Wykaz publikacji wybranego autora

Dagmara Zeljaś, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7241-0285 orcid iD

ResearcherID: V-7722-2018

Scopus: 57191728592

PBN: 5e7094ba878c28a0473c2818

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • Charakterystyka płuczek wiertniczych oraz powierzchniowych właściwości osadów filtracyjnychCharacteristics of drilling fluids and surfaces properties of filter cakes / Aleksandra JAMROZIK, Konrad Terpiłowski, Andrzej GONET, Jan ZIAJA, Dagmara ZELJAŚ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 6, s. 875–878. — Bibliogr. s. 878. — Błąd w nazwisku: Dagmara Zeliaś

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.6.7

3
 • How to localize an Underground Gas Storage (UGS) in a salt structure of the Fore-Sudetic Monocline in light of its geomechanical properties / Dagmara ZELJAŚ // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 4, s. 699–711. — Bibliogr. s. 710–711, Summ.

 • keywords: underground storage, geomechanical properties of salt rock, saline rock mass stability, natural gas storage caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.4.699

4
5
 • Lokalizacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych w PolsceChoice of a site for an undergound repository of radioactive wastes in Poland / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2004 t. 52 nr 8/1, s. 649–652. — Bibliogr. s. 652

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Mining hazards analysis with simultaneous minig copper ores and salt deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) mines with regard to dynamic influencesAnaliza zagrożeń górniczych przy równoczesnej eksploatacji złoża rud miedzi i złoża soli w kopaniach LGOM w zakresie wpływów dynamicznych / Zdzisław Kłeczek, Zygmunt NIEDOJADŁO, Edward POPIOŁEK, Wojciech Skobliński, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Dagmara ZELJAŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 553–570. — Bibliogr. s. 570. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105532/PDF/10267-Volume61_Issue3-08_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: mechanika górotworu, deformacje górotworu, zagrożenia górnicze, prognozy wpływów górniczych, wstrząsy górotworu

  keywords: forecasts of mining impact, mechanics of the rock mass, mining hazards, deformations of the rock mass, shocks of the rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0040

8
 • Możliwość budowy podziemnego składowiska odpadów w obszarze górniczym „Bądzów”Possibility to build an underground landfill for waste in the Bądzów Mining Area / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Joanna Wrzosek, Dagmara ZELJAŚ // W: Quo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 = Quo vadis sal : alt caverns as components of pro-ecological energy policy : XXIV international salt symposium / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 47–48. — Tekst pol.-ang.. — W. Andrusikiewicz, D. Zeljaś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, podziemne składowanie odpadów, lokalizacja składowiska odpadów, bezpieczeństwo powszechne

  keywords: salt mining, underground waste storage, landfill location, general safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowoczesna technologia pomiaru współczynnika strat na tarcie cieczy wiertniczychA modern technology for determination of friction loss coefficient in drilling fluids / Krzysztof SKRZYPASZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Dagmara ZELJAŚ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 809–812. — Bibliogr. s. 812

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.24

10
 • Pełzanie soli kamiennej a stateczność podziemnej kawerny magazynowej gazuCreep of rock salt and stability of the underground cavern for gas storage / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2004 nr 1, s. 117–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podziemne magazynowanieUnderground storage / Zdzisław KŁECZEK, Alfons Radomski, Dagmara ZELJAŚ. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005. — 98 s.. — (Prace Naukowe – Monografie / CMG KOMAG ; [nr] 9). — Bibliogr. s. 94–97, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-920972-8-9. — Toż pod adresem {http://www.geol.agh.edu.pl/ buk/Podziemne%20magazynowanie%20skrypt.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Podziemne składowanieUnderground warehousing / Zdzisław KŁECZEK, Alfons Radomski, Dagmara ZELJAŚ. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005. — 72 s.. — (Prace Naukowe – Monografie / CMG KOMAG ; [nr] 10). — Bibliogr. s. 67–71, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-920972-9-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiska[Underground storage of dangerous wastes in Poland as a challenge to environmental engineering] / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // W: KOMEKO 2005 : zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych : nowoczesne systemy, techniki i technologie : 15–17. 03. 2005 r., T. 2 / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiskaUnderground storage of dangerous wastes in Poland as a challenge to environmental engineering / Zdzisław Kłeczek, Dagmara ZELJAŚ // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2005 R. 23 nr 1, s. 42–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.. — tekst: http://komag.eu/files/MG/2005/1/MG_2005-1.pdf

 • słowa kluczowe: Polska, inżynieria środowiska, podziemne składowanie odpadów, odpady niebezpieczne, kawerny solne, złoża soli, składowanie podziemne, Lubińsko-Głogowski Okręg Miedziowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Zastosowanie nowoczesnej technologii pomiarowej, zintegrowanej w środowisku LABView, umożliwiającej wyznaczanie współczynnika strat na tarcie cieczy wiertniczychNew LABView-integrated measuring technology for determining drilling fluids friction loss coefficient / Krzysztof SKRZYPASZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Dagmara ZELJAŚ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 38. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wiertnictwo, opory przepływu, płyny wiertnicze, reologia płynów wiertniczych, LABView

  keywords: rheology, drilling fluids, drilling, drilling fluids friction loss coefficient, LABView

  cyfrowy identyfikator dokumentu: