Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Kowalczyk-Cudak, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Application of PT-84 polymer in HDD mud – lab researchBadania laboratoryjne nad zastosowaniem środka polimerowego PT-84 do płuczek HDD / Danuta KOWALCZYK-CUDAK, Anna Ropka, Sławomir WYSOCKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 193–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_16.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of PT-84 polymer in HDD mud – lab researchBadania laboratoryjne nad zastosowaniem środka polimerowego PT-84 do płuczek HDD / Danuta KOWALCZYK-CUDAK, Anna Ropka, Sławomir WYSOCKI // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 19. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Oddziaływanie składowiska toksycznych odpadów na zmiany chemizmu wód podziemnych[Influence of toxic waste lagoon on chemism changes of underground waters] / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Danuta KOWALCZYK-CUDAK // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 = X International Scientific-Technical Conference : new methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 385–392. — Bibliogr. s. 388, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Składowisko odpadów toksycznych – stan obecny, wymagania na przyszłość na przykłdzie Zakładów Chemicznych „Organika – Azot”[Toxic waste lagoon – present state, requirements on future on example of the Zakłady Chemiczne “Organika–itrogen”] / Danuta KOWALCZYK-CUDAK // W: XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków 29–30 czerwca 2000, T. 1 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 253–257. — Bibliogr. s. 256–257, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ produkcji gamatoxu 98 na skażenie wód podziemnych $\gamma-HCH$ na terenie Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w JaworznieInfluence of Gamatox 98 production on groundwater contamination with $\gamma-HCH$ in the area of chemical company “Organika-Azot” in Jaworzno / Danuta KOWALCZYK-CUDAK // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 261–264. — Bibliogr. s. 264, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: