Wykaz publikacji wybranego autora

Daniel Saramak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9999-6239 orcid iD

ResearcherID: A-4541-2017

Scopus: 35744001100

PBN: 5e70922b878c28a0473910ac

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 191, z ogólnej liczby 194 publikacji Autora


1
 • A method of modeling and control of recycled material to HPGR device in plant scale / D. SARAMAK // W: MEC 2019 [Dokument elektroniczny] : conference of Mineral Engineering 2019 consisting of XXIV International Conference of Mineral Processing : LVI Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing : XV International Conference on Non-Ferrous Ore Processing (ICNOP) : Kocierz, September 16-19, 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kocierz : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • An influence of the high-pressure comminution of copper ore on the effectiveness of downstream grinding processes / Daniel SARAMAK // W: IMPC 2014 : XXVII International Mineral Processing Congress : October 20–24, 2014, Santiago, Chile, Vol. 1 / eds. Juan Yianatos, Alex Doll, Cesar Gomez, Romke Kuyvenhoven. — [Chile : s. n.], cop. 2014. — ISBN dla całości 978-956-9393-15-0 (set of two vols.). — ISBN: 978-956-9393-16-7. — S. 298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71–72. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rudy miedzi, rozdrabnianie, młyn elektromagnetyczny

  keywords: comminution, copper ore, electromagnetic mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu – na sucho lub mokroAnalysis of the grinding effectiveness in a tumble mill depending on the process course conditions - wet or dry / Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie 2020 : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Publikacja zawiera materiały z VI międzynarodowej konferencji Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : [12-14 czerwca 2019 r., Wisła]. — ISBN: 978-83-66364-62-2. — S. [137]–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mielenie surowców, optymalizacja procesu mielenia, efektywności mielenia

  keywords: raw materials grinding, grinding process optimization, grinding effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu tj. na sucho czy też mokroPerformance analysis of milling efficiency in a drum-and-ball mill with consideration to the dry or wet process conditions / Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 34–35. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza efektywności pracy technologicznych układów rozdrabniania surowców z wysokociśnieniowymi prasami walcowymiAnalysis of operation efficiency for HPGR based technological crushing circuits / Daniel SARAMAK // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2011 t. 6 z. 2, s. 189–200. — Bibliogr. s. 199–200, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza efektywności wybranych grup operacji wzbogacania z uwzględnieniem ich kosztochłonności na przykładzie technologii wzbogacania rud miedziAnalysis of efficiency for chosen groups of enrichment operations with respect their cost-consumption on example of copper ore enrichment technology / Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 1, s. 23–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96649-29722?filename=Analysis%20of%20efficiency.pdf

 • słowa kluczowe: wzbogacanie rud miedzi, ocena procesów wzbogacania, energochłonność operacji

  keywords: copper ore enrichment, assessment of enrichment processes, energy-consumption operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza energochłonności procesów rozdrabniania kruszyw mineralnychThe energy-consumption analysis in mineral aggregates crushing processes / Zdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 209–220. — Bibliogr. s. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza kosztów wzbogacania rud cynku i ołowiuCost analysis of zinc – lead ore processing / Barbara TORA, Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 285–296. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza poboru energii przez młyny - kulowy i elektromagnetyczny na proces mielenia surowców mineralnych : [abstrakt]Analysis of energy consumption of raw materials grinding process in a ball and electromagnetic mills : [abstract] / Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 53–54. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza powiązań pomiędzy parametrami technologicznymi pras walcowych z wykorzystaniem analizy czynnikowejAnalysis of relationships between technological parameters of roller presses with using the factor analysis / Daniel SARAMAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 251–263. — Bibliogr. s. 263, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_24.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Analiza produkcji kruszyw foremnych w innowacyjnym układzie technologicznym kopalni dolomitu ImielinAnalysis of the production of regular aggregates in an innovative technological system of the Imielin dolomite mine / Tomasz GAWENDA, Agata STEMPKOWSKA, Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ // W: Kruszywa mineralne, T. 5 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7493-195-3. — S. 27–38. — Bibliogr. s. 38

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowychThe analysis of changes in pressing force impact on material in HPGR compression zone / Zdzisław Naziemiec, Daniel SARAMAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 221–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_19.pdf

 • słowa kluczowe: prasy walcowe, strefa zgniotu, siła nacisku w prasach walcowych

  keywords: HPGR, compression zone in HPGR, pressing force

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Analysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01012, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/3saNfk [2017-12-20]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Wisła, Poland, September 20-23, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171801012

22
 • Analysis of environmental and economical effects of treatment of sulfur after-exploitation excavation in the region of TarnobrzegSkutki środowiskowe i ekonomiczne zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Tarnobrzegu / Justyna Młynarska, Daniel SARAMAK // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Chemia ; ISSN 1897-6298. — 2008 R. 105 z. 16 z. 2–Ch/2008, s. 97–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Analysis of environmental and economical effects of treatment of sulfur after-exploitation excavation in the region of Tarnobrzeg / Justyna Młynarska, Daniel SARAMAK // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Application of truncated Weibull's distribution for approximation of the strength distribution for uniaxial compression of irregular dolomite particles / A. NAD, D. SARAMAK // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: