Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Flisiak, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Analiza długotrwałej stateczności podziemnego magazynu gazu w górotworze solnym z wykorzystaniem kryterium bezdylatancyjnej deformacji soli kamiennejLong time stability analysis of underground gas storage in salt dome with nondilatancy criterion of rock salt / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : pokładowe złoża soli w Polsce : XI międzynarodowe sympozjum solne : Szklarska Poręba, 9–10 listopada 2006 r. = Quo vadis sal : bedded salt deposits in Poland : international salt symposium / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2006]. — S. 39. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wysadu Kłodawa[Geomechanical properties testing of rock salt from Kłodawa dome] / Danuta FLISIAK, Malwina KOLANO // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 95. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Comparison of geo-mechanical properties of white rock salt and pink rock salt in Kłodawa salt diapir / Malwina KOLANO, Danuta FLISIAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 119–127. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • słowa kluczowe: sól kamienna, właściwości reologiczne, właściwości geomechaniczne, wysad Kłodawa, wytrzymałość i odkształcalność

  keywords: rheological properties, rock salt, geomechanical properties, strength and strain, Kłodawa salt diapir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czynnik czasu w problematyce stateczności podziemnych wyrobisk górniczych[The stability of underground openings in the light if time effect] / Zdzisław KŁECZEK, Danuta FLISIAK, Ryszard WOSZ // W: Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym : konferencja naukowo-techniczna poświęcona 50-leciu pracy Prof. zw. dr hab. inż. Henryka FILCKA. Kraków, 9–10 grudnia 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, [1999]. — ISBN10: 83-905407-1-1. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods / M. CAŁA, P. CZAJA, D. FLISIAK, M. KOWALSKI // W: Mechanical characteristics of rock : [2\textsuperscript{nd} International Protodyakonov-Colloquium : 2\textsuperscript{nd} and 3\textsuperscript{rd} December 2009] / ed. Carsten Drebenstedt ; TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. — Freiberg : Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, [2010]. — (Scientific Reports on Resource Issues ; ISSN 2190-555X ; Vol. 2). — S. 140–150. — Bibliogr. s. 149–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Estimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methodsOcena stateczności wybranych komór Kopalni Soli „Wieliczka” za pomocą modelowania numerycznego / Marek CAŁA, Piotr CZAJA, Danuta FLISIAK, Michał KOWALSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 13–24. — Bibliogr. s. 24. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geomechanical model of rock salt for stress and stability analysis of underground disposal cavern / Zdzisław KŁECZEK, Danuta FLISIAK // W: Mine planning and equipment selection 1995 : proceedings of the fourth international symposium on mine planning and equipment selection : Calgary, Canada 31 October–3 November 1995 / eds. Raj K. Singhal, Anil K. Mehrotra, John Hadjigeorgiou, Richard Poulin. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1995. — S. 961–965. — Bibliogr. s. 965, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geomechanical phenomena accompanying underground mining / Miroslaw Chudek, Danuta FLISIAK, Zdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA // W: The mining outlook : XV congreso mundial de mineria = world mining congress : Madrid, España, 25/29 mayo 1992, Vol. 1 / ed. Mañana, R.. — Madrid : TIASA [, [1992]. — ISBN10: 84-604-3018-9. — S. 329–336. — Bibliogr. s. 336, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geotechnika i budownictwo specjalne[Geotechnics and underground construction] / pod red. Danuty FLISIAK, Marka CAŁY ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — 822 s.. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — Bibliogr. przy rozdz., Index nazwisk. — ISBN10: 83-9054-079-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII [dwudziesta trzecia] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000[Geotechnics and underground construction 2000] / [red. wyd. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — 495 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002[Geotechnics and underground construction 2002] / [red. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — 802 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1[Geotechnics and underground construction 2004] / [red. wyd. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — 581 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-905407-7-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 2[Geotechnics and underground construction 2004. Pt. 2] / [red. wyd. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 584–1083. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-905407-7-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kryterium bezdylatancyjnej deformacji górotworu solnego[Non-dilatancy criterion of deformation in salt mass] / Danuta FLISIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — ISBN10: 83-905407-3-8. — S. 63–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Laboratoryjne badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskichLaboratory testing of geomechanical properties for selected permian rock salt deposits / Danuta FLISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 121–140. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mechanical properties of rock salt from Mogilno salt domeWłaściwości mechaniczne cechsztyńskich skał solnych z wysadu Mogilno / Łukasz Grzybowski, Paweł Wilkosz, Danuta FLISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 141–157. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacjiMethodology of experiments and post failure characteristics – remarks about the necessity for standardization / Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metodyka badań soli kamiennej w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania dla projektowania podziemnych magazynówMethodology of rock salt research in triaxial compression tests for underground storages design / Danuta FLISIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 179–186. — Bibliogr. s. 185–186, Streszcz., Summ.. — Opis konferencji wg obwoluty. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_14.pdf

 • słowa kluczowe: górotwór solny, podziemne magazyny, testy trójosiowego ściskania

  keywords: rock salt, underground storages, tiaxial compression tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena geomechanicznych własności soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskichEvaluation of geomechanical rock salt properties of selected Permian deposits / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 37–38. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena zagrożenia zapadliskowego wybranych komór KS Wieliczka w oparciu o obliczenia numeryczneEstimation of discontinuous surface deformations hazard for selected caverns of Salt Mine Wieliczka with numerical methods / Marek CAŁA, Piotr CZAJA, Danuta FLISIAK, Michał KOWALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_01.pdf

 • słowa kluczowe: stateczność komór, przestrzenne obliczenia MES

  keywords: 3D FEM analysis, chambers stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Podstawy mechaniki budowli : podręcznik akademicki dla studentów wyższych szkół technicznych[Basics of mechanics of structures] / Marian PALUCH ; red. nauk. Leszek Mikulski, Danuta FLISIAK. — Wyd. 2 poszerz.. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — 440 s.. — Bibliogr. s. 439–440. — ISBN10: 83-905407-8-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Propozycja wskaźnika dla oceny skłonności do tąpań układu warstwy stropowe-pokład[The proposition of rockburst proneness coefficient taking under consideration system of roof and seam strata] / Antoni TAJDUŚ, Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 254–263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej Kopalni Soli „Barycz”3D pillar strength numerical analysis in the Pagory region of “Barycz” salt mine / Jerzy CIEŚLIK, Danuta FLISIAK, Jerzy FLISIAK, Jakub MAZUREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_01.pdf

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, odwzorowanie geometryczne 3D, wytężenie filarów

  keywords: numerical calculations, 3D geometrical model, pillar strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przydatność prób krótkotrwałego pełzania soli kamiennej z wysadu Dębiny do zagadnień praktycznychUsefulness of short term creep tests of salt from Dębiny dome for practical purposes / Danuta FLISIAK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 62) ; (Warsztaty Górnicze). — Opis częśc. wg okł.. — S. 623–632. — Bibliogr. s. 632, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przykład wykorzystania pomiarów konwergencji do określenia reologicznych parametrów odkształceniowych górotworu o złożonej strukturze : [streszczenie]The example of the convergence measurements use for determination of the rheological strain parameters in orogene with complicated structure / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : XV międzynarodowe sympozjum solne : Potencjał gospodarczy polskiego górnictwa solnego – stan obecny i perspektywy rozwoju : Świeradów Zdrój 21–22 października 2010 r. = Quo vadis sal : international salt symposium : Economic potential of Polish salt mining – current state and directions of development / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 26–27. — Tekst w j. pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: