Wykaz publikacji wybranego autora

Daria Hemmerling, dr inż.

poprzednio: Panek

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2193-7690 orcid iD

ResearcherID: T-5352-2017

Scopus: 55588927100

PBN: 5e70938d878c28a0473ac9c4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
2
 • Analiza ruchu strun głosowych w oparciu o wysokoczęstotliwościowe endoskopowe zapisy video[Motion analysis of vocal folds based on high-speed videoendoscopy] / D. PANEK, A. SKALSKI, J. GAJDA, T. ZIELIŃSKI, D. D. Deliyski // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatic detection of Parkinson’s disease based on modulated vowels / Daria HEMMERLING, Joan Rafael Orozco-Arroyave, Andrzej SKALSKI, Janusz GAJDA, Elmar Nöth // W: INTERSPEECH 2016 [Dokument elektroniczny] : 8–12 September 2016, San Francisco, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : International Speech and Communication Association], [2016]. — (Interspeech : Proceedings of the ... Annual Conference of the International Speech Communication Association ; ISSN 1990-9772). — e-ISBN: 978-1-5108-3313-5. — S. 1190–1194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2016/pdfs/1062.PDF [2016-09-12]. — Bibliogr. s. 1194, Abstr.

 • keywords: decision trees, articulatory, phonatory, kernel Principal Component analysis, pitch modulation, Parkinson’s disease

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21437/Interspeech.2016-1062

4
 • Automatyczna ocena nasilenia objawów choroby ParkinsonaAutomatic evaluation of the progression of Parkinson's disease / Daria HEMMERLING, Magdalena Wójcik-Pędziwiatr // W: XXIII Konferencja inżynierii akustycznej i biomedycznej : Kraków-Zakopane, 9–12 kwietnia 2019 = XXIII conference on Acoustic and biomedical engineering / [red.] Janusz Piechowicz. — [Kraków : s. n.], [2019]. — ISBN: 978-83-61402-01-5. — S. 31–33. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie możliwości modulacji głosu u osób chorych na chorobę Parkinsona[Exploring the possibilities of voice modulation in patients with Parkinson's disease] / Daria HEMMERLING, Juan Rafael Orozco-Arroyave // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Deep learning approach to Parkinson’s disease detection using voice recordings and Convolutional Neural Network dedicated to image classification / Marek WODZIŃSKI, Andrzej SKALSKI, Daria HEMMERLING, Juan Rafael Orozco-Arroyave, Elmar Nöth // W: EMBC 2019 [Dokument elektroniczny] : 41\textsuperscript{st} annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : 23-27 July 2019, Berlin, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2019. — (Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ; ISSN 1094-687X). — ISBN: 978-1-5386-1312-2 ; e-ISBN: 978-1-5386-1311-5. — S. 717–720. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 720, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047ao0186.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8856972

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EMBC.2019.8856972

7
8
 • Effect of inhaled beclomethasone or placebo on brain stem activity in a patient chronically treated with steroids – preliminary report / Zygmunt Podolec, Marcin Hartel, Daria PANEK, Magdalena Podolec-Rubiś, Tomasz Banasik // European Respiratory Journal ; ISSN 0903-1936. — 2015 vol. 46 suppl. 59, s. [1]. — Daria Panek – dod. afiliacja: Centre for Research and Development MEDINET, Kraków. — ERS international congress 2015 : Amsterdam, Netherlands, 26–30 September

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1183/13993003.congress-2015.PA1021

9
10
 • Explaining predictions of the X-vector speaker age and gender classifier / Damian Kwaśny, Paweł JEMIOŁO, Daria HEMMERLING // W: Theory and engineering of dependable computer systems and networks : proceedings of the sixteenth international conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX : June 28 – July 2, 2021, Wrocław, Poland / eds. Wojciech Zamojski, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2021. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 1389). — ISBN: 978-3-030-76772-3 ; e-ISBN: 978-3-030-76773-0. — S. 234-243. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-27

  orcid iD
 • keywords: artificial intelligence, speech, deep learning, explainability, integrated gradients, feature ablation, age classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-76773-0_23

11
 • Gender and age estimation methods based on speech using deep neural networks / Damian Kwaśny, Daria HEMMERLING // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2021 vol. 21 iss. 14 art. no. 4785, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/14/4785/pdf

  orcid iD
 • keywords: neural networks, speech processing, gender classification, age estimation, x-vector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s21144785

12
 • Hand tremor evaluation methods / Daria PANEK, Agnieszka ŚWIERKOSZ, Jacek WESÓŁ // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Improving the automatic cranial implant design in cranioplasty by linking different datasets / Marek WODZIŃSKI, Mateusz DANIOŁ, Daria HEMMERLING // W: Towards the automatization of cranial implant design in cranioplasty II : second challenge : AutoImplant 2021 : held in conjunction with MICCAI 2021 : Strasbourg, France, October 1, 2021 : proceedings / eds. Jianning Li, Jan Egger. — Cham : Springer, cop. 2021. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; vol. 13123. Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics ; vol. 13123). — ISBN: 978-3-030-92651-9 ; e-ISBN: 978-3-030-92652-6. — S. 29–44. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-03. — M. Wodziński – dod. afiliacja: University of Applied Sciences Western Switzerland (HES-SO Valais) Sierre, Switzerland

  orcid iD
 • keywords: image segmentation, deep learning, AutoImplant, cranial implant, MICCAI challenge

