Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Dąbrowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 13609141300

PBN: 901292

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • Analiza dylatometryczna przemian fazowych podczas nagrzewania zahartowanego stopu Ti6Al4VDilatometric analysis of phase transformations during heating from quenched state of Ti6Al4V alloy / Robert DĄBROWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 2, s. 84–89. — Bibliogr. s. 89

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, obróbka cieplna, stopy tytanu, analiza dylatometryczna, wykres CTPc

  keywords: heat treatment, phase transformations, titanium alloys, dilametric analysis, CHT diagram

2
 • Analiza dylatometryczna przemian fazowych podczas odpuszczania stali 56NiCrMo7Dilatometric analysis of phase transformations during tempering of 56NiCrMo7 steel / Robert DĄBROWSKI, Rafał DZIURKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 10, s. 748–752. — Bibliogr. s. 752. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=71861

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, odpuszczanie, wykres CTPc°, stal narzędziowa do pracy na gorąco

  keywords: phase transformation, tempering, CHT diagram, hot-work tool steel

3
 • Analiza dylatometryczna przemian fazowych w stopie Ti6Al7Nb przy chłodzeniu ciągłym z zakresu dwufazowego $\alpha$+$\beta$Dilatometrics analysis of the phase transformations during continuous cooling of Ti6Al7Nb alloy from the two-phase $\alpha$+$\beta$ range / Krzysztof Wieczerzak, Robert DĄBROWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 251–256. — Bibliogr. s. 255–256, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza mikrostruktury, twardości i ciągliwości stopu Ti6A17Nb chłodzonego z zakresu dwufazowego $\alpha +\beta$[Analysis of the microstructure, hardness and ductility of the Ti6Al7Nb alloy cooled from the two-phase ($\alpha +\beta$) range] / Robert DĄBROWSKI // W: NM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 104. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza mikrostruktury, twardości i ciągliwości stopu Ti-6Al-7Nb chłodzonego z zakresu dwufazowego $\alpha + \beta$Analysis of the microstructure, hardness and ductillity of the Ti-6Al-7Nb alloy cooled from the two-phase $\alpha + \beta$ range / Robert DĄBROWSKI, Krzysztof WIECZERZAK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2015 R. 36 nr 5, s. 314–317. — Bibliogr. s. 317

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stop tytanu, twardość, obróbka cieplna, ciągliwość

  keywords: microstructure, heat treatment, titanium alloy, hardness, ductility

6
 • Analiza temperatur krytycznych oraz zmian twardości i mikrostruktury stopu Ti6Al4V przy chłodzeniu z zakresu dwufazowego $\alpha + \beta$ i jednofazowego $\beta$Analysis of the critical temperatures, hardness and microstructure changes of Ti6Al4V alloy during cooling from two-phase $\alpha + \beta$ and one-phase $\beta$ range / Robert DĄBROWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 708–716. — Bibliogr. s. 716

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania odporności na ścieranie stali konstrukcyjnych i narzędziowych ${Mn-Cr-Mo-V}$Investigations of wear resistance of structural and tool ${Mn-Cr-Mo-V}$ steel / Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA, Anna Musiał // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr  11, s. 640–646. — Bibliogr. s. 646

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania odporności na ścieranie stali konstrukcyjnych z wanademInvestigations of wear resistance of structural steels containing vanadium / Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA, Sławomir KĄC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 7, s. 322–327. — Bibliogr. s. 327

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Characteristics of the G200CrNiMo4-3-3 cast steel in as cast state / Edyta ROŻNIATA, Janusz KRAWCZYK, Robert DĄBROWSKI, Jerzy PACYNA // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Characteristics of the G200CrNiMo4-3-3 cast steel in as cast state / Edyta ROŻNIATA, Janusz KRAWCZYK, Robert DĄBROWSKI, Jerzy PACYNA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 136–140. — Bibliogr. s. 139–140, Abstr.. — New materials and processing technologies : International Conference of Non-Ferrous Metals - Processing and New Materials (ICNFM) : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.136.pdf

 • keywords: cast steel, hypereutectoid cementite, ledeburitic cementite, mechanical and fractographic properties, cast state

