Żychcice II - Saturn in WojkowicePropozycje rekultywacji terenów poprzemysłowych złoża wapnia triasowych „Żychcice II - Saturn” w Wojkowicach / Daria POLEK, Maciej Gliniak, Tomasz NIEDOBA, Łukasz GRABOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 345–351. — Bibliogr. s. 350, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: rekultywacja, wapień, górnictwo odkrywkowe, tereny poeksploatacyjne

  keywords: limestone, post-mining areas, recultivation, open-pit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-42