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-92652-6_4

14
 • Mid-air haptic biosignal transfer / Daria HEMMERLING, Maciej Stroiński, Kamil Kwarciak, Maciej Szymkowski, William Frier, Orestis Georgiou, Mykola Maksymenko // W: Haptics: science, technology, applications : 13th international conference on Human haptic sensing and touch enabled computer applications, EuroHaptics 2022 : Hamburg, Germany, May 22–25, 2022 : proceedings / eds. Hasti Seifi, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2022. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 13235). — ISBN: 978-3-031-06248-3 ; e-ISBN: 978-3-031-06249-0. — S. 412–415. — Bibliogr. s. 415, Abstr.. — D. Hemmerling, M. Stroiński, K. Kwarciak - dod. afiliacja: Softserve, Wrocław, Poland. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-06249-0.pdf

  orcid iD
 • keywords: haptics, biosignals sharing, communication engagement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-06249-0

15
 • Nakładka myjąca na zęby[On-teeth brushing attachement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PANEK Daria, SKALSKI Andrzej, Hemmerling Maciej. — Int.Cl.: A61B 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406390 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406390 z dn. 2013-12-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 4. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406390A1.pdf

 • słowa kluczowe: nakładka na zęby, urządzenie myjące zęby, automatyczne szczotkowanie zębów

  keywords: on-teeth attachment, cleaning teeth device, automatic teeth brushing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nakładka myjąca na zęby[On-teeth brushing attachement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Daria PANEK, Andrzej SKALSKI, Maciej Hemmerling. — Int.Cl.: A61B 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223428 B1 ; Udziel. 2015-12-14 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.406390 z dn. 2013-12-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223428B1.pdf

 • słowa kluczowe: nakładka na zęby, urządzenie myjące zęby, automatyczne szczotkowanie zębów

  keywords: on-teeth attachment, cleaning teeth device, automatic teeth brushing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena parametrów analizy akustycznej w detekcji patologii mowyParameters evaluation of acoustic analysis in speech pathology detection / Daria PANEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 5, s. 126–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/5/29.pdf

 • słowa kluczowe: analiza akustyczna, patologiczny sygnał mowy, analiza głównych składowych, liniowa analiza dyskryminacyjna

  keywords: principal component analysis, acoustic analysis, pathological speech signal, linear discriminant analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.05.29

18
 • Ocena parametrów analizy akustycznej w detekcji patologii mowyParameters evaluation of acoustic analysis in speech pathology detection / Daria PANEK // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — ISBN: 978-83-61528-40-1. — S. 45–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza akustyczna, patologiczny sygnał mowy, analiza głównych składowych, liniowa analiza dyskryminacyjna

  keywords: principal component analysis, acoustic analysis, pathological speech signal, linear discriminant analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Operative procedures supported with robotics systems and available endoscope procedures in operative gynecology / Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Antoni Basta, Monika Piwowar, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Daria PANEK, Inga Ludwin, Robert Jach // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2014 vol. 10 iss. 3, s. 139–149. — Bibliogr. s. 149, Abstr.

 • keywords: e-learning, gynecology, robotic surgery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bams-2014-0008

20
 • Opracowanie nieliniowego odkształcalnego modelu elementów skończonych kobiecej cewki moczowej[Development of a deformable non-linear finite element model of feminine urethra] / Piotr Żakiewicz, Daria PANEK, Łukasz PIECZONKA, Maciej PETKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 235–248. — Bibliogr. s. 248, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Parkinson's disease classification based on vowel sound / D. HEMMERLING, D. Sztahó // W: Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications : 11th international workshop : December 17–19, 2019, Firenze, Italy / ed. by Claudia Manfredi. — Firenze : Firenze University Press, 2019. — (Proceedings e Report ; ISSN 2704-601X ; 122). — ISBN: 978-88-6453-951-5 ; e-ISBN: 978-88-6453-961-4. — S. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: Parkinson's disease, pathological speech, voice analysis, voice signal analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Parkinson's disease progression monitoring based on voice recordings / Daria HEMMERLING, Magdalena Wójcik-Pędziwiatr, Michalina Malec-Litwinowicz, Natalia Grabska, Michał Michalski // W: 20-th Polish conference on Biocybernetics and biomedical engineering : with the honorary patronage of His Magnificence Rector of the University of Science and Technology, prof. Tadeusz Słomka : Kraków, September 20-22, 2017 : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — ISBN: 978-83-948898-0-7. — S. 34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Quantification of linear and non-linear acoustic analysis applied to voice pathology detection / Daria PANEK, Andrzej SKALSKI, Janusz GAJDA // W: Information technologies in biomedicine, Vol. 4 / eds. Ewa Piętka, Jacek Kawa, Wojciech Więcławek. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 284). — ISBN: 978-3-319-06595-3 ; e-ISBN: 978-3-319-06596-0. — S. 355–364. — Bibliogr. s. 363–364, Abstr.

 • keywords: principal component analysis, acoustics analysis, cepstral analysis, pathology detection, dysphonia, cross validation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-06596-0_33