11
 • Dynamic recrystallization in titanium alloys / KRAWCZYK Janusz, TOKARSKI Tomasz, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, DĄBROWSKI Robert, ŚLEBODA Tomasz, Lypchanskyi O. // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 687: Titanium and its Alloys, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr.. — ISBN: 978-3-03835-794-0. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-21. — O. Lypchanskyi - afiliacja: Pryazovskyi State Technical University, Mariupol. — 12th national conference on Titanium and its alloys "Ti-2015", October 11–14, 2015, Zawiercie Nowe, Poland. — tekst: http://www-1scientific-1net-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/KEM.687.47.pdf

 • keywords: recovery, titanium alloys, dynamic recrystallization, alpha phase, beta phase, gamma phase, Gleeble

12
13
14
 • Effect of cooling rate from $\alpha+\beta$ range on stereological parameters of microstructure in the $Ti_{6}Al_{7}Nb$ alloy / Krzysztof WIECZERZAK, Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA // W: YUCOMAT 2016 : eighteenth annual conference : Herceg Novi, Montenegro, September 5–10, 2016 : programme & the book of abstracts / eds. Dragan P. Uskokovič, Velimir Radmilović. — Belgrade : Materials Research Society of Serbia, cop. 2016. — ISBN: 978-86-919111-1-9. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Effect of heat treatment on the mechanical properties of two-phase titanium alloy Ti6Al7NbWpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne dwufazowego stopu tytanu Ti6Al7Nb / R. DĄBROWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1713–1716. — Bibliogr. s. 1716

 • keywords: mechanical properties, microstructure, heat treatment, two-phase titanium alloy

16
 • Influence of plastic deformation conditions on lamellar $\alpha$ phase colony size in two-phase titanium alloys / J. KRAWCZYK, R. DĄBROWSKI, T. ŚLEBODA, Ł. FROCISZ // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Influence of the ageing temperature on the microstructure and selected mechanical properties of $Ti13Nb13Zr$ alloy / Robert DĄBROWSKI, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 51

 • keywords: mechanical properties, microstructure, ageing temperature, near beta titanium allom

18
 • Influence of the ageing temperature on the microstructure and selected mechanical properties of Ti13Nb13Zr alloy / Robert DĄBROWSKI, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 24–30. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: mechanical properties, microstructure, ageing temperature, near beta titanium alloys

19
 • Influence of the ageing temperature on the selected mechanical properties of the $Ti6Al7Nb$ alloy / Robert DĄBROWSKI, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 108–109. — Błędnie podano nazwisko: Robert Dąbrowskia

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Influence of the ageing temperature on the selected mechanical properties of the $Ti6Al7Nb$ alloy / Robert DĄBROWSKI, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Abstr.. — New materials and processing technologies : International Conference of Non-Ferrous Metals - Processing and New Materials (ICNFM) : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.120.pdf

 • keywords: mechanical properties, microstructure, titanium alloys, ageing temperature

21
 • Influence of the supersaturating temperature on the microstructure and hardness of $Ti24Nb4Zr8Sn$ alloy / DĄBROWSKI Robert, CIOS Grzegorz, KRAWCZYK Janusz // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 687: Titanium and its Alloys, s. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Abstr.. — ISBN: 978-3-03835-794-0. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-21. — 12th national conference on Titanium and its alloys "Ti-2015", October 11–14, 2015, Zawiercie Nowe, Poland. — tekst: http://www-1scientific-1net-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/KEM.687.55.pdf

 • keywords: microstructure, hardness, beta titanium alloy, supersaturating temperature

22
 • Investigations of $\alpha + \beta\to\beta$ phase transformation in monotonically heated Ti6Al7Nb alloyBadania przemiany fazowej $\alpha + \beta\to\beta$ w stopie Ti6Al7Nb przy nagrzewaniu ciągłym / R. DĄBROWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 995–1000. — Bibliogr. s. 1000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu staliwa klasy ledeburytycznej G200CrNiMo4-3-3Kinetics of phase transformations of undercooled austenite of ledeburitic class G200CrNiMo4-3-3 cast steel / Jerzy PACYNA, Edyta ROŻNIATA, Robert DĄBROWSKI, Rafał DZIURKA // W: Walcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-51-3. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali 56NiCrMo7 w warunkach izotermicznychThe kinetics of phase transformations of undercolled austenite during isothermal conditions of 56NiCrMo7 steel / Robert DĄBROWSKI, Jerzy PACYNA, Rafał DZIURKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 3, s. 248–253. — Bibliogr. s. 253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali niestopowej konstrukcyjnej S235JRThe kinetics of phase transformations of undercooled austenite of 235JR unalloyed structural steel / Jerzy PACYNA, Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA // W: Walcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-51-3. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych