Wykaz publikacji wybranego autora

Daniel Podsobiński, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Critically stressed fractures and their contribution to flow – coal bed methane case study / J. DUDEK, M. KĘPIŃSKI, D. PODSOBIŃSKI, P. Ryder // W: 4\textsuperscript{th} Naturally fractured reservoir workshop [Dokument elektroniczny] : 11–13 February 2020, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, [2020]. — S. [1–4] [ID] NFR31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eegs.org/eage-earthdoc [2020-08-31]. — Bibliogr. s. [3–4]. — Dostęp po zalogowaniu. — J. Dudek, M. Kępiński, D. Podsobiński - pierwsza afiliacja: Polish Oil and Gas Company, Exploration and Production Branch, Warsaw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • End-point model for optimization of multilateral well placement in hydrocarbon field developments / Damian JANIGA, Daniel PODSOBIŃSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 15 art. no. 3926, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-31. — D. Podsobiński - dod. afiliacja: Polish Oil and Gas Company (PGNiG S.A). — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/15/3926/pdf

 • keywords: optimization, end-point model, multi-lateral well

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13153926

3
 • The fluid flow modeling procedure including a critically stressed fracture analysis of coalbed methane reservoir: a case study of Upper Silesian Coal Basin, Poland / Michał KĘPIŃSKI, Paweł Ryder, Jacek Dudek, Daniel PODSOBIŃSKI // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2023 vol. 49 no. 1, s. 53–70. — Bibliogr. s. 69–70, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-14. — M. Kępiński, D. Podsobiński - dod. afiliacja: PGNiG PKN Orlen, Exploration and Production Branch, Warsaw. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/4956/2902

 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, fractures, fracturing treatment, critically stressed fractures, coal bed methane

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2023.49.1.53

4
5
 • Wpływ rezydualnego nasycenia gazem poniżej stwierdzonego kontaktu woda-gaz na proces eksploatacji złożaImpact of residual gas saturation below the specified water-gas contact on the production process / Tomasz TUCZYŃSKI, Daniel PODSOBIŃSKI, Jerzy STOPA // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2020 R. 76 nr 9, s. 585–591. — Bibliogr. s. 591, Streszcz., Abstr.. — T. Tuczyński – dod. afiliacja: PGNiG Upstream Norway AS ; D. Podsobiński – dod. afiliacja: PGNiG S. A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rezydualna strefa nasycenia gazem, krytyczne nasycenie gazem, dynamiczny model złoża, wodnonaporowy system energetyczny złoża

  keywords: residual gas zone, critical gas saturation, dynamic reservoir model, water drive mechanism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2020.09.04

6
 • Wykorzystanie symulacji komputerowych do oceny efektywności rewitalizacji dojrzałych złóż ropy naftowej na przykładzie wybranego złożaThe use of computer simulations to assess the effectiveness of the revitalization of mature oil fields using the selected reservoir as an example / Daniel PODSOBIŃSKI, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 32. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, symulacje złożowe, złoża dojrzałe

  keywords: revitalization, mature fields, reservoir simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: