Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Mikociak, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Badania nad wytwarzaniem włókien węglowych z paku mezofazowego z dodatkiem nanorurek węglowych[Manufacture of carbon fibres from mesophase pitch modified with carbon nanotubes] / D. MIKOCIAK, J. Michałowski, S. BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty : IV konferencja naukowa : Ustroń–Jaszowiec, 10–12 grudzień 2008 / IMPB, Polish Carbon Society, SITP Chem. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biocompatibility carbon-ceramic composites / Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Summer school: Biocompatibility of nanoparticles [Dokument elektroniczny] : seventh framework programme, the people : July 3–6, 2011, Warsaw, Poland / Pharmidex, AGH, University of Brighton. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 45. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biocompatibility of fibrous carbon materials / Marta BŁAŻEWICZ, Elzbieta Menaszek, Emil Staszkow, Danuta MIKOCIAK // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 199, P2-145. — Toż. W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], ID 746. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Carbon fabrics-based biomaterials for cartilage tissue regeneration / Danuta MIKOCIAK, R. Słowiak, M. BŁAŻEWICZ // W: 7th Scanbalt Forum & Scanbalt biomaterials days : September 24–26, 2008, Vilnius, Lithuania : program and abstract book. — [Lithuania : s. n.], [2008]. — S. 81–82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • C/c composites modified with bioactive ceramics / Danuta MIKOCIAK, Jerzy Michalowski, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 273, P3-92. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3], ID 211. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [3], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effect of impregnation of pitch-derived carbon composites with polysiloxane-based preceram on their wear resistance / Teresa GUMUŁA, Ana Eva Jimenez, Jerzy Michalowski, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Maria Dolores Bermudez // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 278, P3-105. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5], ID 339. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • FTIR spectroscopy analysis of oxidation process of coal tar pitches / D. MIKOCIAK, C. PALUSZKIEWICZ, S. BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2010 : 30th European congress on Molecular Spectroscopy with GISR 2010 : Florence , 29 August – 3 September 2010 : book of abstracts / eds. Maurizio Becucci, Cristina Gellini, Vincenzo Schettino. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • FTIR studies of carbon matrices modified with nanosized hydroxyapatite / Danuta MIKOCIAK, Czesława PALUSZKIEWICZ, Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kompozyty C/C modyfikowane bioaktywną ceramiką[C/C composites modified with bioactive ceramics] / D. MIKOCIAK, T. GUMUŁA, J. Michałowski, S. BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty : IV konferencja naukowa : Ustroń–Jaszowiec, 10–12 grudzień 2008 / IMPB, Polish Carbon Society, SITP Chem. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kompozyty węglowe i węglowo-ceramiczne wytwarzane z paków węglowych[Carbon and carbon-ceramic composites derived from pitch] / Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Zaawansowane materiały węglowe : studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe, T. 3 / pod red. Jacka Machnikowskiego, Marka Ściążko. — Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. — Dod. ISN 973-83-930194-8-9. — Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010, jako projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-2/2/2006. — ISBN: 978-83-930194-0-3. — S. 223–247. — Bibliogr. s. 246–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kompozyty węglowe modyfikowane ceramikąCarbon composites modified with ceramics / Teresa GUMUŁA, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Jerzy Michałowski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 nr 1, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52

 • słowa kluczowe: pak węglowy, HAp, kompozyty C/C, żywica polisiloksanowa

  keywords: hydroxyapatite, polysiloxane resin, C/C composite, coal pitch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Mechanical properties of 1-D carbon/carbon composites / M. DWORAK, A. Jurkiewicz, D. MIKOCIAK, W. A. ŻMUDA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mechanical properties of 1-D composites / A. Jurkiewicz, W. A. ŻMUDA, M. DWORAK, D. MIKOCIAK // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Mikrostruktura kompozytów węgiel-węgiel otrzymanych metodą P-CVIMicrostructure of $C-C$ composites obtained by using P-CVI method / Jerzy Michałowski, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 4, s. 191–195. — Bibliogr. s. 195

 • słowa kluczowe: kompozyty węgiel-węgiel, metoda P-CVI, tkanina węglowa

  keywords: carbon-carbon composites, P-CVI method, carbon tissue

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Otrzymywanie paków mezofazowych na drodze obróbki termicznejObtaining of the mesophase pitch by the thermal treatment / Danuta MIKOCIAK, Wiesław Andrzej ŻMUDA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 4, s. 196–200. — Bibliogr. s. 200

 • słowa kluczowe: obróbka termiczna, pak mezofazowy, mezofaza

  keywords: heat treatment, mesophase pitch, mesophase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pitch-resins mixtures as the main material for carbon-carbon composites production / D. MIKOCIAK, W. A. ŻMUDA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Study on tribological properties of pitch-derived carbon-carbon composites modified with organosilicon-based ceramics / Teresa GUMUŁA, Ana E. Jimenez, Jerzy Michałowski, Stanisław BŁAŻEWICZ, Danuta MIKOCIAK, Maria D. Bermudez // W: Fabrication, modification and investigations of novel forms of carbon : the 8th Torunian carbon symposium : [2–5 September 2009, Toruń, Poland] : book of abstracts. — [Toruń] : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2009]. — S. 95–96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The effect of the addition ceramics on mechanical properties of C/C composites / Danuta MIKOCIAK, J. Michałowski, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Fabrication, modification and investigations of novel forms of carbon : the 8th Torunian carbon symposium : [2–5 September 2009, Toruń, Poland] : book of abstracts. — [Toruń] : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2009]. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Thermopreparation of the mesophase pitches / D. MIKOCIAK, W. A. ŻMUDA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 118. — Bibliogr. s. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: